Počet výsledků: 157

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Vysoká škola zdravotnická
Obor/plán
VŠZDRAV - Ošetřovatelství: Všeobecná sestra
zahrnout jen obhájené práce

Adamčík, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2023

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Problematika týmové supervize v ošetřovatelské praxi nelékařského zdravotnického pracovníka

Agafonová, Kira

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2021

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s mozkovým infarktem

Albrechtová, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2020

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Kompletní ošetřovatelská péče u pacienta s Erysipelem hospitalizovaného na infekčním oddělení

Alic', Sabina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2022

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Znalosti a postoje k očkování proti HPV v České republice a Německu

Altmannová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2020

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Komplexní ošetřovatelská péče u pacienta s pneumónií na standardní interní ošetřovací jednotce

Balšánková, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2022

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Ošetřovatelská péče o pacienta na psychiatrickém oddělení

Bánovská, Daša

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2022

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Ošetření chirurgicky nemocných starých lidí

Barbuš, Katarína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2021

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Rozdiel medzi paliatívnou starostlivost'ou v Rakúskej a Českej republike

Bartošová, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2021

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Urgentní stavy u dětí

Bibrlová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2020

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Léčba neplodnosti z pohledu všeobecné sestry

Blažková, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2022

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Ošetřovatelská péče u nemocné s poruchou příjmu potravy

Bonaventurová, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2022

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Alice Garrigue Masaryková

Bönisch, Kateřina

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2022

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Ošetřovatelský proces u pacienta po aortokoronárním bypassu

Bouší, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2020

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Porovnání soběstačnosti u pacientů po operaci varixů dolních končetin za použití metody klasické a radiofrekvenční ablace

Brzobohatý, Richard

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2022

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Ošetřovatelská péče u nemocného s diagnozou svalové dystrofie

Buchalová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2020

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Úmrtnost a její příčiny v České republice

Císařová, Iveta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2020

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Ošetřovatelská péče o pacienta s plicní hypertenzí po balónkové plicní angioplastice

Cocerjenco, Calin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2021

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Ošetřovatelská péče u nemocného s Alzheimerovou chorobou

Coulonová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2022

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Sebeurčení a důstojný odchod ze života

Černá, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2020

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Edukace u žen s lymfedémem dolních končetin