VŠZDRAV ZZP Zdravotnické záchranářství
Název anglicky: Paramedic rescue
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: VŠZDRAV ZZ Zdravotnické záchranářství

Povinné předměty

1.ročník

zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:ZZANA1112Anatomie B. Šaňkovázk 3/2/04 1-
VŠZDRAV:ZZBIF1111Biofyzika S. Jexováz 1/1/01 1-
VŠZDRAV:ZZFYZ1112Fyziologie J. Matějkovázk 2/1/02 1-
VŠZDRAV:ZZKOM11111Komunikace a krizová komunikace 1 J. Pekaraz 1/1/01 1P
VŠZDRAV:ZZLAT1111Odborná latinská terminologie B. Neškudlaz 0/2/01 1-
VŠZDRAV:ZZOPP11111Ošetřovatelský proces a potřeby člověka 1 E. Markováz 2/0/02 1-
VŠZDRAV:ZZOPR11111Odborná praxe 1 V. Kupkováz 0/0/0 200c za semestr.6 1-
VŠZDRAV:ZZOSP11111Ošetřovatelské postupy 1 J. Pekaraz 2/2/03 1Z
VŠZDRAV:ZZOVP1112Obecná a vývojová psychologie -zk 2/1/02 1Z
VŠZDRAV:ZZSEB11111Sebeobrana a sebeochrana 1 J. Pekaraz 0/2/01 --
VŠZDRAV:ZZTEO11111Teorie ošetřovatelství 1 J. Němcováz 1/0/01 --
VŠZDRAV:ZZVEZ11111Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví 1 L. Hamplováz 1/0/01 --
25 kreditů
letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:ZZBIC1121Biochemie B. Staňkováz 1/1/01 2-
VŠZDRAV:ZZIZS1122Integrovaný záchranný systém J. Knorzk 3/0/02 2Z
VŠZDRAV:ZZKLP1122Klinická propedeutika -zk 2/1/02 2P
VŠZDRAV:ZZKOM11212Komunikace a krizová komunikace 2 J. Pekaraz 1/0/01 2P
VŠZDRAV:ZZMIK1121Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena L. Hamplováz 2/0/01 2-
VŠZDRAV:ZZOPP11212Ošetřovatelský proces a potřeby člověka 2 E. Markováz 2/1/02 2-
VŠZDRAV:ZZOPR11212Odborná praxe 2 R. Procházkováz 0/0/0 240c za semestr.7 2-
VŠZDRAV:ZZOSP11222Ošetřovatelské postupy 2 J. Pekarazk 0/3/02 2Z
VŠZDRAV:ZZPAT1122Patologie a patologická fyziologie J. Duškovázk 2/1/03 2-
VŠZDRAV:ZZPP1121První pomoc J. Pekaraz 1/1/01 2-
VŠZDRAV:ZZSEB11212Sebeobrana a sebeochrana 2 J. Pekaraz 0/1/01 2-
VŠZDRAV:ZZTECH1121Zdravotnická technika J. Pekaraz 0/0/0 0,5p+0,5c.1 2-
VŠZDRAV:ZZTEO11212Teorie ošetřovatelství 2 J. Němcováz 1/0/01 2-
25 kreditů

