Zdravotnické záchranářství

Bakalářské studium

Zdravotnické záchranářství

Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 - 2. kolo

Vysoká škola zdravotnická Zdravotnické záchranářství prezenční,   čeština