RANEK6347 Německý jazyk - konverzace

Vysoká škola zdravotnická
léto 2016
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Eva Jansa, M.A. (přednášející)
Garance
PhDr. Eva Jansa, M.A.
Vysoká škola zdravotnická
Předpoklady
Anatomie, Patologie, Fyziologie a patofyziologie, Epidemiologie, mikrobiologie a hygiena, Odborná latinská terminologie, Klinická propedeutika, Integrovaný záchranný systém
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět rozvíjí znalosti německého jazyka, které si student přináší ze středoškolského studia, doplňuje hodiny povinně volitelného předmětu Německý jazyk o konverzaci. Témata jsou z běžného životního dění.

Cílem předmětu je:
 • naučit pohotově a bezproblémově používat jazyk při výkonu povolání, komunikaci s pacientem, jeho rodinou, spolupracovníky. Kultivovat celkový osobní projev, chování a vystupování ve vztahu k cizincům a umožnit vyšší mobilitu a uplatnění na trhu práce.
 • Komunikativní cíl:
 • Rozumět mluvenému projevu vyučujícího a nahrávce.
 • Umět reprodukovat mluvený projev, umět odpovídat na otázky týkající se tohoto projevu.
 • Umět vest dialog s pacienty a se spolupracovníky (v rámci výuky se svými kolegy).
 • Umět získávat informace od pacienta a jeho příbuzných.
 • Lexikální stránka jazyka:
 • Ovládat aktivně základní zdravotnickou terminologii a aktivně ji používat ve svém písemném i mluveném projevu.
 • Umět pracovat odborným slovníkem.
 • Rozšiřovat a upevňovat slovní zásobu.
 • Vést k využívání Internetu, kde se odrážejí nejnovější trendy ve vývoji slovní zásoby.
 • Gramatická stránka jazyka:
 • Ovládat nově probrané gramatické jevy a jejich použití v cizím jazyce, též v odborné literatuře za systematického upevňování dosud získaných znalosti a dovedností.
 • Upevnit pravidla německého pravopisu a gramatiky.
 • Fonetická stránka jazyka:
 • Zdokonalit se v cizojazyčné výslovnosti.
 • Práce s odborným textem:
 • Pracovat s odborným textem, reprodukovat jej (zpočátku za pomoci otázek), popř. přeložit odborný text do mateřského jazyka.
 • Seznámit se zdravotnickou dokumentací.
Osnova
 • Obsahové zaměření cvičení:
 • Představování
 • Moje rodina, moji přátelé
 • Můj domov
 • Moje město, země
 • Domácí mazlíčci a jiná zvířata
 • Nakupování
 • Jídlo a pití, v restauraci
 • Můj běžný den a víkend
 • Škola a vzdělání
 • Povolání
 • Volný čas a jeho využívání
 • Informační média –rozhlas, televize, noviny, internet
 • Kultura a umění, hudba
 • Nejrůznější svátky
 • Sporty
 • Oblečení a móda
 • Prázdniny, dovolená, cestování
 • Doprava
 • Počasí, roční období
 • Zdraví, nemoci
 • Moje duševní pohoda, nálady, problémy
 • Má budoucnost, vysněný domov a rodina
 • Sociální problematika, finance
 • Politika a ekonomika
 • Morální, etické otázky
Literatura
  povinná literatura
 • KÁŇA, A. Velký česko-německý slovník z oblasti veřejné správy. Praha: Linde, 2011. ISBN 978-80-7201-836-9. info
 • MOKROŠOVÁ, I. a L. BAŠTOVÁ. Němčina pro lékaře. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2127-9. info
Informace učitele

Doporučený ročník a semestr: 1. ročník (ZS), 1. ročník (LS), 2. ročník (ZS), 2. ročník (LS), 3. ročník (ZS), 3. ročník (LS)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, zima 2015, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020.