2.ročník

zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:ZZFAT1231Farmakologie a toxikologie L. Vávrováz 2/0/01 3-
VŠZDRAV:ZZKOM12313Komunikace a krizová komunikace 3 J. Pekaraz 0/1/01 3P
VŠZDRAV:ZZKOPE1231Komunitní péče E. Markováz 0/0/0 1,5p týdně.1 3-
VŠZDRAV:ZZOPG1232Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví A. Měchurovázk 2/1/02 3-
VŠZDRAV:ZZOPR12313Odborná praxe 3 V. Kupkováz 0/0/0 200c za semestr.6 3-
VŠZDRAV:ZZORP1232Operační řízení přednemocniční neodkladné péče J. Knorzk 2/2/03 3Z
VŠZDRAV:ZZPED1231Základy pedagogiky a edukace J. Hlinovskáz 0/0/0 1,5p+1cv týdně.1 3-
VŠZDRAV:ZZPVO12311Ošetřovatelská péče ve vybraných oborech 1 A. Mazalánováz 1/1/01 3-
VŠZDRAV:ZZRES12311Ošetřovatelská péče v resuscitační a intenzivní péči 1 J. Málekz 1/1/01 3P
VŠZDRAV:ZZSEB12313Sebeobrana a sebeochrana 3 J. Pekaraz 0/1/01 3-
VŠZDRAV:ZZTRO1231Transkulturní ošetřovatelství A. Mazalánováz 1/1/01 3-
VŠZDRAV:ZZURG12311Urgentní medicína 1 J. Šeblováz 2/3/02 3P
VŠZDRAV:ZZVNL1232Ošetřovatelská péče v oborech vnitřního lékařství J. Lupínkovázk 3/2/04 3Z
VŠZDRAV:ZZZPSY1231Zdravotnická psychologie E. Kočovskáz 2/1/02 3Z
27 kreditů
letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:ZZINF12411Informatika ve zdravotnictví 1 O. Měchuraz 0/1/01 4-
VŠZDRAV:ZZKOM12414Komunikace a krizová komunikace 4 J. Pekaraz 0/1/01 4P
VŠZDRAV:ZZOPED1242Ošetřovatelská péče v pediatrii M. Komyšákovázk 5/4/04 4P
VŠZDRAV:ZZOPG1242Ošetřovatelská péče v geriatrii I. Jahodovázk 2/3/02 4-
VŠZDRAV:ZZOPCH1242Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech a traumatologii J. Šeblovázk 5/4/04 4Z
VŠZDRAV:ZZOPR12414Odborná praxe 4 R. Procházkováz 0/0/0 400c za semestr.12 4-
VŠZDRAV:ZZSBP12411Seminář k bakalářské práci 1 J. Němcováz 0/1/01 4-
VŠZDRAV:ZZSEB12414Sebeobrana a sebeochrana 4 J. Pekaraz 0/1/01 4-
VŠZDRAV:ZZURG12422Urgentní medicína 2 J. Šeblovázk 2/3/02 4P
VŠZDRAV:ZZVYZ1242Základy výzkumu J. Němcovázk 0/0/0 1,5p+1,5c.1 4-
29 kreditů

3.ročník

zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:ZZETI1352Etika ve zdravotnictví J. Němcovázk 2/0/01 5Z
VŠZDRAV:ZZHEMT1351Hematologie a transfúzní lékařství J. Haberz 2/1/01 5-
VŠZDRAV:ZZINF13512Informatika ve zdravotnictví 2 O. Měchuraz 0/2/01 5-
VŠZDRAV:ZZKOM13525Komunikace a krizová komunikace 5 J. Pekarazk 0/1/01 5P
VŠZDRAV:ZZMED13511Medicína katastrof 1 J. Knorz 1/1/01 5P
VŠZDRAV:ZZOPNE1352Ošetřovatelská péče v neurologii -zk 3/2/02 5-
VŠZDRAV:ZZOPR13515Odborná praxe 5 V. Kupkováz 0/0/0 400c za semestr.12 5-
VŠZDRAV:ZZPAL1351Paliativní péče E. Markováz 1/2/01 5P
VŠZDRAV:ZZPVO13512Ošetřovatelská péče ve vybraných oborech 2 A. Mazalánováz 2/2/02 5-
VŠZDRAV:ZZRAO1351Základy radiologie a radiační ochrana -z 2/1/01 5-
VŠZDRAV:ZZRES13512Ošetřovatelská péče v resuscitační a intenzivní péči 2 J. Málekz 1/1/02 5P
VŠZDRAV:ZZSBP13512Seminář k bakalářské práci 2 J. Němcováz 0/1/01 5-
VŠZDRAV:ZZSEB13515Sebeobrana a sebeochrana 5 J. Pekaraz 0/1/01 5-
VŠZDRAV:ZZURG13513Urgentní medicína 3 J. Šeblováz 2/2/02 5P
VŠZDRAV:ZZVEZ13512Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví 2 L. Hamplováz 1/0/01 5-
30 kreditů
letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:ZZMAN1361Základy zdravotnického managementu D. Syselz 2/2/02 6-
VŠZDRAV:ZZMED13622Medicína katastrof 2 J. Knorzk 2/1/01 6P
VŠZDRAV:ZZOPPS1361Ošetřovatelská péče v psychiatrii E. Markováz 3/2/02 6P
VŠZDRAV:ZZOPR13626Odborná praxe 6 R. Procházkovázk 0/0/0 360c za semestr.11 6-
VŠZDRAV:ZZPVO13613Ošetřovatelská péče ve vybraných oborech 3 A. Mazalánováz 3/2/02 6-
VŠZDRAV:ZZREH1361Léčebně rehabilitační péče I. Jahodováz 1/2/01 6-
VŠZDRAV:ZZRES13623Ošetřovatelská péče v resuscitační a intenzivní péči 3 J. Málekzk 3/2/03 6P
VŠZDRAV:ZZSBP13613Seminář k bakalářské práci 3 J. Němcováz 0/1/01 6-
VŠZDRAV:ZZURG13624Urgentní medicína 4 J. Šeblovázk 3/3/03 6P
VŠZDRAV:ZZZPR1361Základy zdravotnického práva -z 3/0/01 6-
27 kreditů

