Vysoká škola zdravotnická o. p. s., Duškova 7, Praha 5Posluchárna P1