• 1.Co znamená 'volba cizí identity v e-learningu'?

  V aplikacích spojených s e-learningem v ISu má učitel možnost podívat se na vybrané stránky ISu pohledem konkrétního studenta. Učitel tak má možnost si ověřit, že jím vložená informace do Poznámkového bloku se správně dostala ke studentovi, že správně nastavil interaktivní osnovu předmětu, že správně nastavil parametry odpovídání odpovědníku apod.

  Mechanismus byl zaveden na přání učitelů, kteří chtěli do systému zavést testovacího studenta. Testovací student by však v tomto ISu (na rozdíl od jiných systémů) nebyl použitelný, protože osoba, která má zapsaný předmět, nemá společná a jednotná práva studenta (jak bývá v jiných systémech obvyklé), ale má práva individuální. Studenti se mohou lišit studijním stavem, seminární skupinou, mohou mít udělená individuální práva apod.

  Učitel může cizí identitu použít cestou:

  Učitel výběr předmětu E-learning pohledem studenta

 • 2.Kdo smí volbu cizí identity použít?
  Cizí identitu IS umožňuje volit učitelům a majitelům práva s_vyuka. Učitel si smí změnit identitu na libovolného ze studentů, kteří v posledních 3 letech měli zaregistrovaný učitelův předmět. Majitelé práva s_vyuka smí měnit identitu na studenta fakulty, na kterou mají právo přiděleno.

 • 3.Může učitel číst poštu v mé poštovní schránce v ISu?

  Učitel po zvolení cizí identity smí používat jen vybrané aplikace. Jedná se o aplikace související s e-learningem. Seznam aplikací je vyjmenován níže. Rozhodně se učitel nedostane ke studentově poště, soukromým záložkám, známkám z jiných předmětů, do Úschovny apod.

 • 4.Může učitel za mě odpovídat odpovědníky?

  Aplikace spuštěné se zvolenou cizí identitou fungují ve zvláštním režimu. Učiteli je zabráněno provádět pod zvolenou identitou jiné operace, než prohlížení či čtení. Učitel tak nemůže provést žádnou operaci, která by byla v databázi identifikována učem studenta. Tzn. že učitel se může podívat, zda smí student odpovídat v odpovědníku, ale nemůže např. uložit odpovědi nebo nemůže sestavit novou sadu otázek.

 • 5.Jak učitel pozná, že je použita cizí identita?
  Pokud má učitel zvolenou cizí identitu, pak má v záhlaví každé stránky výrazný červený vodorovný pruh se symbolem otisku prstu. Jméno studenta se zobrazuje jak v záhlaví stránky vpravo nahoře, tak v červeném pruhu. Pokud pruh zmizí, pak jste kliknuli na stránku, na které už právo měnit identitu nemáte a stránku už vidíte pod vlastní identitou (vpravo nahoře bude vaše jméno).

  [1] zobrazení jména vybraného studenta

 • 6.V jakých aplikacích smí učitel cizí identitu použít?
  Učitel smí cizí identitu použít v aplikacích:

  Titulní stránka Osobní administrativy
  Učitel vidí pouze odstavec Student.
  Moje studium
  Na stránce jsou klikatelné pouze odkazy Studijní materiály, Odpovědníky, Informace z poznámkových bloků, Statistika bodů z poznámkových bloků.
  Interaktivní osnovy
  Učitel uvidí interaktivní osnovu studenta v takovém stavu sbalenosti či rozbalenosti podosnov, v jakém ji student zanechal. Učitel nemá právo sbalenost či rozbalenost podosnov studentovi měnit.
  Studijní materiály
  Nepoznačuje se informace o přečtení souboru, které učitel přečetl se zvolenou cizí identitou (tzn. že student uvidí soubor nadále jako nepřečtený, pokud jej přečetl učitel, ale student ne).
  Správce souborů
  Ve Správci souborů lze měnit identitu pouze při prohlížení Studijních materiálů. Učitel se tak nedostane do cizích Úschoven atp. Při změněné identitě nelze ve Správci souborů provádět operace jiné než prohlídku či čtení. Pokud učitel ve Správci souborů při změněné identitě se pokusí provést operaci, pak nevypíše-li se v červeném chybovém rámečku chyba, pak operaci smí student provést. Učiteli se operace odmítne s modrým informačním rámečkem.
  Odpovědníky
  Učitel může prohlížet odpovědníky a rozpoznat, zda odpovědník dobře nastavil. Učiteli není povoleno sestavovat novou sadu otázek a učiteli není povoleno ukládat odpovědi.
  Informace z poznámkových bloků
  Učiteli se zobrazí informace pouze z bloků předmětů, které učitel sám vyučuje.
  Statistika bodů z poznámkových bloků
  Učiteli se zobrazí informace pouze z bloků předmětů, které učitel sám vyučuje.
  [1] dostupné aplikace v agendě Student
 • 7.Proč se někdy mění design, když volím cizí identitu?

  Změníte-li identitu na konkrétního studenta, pak se použije ten design, který má zvolený student nastavený.

 • 8.Jsou zaznamenávány operace, které učitel provádí pod cizí identitou?

  Všechny operace se v ISu zaznamenávají. Operace, které učitel provádí pod cizí identitou, se zaznamenávají stejně jako všechny ostatní operace učitele.

 • 9.Porušuji pravidla ISu či počítačové sítě, když se vydávám za jiného?

  Použitím cizí identity v e-learningu způsobem popsaným v této Nápovědě neporušujete ani Pravidla užívání informačního systému, ani směrnice o chování v počítačové síti. Tento mechanismus změny identity je ISem podporován a operace jsou zaznamenávány.

  Poskytnutím hesla, či zpřístupněním svého účtu jiné osobě byste pravidla i směrnici porušovali a vystavovali se tak riziku disciplinárního projednávání.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na vszdravis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.