Počet výsledků: 81

Výsledky se týkají zvoleného oboru ZZ Zdravotnický záchranář (bakalářské kombinované jednooborové)
Fakulta
Vysoká škola zdravotnická
Obor/plán
VŠZDRAV - Specializace ve zdravotnictví: Zdravotnický záchranář
zahrnout jen obhájené práce

Akimova, Tatiana

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2020

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: První pomoc při alergických stavech v přednemocniční péči

Appelt, Lukáš

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2021

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: Akutní horská nemoc, její prevence, diagnostika a léčba v přednemocniční péči

Balek, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2020

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: Znalosti výjezdových skupin rychlé zdravotnické pomoci při resuscitaci dětí

Balínová, Lucie

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2021

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: Kardiopulmonální resuscitace dospělého člověka v PNP a na urgentním příjmu

Barkman, Robert

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2020

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: Urgentní stavy vyžadující kardiostimulaci z pohledu zdravotnického záchranáře na jednotce intenzivní péče

Bezkočka, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2020

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: Hromadné neštěstí z pohledu zdravotnického záchranáře

Bidrman, Norbert

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2021

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: Potápěčské nehody v kontextu přednemocniční péče

Blažej, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2022

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: Zásah složek IZS při mimořádné události s větším počtem raněných

Bouzek, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2021

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: Alternativní způsoby podávání léků v přednemocniční neodkladné péči

Broukalová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2024

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: Kardioverze na oddělení intenzivní péče pohledem zdravotnického záchranáře

Claus, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2020

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: Ošetřovatelská péče u pacienta se závažnými popáleninami

Čečrle, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2022

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: Netradiční způsoby podávání a dávkování léčiv v PNP pohledem zdravotnického záchranáře

Čechová, Viktorie

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2020

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: Hyperosmolární a ketoacidotické komplikace u diabetes mellitus v PNP

Červínková, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2021

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: E-learning jako vzdělávací metoda studentů oboru Zdravotnický záchranář

Dimov, Ivan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2020

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: Využití vojenských zdravotních pomůcek v přednemocniční péči

Dvořáková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2022

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: Paliativní péče v urgentní medicíně z pohledu zdravotnického záchranáře

Foral, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2020

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: Kraniocerebrální poranění v přednemocniční péči

Grolmus, Jan

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2022

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: Porovnání řešení hromadného postižení osob Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje a Bavorského červeného kříže

Hájek, David

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2020

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: Ošetřovatelská péče o pacienta po transplantaci srdce s mechanickou srdeční podporou

Hamada, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2021

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: Poruchy termoregulace v přednemocniční péči a na oddělení ARO