• 1.Co je to elektronický podpis?

  Elektronický podpis je nástroj pro identifikaci a autentizaci v prostředí internetu.

  Jedná se elektronická data, která jsou digitální alternativou tzv. úředně ověřeného podpisu (podpis na listině, jehož pravost ověřil správní orgán). Tato malá část speciálních dat se připojí k elektronickému dokumentu a slouží k ověření totožnosti odesílatele.

  Elektronický podpis si lze představit jako taková neviditelná data připojená k souboru. Program, ve kterém si podepsaný elektronický dokument uživatel zobrazí, ho teprve různým způsobem upozorní na to, že tam nějaký elektronický podpis je.

  Pozor

  Pokud elektronicky podepsaný dokument vytisknete, elektronický podpis tam nebude. Takový vytištěný dokument už není podepsaný, i když z laického pohledu z něj "nic nezmizelo".

  V IS VŠZDRAV se uživatelé setkají například s elektronickým potvrzení o studiu, které je podepsané elektronickým podpisem.

  1 S elektronicky podepsaným dokumentem se setkávají například studenti při generování potvrzení o studiu.

  1 To, že dokument obsahuje elektronický podpis, uživatel uvidí v programu, ve kterém elektronické dokumenty otevírá.

 • 2.Jak poznám, že je elektronický dokument podepsaný?

  Způsob označení elektronického podpisu se liší dle použití aplikace pro zobrazení dokumentu. Dle konkrétní aplikace může být podpis označen například ikonou. Taktéž nemusí být označen žádným způsobem, který by byl viditelný na první pohled.

  1 Ukázka zobrazení elektronicky podepsaného dokumentu v Adobe Acrobat programu.

 • 3.Kde si ověřím pravost elektronického podpisu?

  Elektronický podpis jsou data připojená k dokumentu. Nad těmito daty lze provádět matematické operace pro jejich ověření a také zjistit, zda je pravost podpisu zaručena nějakou důvěryhodnou třetí stranou. K tomu se využívá tzv. digitální certifikát nebo síť důvěry.

  V České republice lze najít několik kvalifikovaných certifikačních autorit, které vydávají certifikáty pro elektronické podepisování.

  V Informačním systému VŠZDRAV je přístupná aplikace Evidence podpisů:

  Informační systém Evidence podpisů (zadejte tento název do vyhledávání)

  do které je možné nahrát podepsaný soubor, který vznikl a byl podepsaný v IS VŠZDRAV a aplikace vrátí informaci o podpisu.

  1 Do aplikace Evidence podpisů lze nahrát podepsaný soubor ke kontrole pravosti podpisu.

  2 Aplikace zobrazí všechny podstatné informace o elektronickém podpisu dokumentu.

  Aplikace Evidence podpisů informuje uživatele také o tom, kde je dokument zaevidován. Pokud soubor podepsaný není, tak výpis obsahuje informaci o tom, že soubor podepsaný není.

 • 4.Co je kvalifikovaný podpis?

  Jedná se o nejvyšší formu elektronického podpisu. Je tedy nejdůvěryhodnější. Jeho vytvoření je možné skrze kvalifikovaný prostředek pro tvorbu elektronických podpisů.

 • 5.Jaká je platnost elektronicky podepsaných dokumentů? Musí je úřady uznávat?

  Elektronicky podepsaný dokument je platný stejně jako papírový dokument.

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (zkráceně: eIDAS), v článku 46 „Právní účinky elektronických dokumentů nařízení eIDAS“ uvádí: „Elektronickému dokumentu nesmějí být upírány právní účinky a nesmí být odmítán jako důkaz v soudním a správním řízení pouze z toho důvodu, že má elektronickou podobu.“

 • 6.Co je časové razítko na elektronickém dokumentu?

  Datový soubor, který prokazuje čas vytvoření či existenci dokumentu. Časové razítko nenahrazuje elektronický podpis.

  1 V programu, kterým si uživatel zobrazuje podepsaný dokument, lze rozkliknout podrobnosti o elektronickém podpisu .

  2 Možnost rozkliku konkrétního elektronického podpisu, který dokument obsahuje.

  3 Pokud elektronicky podepsaný dokument obsahuje časovou známku, bude to tady uvedeno.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na vszdravis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.