Vybírat z termínů: všechny
Typ studia: všechny | bakalářské | magisterské | magisterské navazující | rigorózní řízení | celoživotní vzdělávání | nespecifikováno
Den konání:
Štítky:

Termín

7. 6. 2021 – 3. CZZ 2020 - opravný + náhradní termín, zasedací místnost 3. patro

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 07:00 – 10:00

Poznámka:
Každý student si v den zkoušky přinese jednu pevnou vazbu své bakalářské práce a dvě kroužkové vazby. Studenti se dostaví v 8.00 hod.
Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
Člen komise: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
Člen komise: RNDr. Eva Kočovská, PhD
Člen komise: Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Dušan Sysel, Ph.D., MPH
Člen komise: MUDr. Mgr. Jana Šeblová, Ph.D.

7. 6. 2021 – 3. CZZ 2021, zasedací místnost 3. patro

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 07:00 – 10:00

Poznámka:
Každý student si v den zkoušky přinese jednu pevnou vazbu své bakalářské práce a dvě kroužkové vazby. Studenti se dostaví v 8.00 hod.
Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
Člen komise: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
Člen komise: RNDr. Eva Kočovská, PhD
Člen komise: Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.
Člen komise: MUDr. Mgr. Jana Šeblová, Ph.D.

8. 6. 2021 – 3. CZZ 2020 - opravný + náhradní termín, zasedací místnost 3. patro

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 07:00 – 10:00

Poznámka:
Každý student si v den zkoušky přinese jednu pevnou vazbu své bakalářské práce a dvě kroužkové vazby. Studenti se dostaví v 8.00 hod.
Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
Člen komise: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
Člen komise: doc. MUDr. Jiří Knor, Ph.D.
Člen komise: RNDr. Eva Kočovská, PhD
Člen komise: Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.

8. 6. 2021 – 3. CZZ 2021, zasedací místnost 3. patro

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 07:00 – 10:00

Poznámka:
Každý student si v den zkoušky přinese jednu pevnou vazbu své bakalářské práce a dvě kroužkové vazby. Studenti se dostaví v 8.00 hod.
Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
Člen komise: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
Člen komise: doc. MUDr. Jiří Knor, Ph.D.
Člen komise: RNDr. Eva Kočovská, PhD
Člen komise: Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.

10. 6. 2021 – 3. APA 2021, zasedací místnost 3. patro

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 07:00 – 10:00

Poznámka:
Každý student si v den zkoušky přinese jednu pevnou vazbu své bakalářské práce a dvě kroužkové vazby. Studenti se dostaví v 8.00 hod.
Komise:
Předseda komise: doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
Člen komise: PhDr. Jana Kocurová
Člen komise: MUDr. Magdalena Kučerová
Člen komise: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
Člen komise: PhDr. Markéta Školoudová

11. 6. 2021 – 3. APA 2021, zasedací místnost 3. patro

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 07:00 – 10:00

Poznámka:
Každý student si v den zkoušky přinese jednu pevnou vazbu své bakalářské práce a dvě kroužkové vazby. Studenti se dostaví v 8.00 hod.
Komise:
Předseda komise: doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
Člen komise: PhDr. Jana Kocurová
Člen komise: MUDr. Magdalena Kučerová
Člen komise: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
Člen komise: PhDr. Markéta Školoudová

14. 6. 2021 – 3. CVS 2021, zasedací místnost 3. patro

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 07:00 – 10:00

Poznámka:
Každý student si v den zkoušky přinese jednu pevnou vazbu své bakalářské práce a dvě kroužkové vazby. Studenti se dostaví v 8.00 hod.
Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
Člen komise: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
Člen komise: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Eva Marková, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Karolina Moravcová, PhD

15. 6. 2021 – 3. CVS 2021, zasedací místnost 3. patro

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 07:00 – 10:00

Poznámka:
Každý student si v den zkoušky přinese jednu pevnou vazbu své bakalářské práce a dvě kroužkové vazby. Studenti se dostaví v 8.00 hod.
Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
Člen komise: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
Člen komise: RNDr. Eva Kočovská, PhD
Člen komise: Mgr. Eva Marková, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Karolina Moravcová, PhD

15. 6. 2021 – 3. CVS 2020 - opravný + náhradní termín, zasedací místnost 3. patro

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 07:00 – 10:00

Poznámka:
Každý student si v den zkoušky přinese jednu pevnou vazbu své bakalářské práce a dvě kroužkové vazby. Studenti se dostaví v 8.00 hod.
Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
Člen komise: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
Člen komise: RNDr. Eva Kočovská, PhD
Člen komise: Mgr. Eva Marková, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Karolina Moravcová, PhD

16. 6. 2021 – 3. CVS 2021, zasedací místnost 3. patro

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 07:00 – 10:00

Poznámka:
Každý student si v den zkoušky přinese jednu pevnou vazbu své bakalářské práce a dvě kroužkové vazby. Studenti se dostaví v 8.00 hod.
Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
Člen komise: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
Člen komise: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Eva Marková, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Karolina Moravcová, PhD

17. 6. 2021 – 3. CVS 2021, zasedací místnost 3. patro

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 07:00 – 10:00

Poznámka:
Každý student si v den zkoušky přinese jednu pevnou vazbu své bakalářské práce a dvě kroužkové vazby. Studenti se dostaví v 8.00 hod.
Komise:
Předseda komise: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
Člen komise: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D.
Člen komise: Ing. Soňa Jexová, PhD.
Člen komise: Mgr. Eva Marková, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Karolina Moravcová, PhD

21. 6. 2021 – 3. A,B VS, zasedací místnost 3. patro

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 07:00 – 10:00

Poznámka:
Každý student si v den zkoušky přinese jednu pevnou vazbu své bakalářské práce a dvě kroužkové vazby. Studenti se dostaví v 8.00 hod.
Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
Člen komise: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
Člen komise: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Eva Marková, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Karolina Moravcová, PhD

22. 6. 2021 – 3. A,B VS, zasedací místnost 3. patro

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 07:00 – 10:00

Poznámka:
Každý student si v den zkoušky přinese jednu pevnou vazbu své bakalářské práce a dvě kroužkové vazby. Studenti se dostaví v 8.00 hod.
Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
Člen komise: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
Člen komise: RNDr. Eva Kočovská, PhD
Člen komise: Mgr. Eva Marková, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Karolina Moravcová, PhD

25. 6. 2021 – 3. APA - opravný termín, zasedací místnost 3. patro

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 07:00

Poznámka:
Studentka se dostaví v 7.30 hodin.
Komise:
Předseda komise: doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
Člen komise: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
Člen komise: PhDr. Jana Kocurová
Člen komise: MUDr. Magdalena Kučerová
Člen komise: Ing. František Kunc, PhD.

29. 6. 2021 – 3. A,B ZZ, zasedací místnost 3. patro

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 07:00 – 10:00

Poznámka:
Každý student si v den zkoušky přinese jednu pevnou vazbu své bakalářské práce a dvě kroužkové vazby. Studenti se dostaví v 8.00 hod.
Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
Člen komise: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
Člen komise: doc. MUDr. Jiří Knor, Ph.D.
Člen komise: RNDr. Eva Kočovská, PhD
Člen komise: Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Dušan Sysel, Ph.D., MPH
Konec výpisu
Po přihlášení do ISu můžete vidět u termínů více údajů.