• 1.Co je obsahem této nápovědy?
  Pozor

  Toto není plná Nápověda pro agendu Tisk a skenování písemek, v případě obtíží se obraťte na vszdravis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

 • 2.Příprava na písemku
  • Vytvořte v IS sadu otázek a odpovědník, sestavte zadání, vyzkoušejte, zda se vám více líbí tisknout zadání z prohlížeče nebo přímo na tiskárnu (přes sázecí systém TeX).
  • Zvlášť ověřte, jak se vytisknou veškeré nestandardní znaky a značky, které v zadání máte.
  • Zadání s obrázkem lze zatím tisknout pouze z prohlížeče.
  • Můžete studentům rozeslat hromadný e-mail s radou, aby se podívali na Nápovědu pro studenty, aby v klidu pochopili, jak mají do formuláře vepsat učo a číslo zadání.
  • Ověřte u LVT vaší fakulty postup při skenování: zda budete skenovat sám (jak a kde), nebo zajistí servisní pracovník.
  • Vytiskněte dostatečné množství náhradních odpovědních listů.
  • Odpovědní listy lze též kopírovat na kvalitní kopírce.

  Dbejte na to, aby nebyly okopírovány šikmo. I mírně otočené odpovědní listy nemusí rozpoznávací program správně načíst. Pokud máte pochybnosti o kvalitě kopírky, doporučujeme vyzkoušet si na nečisto zaškrtat a nechat rozpoznat několik listů. Nebo listy nekopírujte, ale vytiskněte.

 • 3.Při písemce
  • Zkontrolovat prezenci lze dle seznamu přihlášených na zkušební termín z IS a dle ISIC. V průběhu písemky může dozor dle ISIC volně položeného na lavici namátkou kontrolovat, zda student vyplnil do odpovědního listu učo odpovídající jménu na ISIC.
  • Na tabuli vysvětlete způsob zápisu cifer učo a čísla zadání do odpovědního listu (viz Nápověda pro studenty).
  • Na listu nelze škrtat, pouze jemně gumovat.
  • Doporučte studentům, aby odpovědi připravovali nejprve na zadání. Před koncem písemky je vyzvěte, aby je přepsali do odpovědního listu. Udělá-li student v listu chybu a není k dispozici sekce oprav, roztrhněte list a vydejte mu nový, kam údaje přepíše.
  • Zdůrazněte studentům, aby odpovědi zaškrtávali tučnou čarou. Někteří studenti se mohou pokusit o podvod tím, že odpovědi, u kterých si nejsou jisti, zaškrtnou velmi tence, což rozpoznávací program může chápat jako nezodpovězenou odpověď. Student pak vyčká a pokud šlo o odpověď správnou, domáhá se ruční opravy výsledku. Doporučujeme tedy, aby učitelé reklamace nestandardně zaškrtnutých odpovědí ignorovali a ponechali rozhodnutí na rozpoznávacím programu.
  • U písemek psaných rukou, které se budou skenovat (tj. odpovědi se píší na odpovědní formulář), upozorněte studenty, že by neměli psát na okraj papíru a že se skenují pouze odpovědi na lícní straně papíru. Rubová strana se neskenuje a student ji v ISu neuvidí.
  • Před odevzdáváním studenty vyzvěte, aby zkontrolovali, že nezapomněli vyplnit učo a číslo zadání.
  • Zadání studentům můžete a nemusíte ponechat, lze jim ho např. zveřejnit až ke konci zkouškového období zveřejněním prohlídky odpovědníku v IS (neplatí pro písemky psané rukou, zde můžete zadání vyvěsit jako samostatný soubor, např. v učebních materiálech).
  • Sdělte termín, kdy v IS uvidí známky, nasnímané listy, příp. zadání - ušetříte si dotazy.

 • 4.Po písemce
  • Samostatně nebo s podporou LVT proveďte snímání odpovědních listů, pokud se některé nerozpoznaly, opravte ručně. Výsledkem operace je napojení odpovědí na odpovědník a uložení získaných počtů bodů do poznámkového bloku.
  • Známky lze s výhodou udělit hromadně pomocí operace s poznámkovým blokem „ohodnotit dle bodů“.
  • Zveřejněte studentům nasnímané odpovědní listy, někdo může reklamovat rozpoznání písemky, vyřešte ručně.
  • Rozpoznávací software je dále vylepšován; pokud zaznamenáte případ vadného rozpoznání, zašlete na adresu správců IS učo studenta, kód předmětu, případně další identifikaci písemky.
  • Naskenované odpovědní listy jsou vloženy studentům do přijímáren, kde si je mohou prohlédnout. Zpřístupnění listů není závislé na zveřejnění poznámkových bloků. I když je přiřazený blok nepřístupný, ale písemky již naskenované, studenti listy uvidí ve své přijímárně.
  • Studenti mají informaci o tom, kde najdou nasnímané listy v Nápovědě.
  • Nahlížení do zadání (vč. vyznačení správných odpovědí nebo bez tohoto vyznačení) lze umožnit v Popisu odpovědníku.
  • Nahlížení učitele do zadání rukou psaných skenovatelných listů po jejich ohodnocení lze pomocí aplikace:

   Informační systém Učitel [výběr předmětu] Správa odpovědníku Nahlížení do odpovědních listů


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na vszdravis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.