PARAN5646 Radiologie a nukleární medicína

Vysoká škola zdravotnická
zima 2021
Rozsah
1/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jiří Prokop, MBA (přednášející)
Mgr. Jiří Prokop, MBA (cvičící)
Garance
Mgr. Jiří Prokop, MBA
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh
Po 27. 9. 8:00–13:15 Učebna 9, Po 8. 11. 8:00–10:15 Učebna 4
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PARAN5646/cv: Po 11. 10. 8:00–10:15 Učebna 4, Po 25. 10. 8:00–10:15 Učebna 4, Po 8. 11. 10:35–13:35 Učebna 4, J. Prokop
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 118 )
Anatomie, Patologie, Fyziologie, Odborná latinská terminologie, Etika, Farmakologie, Porodnická a klinická propedeutika, Akutní a kritické stavy, resuscitace, Psychologie, Zdravotnická psychologie, Komunikace, Ošetřovatelská péče v neurologii
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit s fyzikální podstatou zobrazovacích radiologických technologií a jejich potenciálními riziky na člověka, fyzikálními principy jednotlivých metod a zásadami indikování diagnostických postupů, efektivní přípravou klientů k těmto vyšetřením, s ošetřovatelskou péčí v celém průběhu vyšetření a po jeho skončení.
Výstupy z učení
- používat odbornou terminologii
- popsat jednotlivé přístrojové metody
- popsat výhody metod pro pacienta
- připravit pacienty k vyšetřením
- definovat základní metody ochrany před zářením
- definovat zásady komunikace s pacientem na radiodiagnostickém oddělení
Osnova
 • 1. Definice záření.
 • 2. Radiodiagnostika – úvod, náplň činnosti.
 • 3. Radioterapie – úvod, náplň činnosti.
 • 4. Konvenční postupy (skiaskopie, skiagrafie).
 • 5. Nukleární medicína – náplň činnosti.
 • 6. Nukleární magnetická rezonance – princip, indikace.
 • 7. Výpočetní tomografie – princip, indikace.
 • 8. Základní radioterapeutické postupy.
 • 9. Základní radionuklidové zobrazovací, funkční a laboratorní diagnostické postupy.
 • 10. Zásady radiační ochrany pacientů a zdravotnického personálu.

  Obsahové zaměření cvičení:
 • 1. Radiodiagnostická pracoviště nemocničního a ambulantního typu (ukázky jednotlivých postupů a metod).
 • 2. Radioterapeutické pracoviště nemocničního typu (ukázky jednotlivých ozařovacích postupů a jejich modalit).
 • 3. Pracoviště nukleární medicíny (ukázky radionuklidových diagnostických postupů).
 • 4. Praktické postupy pro přípravu pacientů k radiologickým diagnostickým výkonům.
 • 5. Praktické postupy při dodržování zásad radiační ochrany pacientů a zdravotnického personálu.
Literatura
  povinná literatura
 • FERDA, J., H. MÍRKA a J. BAXA. Multidetektorová výpočetní tomografie: technika vyšetření. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-608-3. info
 • HUŠÁK, V. Radiační ochrana pro radiologické asistenty. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. ISBN 978-80-244-2350-0. info
 • MÍKOVÁ, V. Nukleární medicína: průřez vyšetřovacími metodami v oboru nukleární medicína. Praha: Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-533-8. info
  doporučená literatura
 • SEIDL, Z. a M. VANĚČKOVÁ. Magnetická rezonance hlavy, mozku a páteře. Praha: Grada, 2007. info
 • SEIDL, Z. Neurologie - pro nelékařské zdravotní obory. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2733-2. info
 • SOCHOROVÁ, H. Základy biofyziky pro bakalářské studium. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7368-466-2. info
 • VONDRÁČEK, L., V. WIRTHOVÁ a J. PAVLICOVÁ. Základy praktické terminologie pro sestry. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3697-6. info
Informace učitele
Doporučený ročník a semestr: 3. ročník (ZS)
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Předmět seznamuje studenty s odbornou činností radiologických oborů radiodiagnostika, radiologie, radioterapie a nukleární medicína. Cvičení navazují na teoretickou část a mají porodní asistentky seznámit s touto problematikou z pohledu mezioborové spolupráce a související ošetřovatelské péče a radiační ochrany.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2021/PARAN5646