Počet výsledků: 13

Výsledky se týkají zvoleného oboru ZZ Zdravotnický záchranář (bakalářské prezenční jednooborové)
Fakulta
Vysoká škola zdravotnická
Obor/plán
VŠZDRAV - Specializace ve zdravotnictví: Zdravotnický záchranář
zahrnout jen obhájené práce

Abrahám, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2022

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: Domácí porody v PNP

D'Ambrosca, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2021

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: Skórovací systémy a algoritmy v urgentní medicíně

Dianova, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2021

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: Přednemocniční neodkladná péče u nevidomých a neslyšících pacientů

Folprecht, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2022

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: Přednemocniční neodkladná péče o dětského pacienta s úrazem hlavy

Hlušičková, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2021

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: Komunikace zdravotnického záchranáře ve specifických situacích

Kuncová, Alžběta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2022

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: Early warning sings v psychiatrii pohledem zdravotnického záchranáře

Müller, Michael

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2021

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: Sebeobrana a její uplatnění při výkonu profese ZZ

Novotná, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2022

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: Ošetřovatelská péče u nemocného se schizofrenií

Olejníčková, Nicole

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2022

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: Resuscitace s použitím automatizovaného externího defibrilátoru

Rázga, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2022

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: Mobbing a bossing ve zdravotnických zařízeních

Svatková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2022

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: Onemocnění COVID - 19 v přednemocniční a nemocniční neodkladné péči

Vyskočil, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2021

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: Arytmie z pohledu zdravotnického záchranáře

Zajíčková, Iva Doriana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola zdravotnická, 2023

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: Integrovaný záchranný systém při mimořádných událostech a hromadných neštěstích