RAPRG4843 Programování, informační systémy

Vysoká škola zdravotnická
léto 2016
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Garance
Vysoká škola zdravotnická
Předpoklady
Informatika ve zdravotnické praxi
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět podává studentům přehled o základech programování, programovacích technikách a seznámí je s principy vyššího programovacího jazyka. Dále je seznámí s principy a druhy databázových systémů a strukturou informačních systémů, které databázové systémy využívají.

Cílem předmětu je seznámit základními principy přístupu k informačním technologiím současné výpočetní techniky, a to především na bázi principů dnešního Internetu. Orientovat se v základních pojmech počítačové techniky a programování. Seznámit s nejrozšířenějšími dotazovacími jazyky v relačních db. systémech (SQL). Seznámit se s druhy, metodami tvorby a aplikace informačních systémů v praxi.
Osnova
 • Obsahové zaměření cvičení:
 • Principy programování, základní pojmy
 • Algoritmizace - formulace a analýza úlohy, návrh algoritmu
 • Vyšší programovací jazyk (Pascal) - struktura programů, datové typy a řídicí struktury
 • Základní datové struktury, procedury, funkce
 • Základní algoritmy vyhledávání a řazení
 • Praktické vytváření jednoduchých programů v jazyce Pascal
 • Databázové systémy jako základ informačních systémů
 • Relační struktury dat
 • Principy komunikace se systémem, dotazovací jazyky (SQL)
 • Seznámení s moderními metodami (např. MRP II, TOC, JIT), nástroji (např. ERP, APS, SCM, MIS, EIS apod.) a pravidly (komunikace a řízení) potřebných pro informační systémy
Literatura
  povinná literatura
 • KALUŽA, J. a L. KALUŽOVÁ. Modelování dat v informačních systémech. Praha: Ekopress, 2012. ISBN 978-80-86929-81-1. info
 • PASCH, O. Microsoft SharePoint 2010 : praktický průvodce uživatele. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3177-0. info
 • KUBÁLEK, T. a M. KUBÁLKOVÁ. Řízení projektů v Microsoft Project 2010 : učebnice. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3266-1. info
Informace učitele

Doporučený ročník a semestr: 2. ročník (LS), 2. ročník (ZS)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, zima 2015, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020.