Všeobecná sestra (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠZDRAV:VSFAR9694 Farmakologie • 100 %
VŠZDRAV:VSINS3691 Informační systémy ve zdravotnictví 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSKOM98352 Komunikace 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSKOPE4350 Komunitní péče • 100 %
VŠZDRAV:VSMIK1392 Mikrobiologie a imunologie 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSMUO2286 Multikulturní ošetřovatelství 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSONGP1198 Ošetřovatelská péče o nemocné v gynekologii a porodnictví • 100 %
VŠZDRAV:VSONIN1550 Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSOPPC3033 Ošetřovatelský proces a potřeby člověka 3 • 100 %
VŠZDRAV:VSOPR10638 Odborná praxe 3 • 100 %
VŠZDRAV:VSZPE1630 Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství • 100 %
VŠZDRAV:VSZPSY8334 Zdravotnická psychologie 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSMZP4587 Masáže ve zdravotnické praxi • 50 %
VŠZDRAV:VSZNJ4747 Znakový jazyk • 50 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
VŠZDRAV:VSKOPE4350 Komunitní péče • 100 %
VŠZDRAV:VSMIK1392 Mikrobiologie a imunologie 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSONGP1198 Ošetřovatelská péče o nemocné v gynekologii a porodnictví • 100 %
VŠZDRAV:VSFAR9694 Farmakologie • 96 %
VŠZDRAV:VSINS3691 Informační systémy ve zdravotnictví 1 • 96 %
VŠZDRAV:VSKOM98352 Komunikace 2 • 96 %
VŠZDRAV:VSMUO2286 Multikulturní ošetřovatelství 1 • 96 %
VŠZDRAV:VSONIN1550 Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 • 96 %
VŠZDRAV:VSOPPC3033 Ošetřovatelský proces a potřeby člověka 3 • 96 %
VŠZDRAV:VSOPR10638 Odborná praxe 3 • 96 %
VŠZDRAV:VSZPE1630 Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství • 96 %
VŠZDRAV:VSZPSY8334 Zdravotnická psychologie 1 • 96 %
VŠZDRAV:VSMZP4587 Masáže ve zdravotnické praxi • 83 %
VŠZDRAV:VSZNJ4747 Znakový jazyk • 70 %
4. semestr
VŠZDRAV:VSOPD2251 Ošetřovatelská péče o dítě 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSOPI54212 Odborná praxe individuální 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSOPR10639 Odborná praxe 4 • 100 %
VŠZDRAV:VSOPS1645 Ošetřovatelská péče o seniory • 100 %
VŠZDRAV:VSOVZ1021 Ochrana veřejného zdraví • 100 %
VŠZDRAV:VSSOC3277 Sociologie • 100 %
VŠZDRAV:VSINS36912 Informační systémy ve zdravotnictví 2 • 95 %
VŠZDRAV:VSONCH6189 Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech • 95 %
VŠZDRAV:VSONIN1552 Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 • 95 %
VŠZDRAV:VSSBP5211 Seminář k bakalářské práci 1 • 95 %
VŠZDRAV:VSVYO7293 Výzkum v ošetřovatelství • 95 %
VŠZDRAV:VSRSV11149 Rodinná a sexuální výchova 1 • 74 %
VŠZDRAV:VSTVS8683 Tělesná výchova a sport • 74 %
3. ročník
5. semestr
VŠZDRAV:VSSBP52112 Seminář k bakalářské práci 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSOPDV2494 Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii • 97 %
VŠZDRAV:VSOPD22512 Ošetřovatelská péče o dítě 2 • 97 %
VŠZDRAV:VSOPR10631 Odborná praxe 5 • 97 %
VŠZDRAV:VSOPST9134 Ošetřovatelská péče ve stomatologii • 97 %
VŠZDRAV:VSRAN3598 Radiologie a nukleární medicína • 97 %
VŠZDRAV:VSVEZ10414 Veřejné zdravotnictví • 97 %
VŠZDRAV:VSHEM8510 Hematologie • 94 %
VŠZDRAV:VSINS36913 Informační systémy ve zdravotnictví 3 • 94 %
VŠZDRAV:VSOORL2798 Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii • 94 %
VŠZDRAV:VSOPNE5630 Ošetřovatelská péče v neurologii • 94 %
VŠZDRAV:VSOPOF9214 Ošetřovatelská péče v oftalmologii • 94 %
VŠZDRAV:VSPAPE7598 Paliativní péče • 94 %
VŠZDRAV:VSRSV11150 Rodinná a sexuální výchova 2 • 37 %
VŠZDRAV:VSTVS3690 Tělesná výchova a sport • 26 %
6. semestr
VŠZDRAV:VSMAN109 Management 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSOPR10632 Odborná praxe 6 • 100 %
VŠZDRAV:VSSBP52113 Seminář k bakalářské práci 3 • 100 %
VŠZDRAV:VSZPR5805 Zdravotnické právo ve vztahu k ošetřovatelství 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSEKP8493 Ekonomika a pojišťovnictví • 97 %
VŠZDRAV:VSOPPS7693 Ošetřovatelská péče o nemocné v psychiatrii • 97 %
VŠZDRAV:VSVZD8557 Výživa a dietetika • 97 %
VŠZDRAV:VSOPON7725 Ošetřovatelská péče v onkologii • 94 %
VŠZDRAV:VSREO7517 Rehabilitační ošetřovatelství • 94 %
VŠZDRAV:VSBP2022 Bakalářská práce • 53 %
VŠZDRAV:VSBP2021 Bakalářská práce • 47 %

Údaje byly předpočítány: 1. 10. 2022 12:23

Všechny obory fakulty