Fyzioterapie

Bakalářské studium

Fyzioterapie

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024 - 1. kolo

Vysoká škola zdravotnická Fyzioterapie prezenční,   čeština