• 1.Co je sada otázek?
  Sada otázek je textový soubor se zadáním a řešením otázek. Má příponu .qdefx (question definition).

  IS VŠZDRAV nabízí různé typy otázek, které je možné vkládat pomocí formuláře, více viz samostatná nápověda

  Informační systém Nápověda (Elearning) Typy otázek v odpovědnících

  Kromě těchto základních typů je možné vytvářet i otázky složené z více různých typů či umísťovat odpovědní pole do tabulek apod. Složitější typy otázek již nelze zadávat pomocí formuláře. Postup pro pokročilé sestavování složitých typů otázek naleznete v nápovědě „Návod pro sady otázek k odpovědníkům“.

 • 2.Jak založím sadu otázek?

  Na stránku pro práci se sadami otázek se učitel dostane přes

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Odpovědníky Sady otázek

  Sadu lze založit po kliknutí na „Založit novou sadu otázek“, je potřeba zadat název sady a vyhledat složku, do které bude sada umístěna. Standardně se užívá složka „testbank“, která je pro studenty nepřístupná.

  Po uložení formuláře lze za pomoci tlačítka „Plnit sadu testových otázek“ přejít do sady o otázek a začít ji plnit. Otázky v sadě otázek lze plnit třemi způsoby:

  • Otázky lze vkládat pomocí formuláře. Formulář otevřete kliknutím na jednotlivá písmena. Každé písmeno zastupuje jeden typ otázky (jaký, zjistíte po najetí myší na písmeno).
  • Celou sadu či jednotlivé otázky lze upravit textovým editorem.
  • Lze použít tzv. zjednodušené zadávání otázek. To umožňuje hromadné vložení otázek. Lze jej použít jen pro určité typy otázek.

  1 Vkládání otázek za pomoci formuláře

  2 Vkládání otázek textovým editorem

  1 Zjednodušené vkládání otázek

 • 3.Jak vložím otázku do sady pomocí formuláře?
  Na stránku pro práci se sadami otázek se učitel dostane přes
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Odpovědníky Sady otázek

  Po výběru sady otázek lze sadu otázek plnit kliknutím na jednotlivá písmena. Každé písmeno zastupuje jeden typ otázky (po najetí myší na písmeno se typ zobrazí).

  1 Výběr typu otázky.

  Nápovědu, jak formulář vyplnit, lze otevřít kliknutím na ikonku červeného otazníčku. Obsah formuláře uložte a celý postup opakujete.

  Otázku můžete později ještě měnit a upravovat. V zeleném řádku klikněte na „upravit formulářem“, proveďte změny a uložte. Volba „textovým editorem“ je určena pro pokročilé uživatele, kteří ovládají značky pro vytváření otázek v textovém formátu.

  1 Odkazy na úpravu otázky.

  Správnost otázek si můžete zkontrolovat kliknutím na tlačítko „Zkontrolovat odpovědi“, následně uvidíte červeně a zeleně vyznačenou správnost svých odpovědí. Při kontrole odpovědí můžete také využít volby „záleží na velikosti písmen“, „záleží na interpunkci“ atd., které jsou umístěny v dolní části stránky. Pokud po studentech požadujete dodržení těchto parametrů (velkých písmen, interpunkce atd.), musíte zaškrtnout příslušné volby v popisu odpovědníku.

  Pozor

  V sadě otázek slouží tyto volby jen pro vaši kontrolu.

 • 4.Jaké typy otázek lze vkládat formulářem?
  Typy otázek jsou v editační aplikaci pojmenované podle ovládacích prvků v nich se vyskytujících. K dispozici budou formuláře pro tyto otázky:
  • :r Zaškrtněte právě jednu možnost
  • :c Zaškrtněte i více možností
  • :t Doplňte, Přeložte... (vepsání slova nebo slov)
  • :m Seřaďte, Vytvořte dvojice (přiřazení možností)
  • :v Vyberte z menu
  • :s Upravte slovosled
  • :a Vepište text
  • :n Vepište číslo
  • :b Nápověda k otázce
  a dále některé složitější doplňovačky – vícenásobné výběry z menu a vícenásobná textová pole pro vepsání krátké volně tvořené odpovědi.

  Podrobnější typy otázek najdete v nápovědě Typy otázek v odpovědnících.

  Formulář je pohodlná cesta jak připravit hodně otázek, u kterých nepožadujete zvláštní formátování, nejsou složité.

 • 5.Potřebuji hromadně vložit velké množství otázek. Jak funguje zjednodušené vkládání otázek?

  Pomocí zjednodušeného vkládání otázek je možné hromadně vložit otázky typu :r pro výběr právě jedné správné odpovědi, typu :c pro výběr alespoň jedné správné odpovědi, typu :a pro odpověď volným textem a typu :h pro odpověď volným textem s formátováním v odpovědi.

  Nejprve je potřeba mít založenou sadu otázek (viz „Jak založím sadu otázek?“).