Povinně volitelné předměty kategorie B

1.ročník

zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:ZZANJ11111Cizí jazyk - Anglický jazyk 1 E. Jansaz 0/2/01 1-
VŠZDRAV:ZZNEJ11111Cizí jazyk - Německý jazyk 1 E. Jansaz 0/2/01 1-
2 kredity
letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:ZZANJ11212Cizí jazyk - Anglický jazyk 2 E. Jansaz 0/2/01 2-
VŠZDRAV:ZZNEJ11212Cizí jazyk - Německý jazyk 2 E. Jansaz 0/2/01 2-
2 kredity

2.ročník

zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:ZZANJ12313Cizí jazyk - Anglický jazyk 3 E. Jansaz 0/2/01 3-
VŠZDRAV:ZZNEJ12313Cizí jazyk - Německý jazyk 3 E. Jansaz 0/2/01 3-
2 kredity

Volitelné předměty kategorie C

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:ZZAGK3569Konverzace v jazyce - anglický E. Jansaz 0/0/0 10c.1 --
VŠZDRAV:ZZCJPC3100Český jazyk pro zahraniční studenty M. Jíchováz 1/0/01 --
VŠZDRAV:ZZFRK3569 -z 0/01 --
VŠZDRAV:ZZITVO3230Infúzní technika v ošetřovatelské praxi J. Pekaraz 0/0/0 8c.1 --
VŠZDRAV:ZZNEK3569Konverzace v jazyce - německý E. Jansaz 0/0/0 10c.1 --
VŠZDRAV:ZZOS3200Odborné soustředění I J. Pekaraz 0/0/0 40c za semestr.2 --
VŠZDRAV:ZZOS3300Odborné soustředění II J. Pekaraz 0/0/0 40c za semestr.2 --
VŠZDRAV:ZZOS3400Odborné soustředění III J. Pekaraz 0/0/0 40c za semestr.2 --
VŠZDRAV:ZZPNL3240Problematika návykových látek L. Hamplováz 1/0/01 --
VŠZDRAV:ZZPPP3135Poruchy příjmu potravy L. Hamplováz 1/0/01 --
VŠZDRAV:ZZRUK3569 -z 0/01 --
VŠZDRAV:ZZSCVO3450 -z 0/01 --
VŠZDRAV:ZZSTA3560Statistické zpracování dat S. Jexováz 0/0/0 5c.1 --
VŠZDRAV:ZZZNJ3234Znakový jazyk -z 0/1/01 --
17 kreditů