• 1.Kdo může odpovídat na otázky ankety?
  V anketě student odpovídá na otázky v rámci každého ze svých aktivních studií. Nelze tedy odpovídat, má-li přerušené nebo ukončené studium.

 • 2.Je anketa opravdu anonymní?
  Všechny odpovědi jsou anonymizovány. Student zadává odpovědi uvnitř autentizované části Informačního systému is.vszdrav.cz. Identita odpovídajícího -- jeho jméno, učo, či jiný osobní údaj -- se nikomu nezveřejňuje.

  Přečtěte si také Podrobnější rozbor k otázkám anonymity ankety.

 • 3.Kde mohu anketu najít v Osobní administrativě?
  Anketu naleznete pomocí odkazů:
  Informační systém Student Konec semestru .. Předmětové ankety

 • 4.Kdy začíná a končí možnost odpovídat na anketní otázky?
  Na anketní otázky lze odpovídat nejdříve dva týdny před ukončením výuky. Sběr odpovědí končí před koncem podzimního nebo letního semestru. Přesná data naleznete přímo v aplikaci
  Student Konec semestru .. Předmětová anketa
  Spuštění a ukončení ankety se děje automaticky a nelze ručním zásahem interval měnit. Během této doby student může opakovaně měnit svoje odpovědi a upravovat volný text.

 • 5.Ke kterým předmětům, učitelům a seminárním skupinám mohu odpovídat?
  Student odpovídá otázky výhradně k předmětům, které má v aktuálním období zapsány. Ke každému učiteli odpovídá zvlášť, a to následujícím způsobem. Neodpovídá se k osobám, které jsou v Katalogu předmětů označeny jako náhradní zkoušející, pomocník nebo zástupce. Vždy se odpovídá zvlášť ke každému učiteli, který je označen jako přednášející. K osobě, která je v Katalogu předmětu označena jako cvičící se odpovídá, jen když k předmětu není zavedena žádná seminární skupina. Pokud se výše uvedeným způsobem nenajde k předmětu žádný vyhovující vyučující, bude pro odpovědi nabídnut předmět bez vyučujícího.

  Student dále odpovídá ke každé seminární skupině předmětu, do které je přihlášen, zvlášť ke každému vyučujícímu seminární skupiny. Pokud seminární skupina, do níž je student přihlášen, nemá vyučujícího, odpovídá se k seminární skupině bez vyučujícího.

  V anketě se odpovědi sbírají k předmětu s následujícími upřesněními:

  • předmět a učitel
  • předmět
  • předmět a seminář a učitel semináře
  • předmět a seminář

 • 6.Jakým způsobem jsou předměty v tabulce seřazeny?
  Předměty v přehledu, ze kterého si student vybírá, se řadí nejprve dle toho, zda již na ně odpověděl. Ty, na které student neodpověděl, se řadí až za zodpovězené. Předpokládá se totiž, že na některé předměty vzhledem k jejich charakteru student odpovídat nemusí. Tím se pomohou nepoužité předměty vytřídit.

 • 7.Zobrazuje se mi stejný předmět s různými vyučujícími!
  Pokud máte v přehledu u předmětu či seminární skupiny učitele, který Vás neučí, neodpovídejte, ať nezkreslujete hodnocení. Podobně nenavštěvujete-li seminární skupinu či předmět. Nemusíte nutně odpovědět ke všem předmětům. Viz dále. Pokud má student zapsán tentýž předmět pro více svých aktivních studií, odpovídá na něj nejvýše jednou.

 • 8.Co jsou instrukce učitele?
  Učitel může studenty v anketě vyzvat, aby se vyjádřili ke konkrétním tématům týkajícím se jeho předmětu, např. spokojenosti s novými materiály apod. Tato témata se vztahují k aktuálnímu semestru, proto jim při vyplňování věnujte pozornost. Instrukce se zobrazují nad polem pro volné odpovědi.

  [1] instrukce učitele v anketě

 • 9.Musím odpovědět ke všem předmětům?
  Student nemusí odpovědět ke všem předmětům, postačí odpovědět k polovině zobrazených a k polovině zapsaných nebo alespoň k deseti předmětům.

  [1] zaškrtnutím zvolte předměty, ke kterým chcete odpovídat
  [2] stačí si vybrat buď předmět, nebo pouze jeho upřesnění se seminární skupinou
  [3] odpovídat lze k jednomu či více vyučujícím jednoho předmětu
  [4] ve sloupci zatržením pole vyberte položky, které se zahrnou do ankety
  [5] anketní tabulku lze řadit dle předmětů či otázek
  [6] anketu lze vyplnit ke všem nebo jen k vybraným předmětům
  [7] aplikace vyhodnotí splnění/nesplnění povinností v anketě

 • 10.Co když na anketu neodpovím?
  Student s aktivním studiem starším než jeden semestr od zápisu ke studiu, který na anketní otázky neodpoví, nebude mít přístup k výsledkům ankety; tedy neuvidí vyhodnocení jednotlivých předmětů. Avšak student, jehož studium je první na škole a je aktivní kratší dobu než jeden semestr od zápisu ke studiu, má přístup k výsledkům ankety dvou semestrů předcházejícím jeho zápisu ke studiu.

 • 11.Proč mi chodí e-maily vyzývající k vyplnění ankety?
  Předmětová anketa představuje pro školu důležitou zpětnou vazbu. Anketními odpověďmi se zabývají lidé zodpovědní za zvyšování kvality školy. Tím, že škole sdělíte právě váš názor, pomáháte vytvořit soubor odpovědí od co největšího spektra různých studentů. Čím více studentů se v anketě vyjádří, tím více se anketní závěry blíží realitě. Proto vás, jako studenty, škola aktivně vyzývá a žádá, abyste tomuto úkonu věnovali svůj čas a pozornost. Je známo, že u anket, kde neprobíhá "nátlak" - opakované oslovování respondentů - odpovídají ve větší míře lidé, kteří mají spíše krajní názory (jsou velmi spokojení nebo velmi nespokojení), což pro hodnotící proces není vypovídající. Upozorňovací e-maily z tohoto důvodu není možné si vypnout. Děkujeme vám, že škole pomáháte v jejím náročném poslání.

 • 12.Anketu už jsem dávno vyplnil, ale stále nemám přístup k výsledkům!
  Výsledky ankety budou odpovídajícím dostupné až po uzavření sběru odpovědí. Zveřejňování odpovědí během zadávání by mohlo vést k nežádoucímu ovlivňování výsledků ankety.

 • 13.Jak se o výsledcích dozví učitel?
  Učitelům je po ukončení sběru odpovědí zaslán e-mailem souhrn odpovědí k jejich předmětům ve formátu PDF. Podobný souhrn je dostupný i garantům s odpověďmi ke všem garantovaným předmětům.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na vszdravis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.