  Zjednodušené vkládání otázek se nachází:

  Informační systém Učitel [vybraný předmět] (Odpovědníky a kvízy) Sady otázek [vybraná sada otázek] zjednodušené zadávání otázek

  Zobrazí se modální okno, kde je v roletce potřeba vybrat, který typ otázek se bude hromadně vkládat. V závislosti na vybraném typu otázek je možné přednastavit explicitní body (které budou mít přednost před implicitními body zadávanými v popisu odpovědníku), počítadlo slov či znaků, velikost pole pro odpovědi studentů apod. Podrobné vysvětlení jednotlivých položek se zobrazí po kliknutí na možnost „Nápověda“.

  Operace „Nahrát demo“ kdykoli zobrazí vzor, jak mají být vkládány otázky daného typu. Pro otázky typu :r, :c platí:

  • první odstavec/řádek znamená zadání otázky;
  • další odstavce/řádky představují zadání odpovědí;
  • řádek/odstavec se správnou odpovědí je označen hvězdičkou;
  • jednotlivé otázky se oddělují prázdným řádkem.

  1 Zjednodušeně a hromadně lze zadávat jen některé typy otázek.

  2 Vzorové příklady otázek pomohou pochopit, jak zjednodušené vkládání funguje.

  1 Zjednodušený formát otázek je dobře čitelný.

  1 Systém se postará o převod do formátu sady otázek.

  Pro otázky typu :a, :h platí:

  • první odstavec/řádek znamená zadání otázky;
  • jednotlivé otázky se oddělují prázdným řádkem.

  Po vložení otázek na konec sady je ještě potřeba je uložit. Nové vložené otázky je možné prohlížet přes možnost „zobrazení v novém vzhledu“ a případně dál editovat přes možnost „definice sady testových otázek“.

 • 6.Jak vložím do odpovědníku video?
  Postup vkládání videí do odpovědníku najdete v nápovědě Přehrávání videí v ISu.

 • 7.Jak vložím do odpovědníku matematiku?
  Zápis matematických výrazů jak v zadání otázky, tak u jednotlivých odpovědí se zadává pomocí LaTeXové notace do tagu <M>, které jsou vysázeny do obrázku. Kód v LaTeXu si můžete ověřit v aplikaci Ladění vstupu pro Tex2img.

  1 Ukázka zdrojového kódu otázky.

  Zápis matematických výrazů pomocí LaTeXové notace si můžete prohlédnout v ukázkovém odpovědníku.

 • 8.K čemu je při tvorbě otázek dobrý editor HTML?
  Editor HTML umožní zadání otázky jednoduše formátovat (používat tučné písmo, kurzívu, barvy apod.) podobným způsobem, jako v programech typu MS Word nebo OpenOffice.org.

  Pomocí ikonky „Vložit speciální znaky“

  můžete vkládat některé speciální znaky (např. →, <, & a další).

  Pomocí ikonky „Obrázek“

  můžete jednoduše vložit obrázek. Obrázek doporučujeme nejprve uložit do složky testbank (/tb/) a poté jej odkazovat z této složky.

 • 9.Jak zjistím, zda vytvořená sada obsahuje stejnou otázku vícekrát?
  Využijte aplikaci pro vyhledávání duplicit v
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Odpovědníky Sady otázek
  a vyberte sadu, u které chcete zjistit výskyt opakujících se otázek. Zvolte „Duplicity“, čímž zkontrolujete sadu a ve výsledcích se zobrazí seznam všech otázek, které daná sada obsahuje více než jednou, a nabídne se vám možnost tyto otázky smazat.

  Pozor

  Pokud text otázek bude totožný, ale bude se lišit např. použitým fontem, vyhodnotí se otázky jako různé. Pokud jedna ze dvou stejných otázek bude obsahovat např. překlep, vyhodnotí se tyto jako dvě různé otázky. Stejně tak systém nerozpozná jako duplicitu dvě otázky typu :r či :c, pokud mají stejné možnosti odpovědí, jen v jiném pořadí.

 • 10.Mohu porovnat obsahy jednotlivých sad otázek mezi sebou?
  Ano, sady můžete porovnat v náhledu na seznam sad otázek v předmětu
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Odpovědníky Sady otázek
  klikněte na „porovnání sad“ u vybrané sady, vyhledejte k ní druhou sadu (pro snazší hledání použijte „zobraz rychlou volbu sad“) a potvrďte tlačítkem „Porovnej sady“. Výsledky porovnání se rozdělí do tří částí: nejdříve se vypíší otázky obsažené pouze v první sadě, poté se vypíší otázky obsažené pouze ve druhé sadě a teprve jako poslední se vypíší duplicity (otázky obsažené v obou sadách zároveň).

 • 11.Špatně se mi zobrazuje tabulka v odpovědníku Co mám dělat?
  Pokud vkládáte do odpovědníku editorem HTML v IS VŠZDRAV tabulku, která se vám nezobrazí správně, je potřeba ručně upravit kód otázky v textovém editoru a před tabulku vložit tag
  <html>
  Tag <html> je nepárový, není potřeba ukončovat jej párovou značkou. Tento tag nevkládejte přímo do Editoru HTML, neboť by byl vyhodnocen jako prostý text.

  Pokud vkládáte tabulku textovým editorem, lze pro správné zobrazení použít zápis tabulky na jeden řádek nebo před tabulku vložit tag <html> a následující text bude považován za HTML kód, tzn. že není třeba psát tabulku na jeden řádek a je možné tabulku zapsat přehledně („bílé mezery“ jsou ignorovány).

 • 12.Mám chybu v hodnotící části otázky, co mám dělat?
  Pokud byla otázka použita v odpovědníku a studenti tak mají nesprávný počet bodů, využijte aplikaci pro korekci odpovědí v
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Odpovědníky Správa odpovědníku Korekce správných/špatných odpovědí v hodnotící části
  Vyberte popis, u kterého chcete opravit chybu, najděte problematickou otázku a zvolte „Opravit bodování“. Pokud chcete opravit více otázek zároveň, zaklikněte vybrané otázky a klikněte na „Upravit otázky najednou“. Formát odpovědí je stejný, jako při zadávání otázek textovým editorem.
  • U :r otázek je třeba přepsat číslo za označením :r na to, které označuje správnou odpověď. Za správnou může být vždy označena pouze jedna. V případě chybného obodování je třeba upravit počet bodů na konci řádku (za značkou „ok“).
  • U :c otázek je třeba řádek se špatnou odpovědí přepsat na správnou nebo jej úplně smazat. Vždy musí být za správnou označena alespoň jedna.
  • U ostatních typů otázek se oprava dělá analogicky.

  Po provedení změn stiskněte „Přepočítat“.

  Možnost „nový celkový počet bodů“ vypíše do poznámkového bloku opravené celkové počty bodů pro studenty, kteří odpovídali na opravenou otázku. Možnost „rozdíl bodů“ vytvoří blok, kde bude jenom bodový rozdíl mezi počtem bodů před opravou a po ní.

  Přepočet bodů se do poznámkového bloku uloží korektně, pokud je v popisu odpovědníku v sekci „Výsledky do poznámkového bloku“ vybraná volba „ano, pouze jeden nejnovější výsledek (z posledního zodpovězení odpovědníku)“ nebo volba „ano, poslední uložené výsledky všech průchodů“.

  Pozor

  Korekce neslouží pro opravení sad otázek. Funguje jenom jako propočet bodů v poznámkovém bloku, sady je potřeba opravit zvlášť.

 • 13.Chci kopírovat a přesouvat otázky mezi sadami.
  Kromě přesouvání otázek v rámci jedné sady je možné přemisťovat a kopírovat otázky i z jedné sady do druhé.

  1 Možnosti přesouvání otázek.

  • Volba „Do jiné sady“ je vhodná v případě, že z části otázek stávající sady chcete vytvořit zcela novou sadu. Klikněte na tlačítko „Do jiné sady“ a pomocí zaškrtávátek označíte otázky, které chcete přesunout. Dále zvolte, jestli chcete otázky pouze zkopírovat (zůstanou v původní sadě) nebo přesunout (z původní sady budou odstraněny), zadejte jméno nové sady a vyhledejte složku, kam se má sada uložit. Operaci dokončíte tlačítkem „Proveď“.
   Pozor

   Vybrané otázky nelze takto přímo přesouvat ze sady A do sady B, vždy je třeba vytvořit novou sadu.

  • Volbu „Z jiné sady“ použijte, když do některé sady otázek chcete načíst celou jinou sadu otázek. Klikněte na tlačítko „Z jiné sady“ a vyberte, za kterou otázku se má sada vložit. Volbou „odstranit zdrojový soubor“ původní sadu zrušíte. Ponecháte-li nezaškrtnuté, pouze ji zkopírujete. Nakonec opět stiskněte tlačítko „Proveď“.

 • 14.Jaký význam má složka testbank?
  Do složky testbank ve studijních materiálech předmětu ukládejte sady otázek a popisy testů. Složka je chráněná tak, že ani chybnou manipulací s přístupovými právy ji nelze otevřít pro čtení, přístup má pouze učitel. Přístupová práva není třeba nastavovat.

  Agenda tak značnou měrou dbá na bezpečnost, aby nedošlo ke kompromitaci zkušebních materiálů.

 • 15.Problematické využití dvojtečky v definici otázek v sadě
  Pokud chcete v zadání otázky využít „:“ (dvojtečku) je třeba místo „:“ vložit entitu „&#58;“, systém ji jinak vnímá jako odpovědní prvek.

 • 16.Můžu použít CSS styl při tvoření otázek?
  Ano. CSS styl importujte pomocí:
  <style type="text/css">@import "/auth/el/fakulta/obdobi/predmet/cesta/styly/soubor.css";</style>
  Import CSS stylu jiným způsobem není možný (např. pomocí tagu <link> apod.).

 • 17.Lze do jednotlivých otázek vkládat komentář pro vlastní potřebu?
  Ke každé jednotlivé otázce lze přidat komentář, který je viditelný pouze vyučujícímu, a to v sadě otázek nebo při prohlídce průchodů odpovědníkem. Komentář je uvozen znakem "#" na začátku řádku. Pozor! HTML editor tvorbu komentářů nepodporuje.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na vszdravis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.