• 1.Kde můžu opravit své osobní údaje?
  Osobní údaje si každý uživatel udržuje sám v aplikaci

  Informační systém (Lidé) Personální Kontrola a změny osobních údajů

  Prosíme, aktualizujte svůj záznam při změně a požádejte o vyřízení. Je-li váš záznam v naprostém pořádku, potvrďte na konci stránky, že je tomu tak.

 • 2.Jak pracuje „Dohledat“ ve formuláři personálních údajů?
  V aplikaci

  Informační systém (Lidé) Personální Kontrola a změny osobních údajů

  je důležité správně napojit vepsané údaje na celostátní číselníky sídel.

  1 Špatně – za Nalezeno nesvítí správná obec, proto stiskněte Dohledat.

  1 Z nalezených možností vyberte.

  1 Správně – za Nalezeno svítí správná obec.

 • 3.Kdo spravuje moje údaje
  Podáte-li ve formuláři kontroly osobních údajů nějakou žádost o změnu, bude doručena e-mailem osobě s přístupovým právem k_people, žádosti buď potvrdí nebo zamítne. Před uložením žádostí o změny můžete připsat vysvětlující komentář této osobě určený.

 • 4.Kdo vidí moje údaje
  Osobní údaje nejsou veřejné, přístup mají pouze osoby s přístupovým právem k_people. Chcete-li o sobě nějaké údaje zveřejnit, použijte Osobní stránku:

  Informační systém Lidé Editovat chování aplikace Lidé

 • 5.Akademická kvalifikace
  Na základě novely zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách § 87 písm. j) Ministerstvo vede, zejména pro účely zjišťování skutkového stavu v řízeních ve věcech akreditací, v elektronické podobě registr docentů a profesorů zaměstnaných na veřejných a soukromých vysokých školách obsahující o uvedených zaměstnancích zejména tyto údaje: údaje o oboru vysokoškolského vzdělání zaměstnance, o jeho akademických titulech, vědeckých hodnostech a vědecko-pedagogických titulech, včetně uvedení programů nebo oborů, ve kterých byly tituly a hodnosti získány.

  Do aplikace pro sběr údajů vstoupíte přes odkaz:

  Informační systém (Lidé) Personální Akademické kvalifikace

  Nový formulář založíte přes:

  Informační systém (Lidé) Personální Akademické kvalifikace (Moje záznamy) založit nový

  V tomto formuláři vyplňte:

  • datum kvalifikace (ve formátu „20 6 2005“ bez uvozovek),
  • stupeň dosaženého vzdělání,
  • teprve poté, co vyberete stupeň, můžete z nabídky vybrat titul a obor, který je ke stupni vzdělání vázaný. Nenajdete-li položku v nabídce, vyberte „jiný“ a do textového pole údaj vepište.

  Váš záznam potvrdí personalista. Před potvrzením můžete záznam zrušit, po potvrzení personalistou už záznam může měnit nebo zrušit pouze personalista.

  Pozor

  Aplikace je dostupná pouze uživatelům s aktivním vztahem na VŠZDRAV.

  Potvrzování záznamů provádí pověřené osoby přes aplikaci:

  Informační systém (Lidé) Personální Akademické kvalifikace (Operace pro pověřené osoby) Potvrzení, úprava a rušení záznamů
  Pověřené osoby mohou také manipulovat se záznamy jiných osob:
  Informační systém (Lidé) Personální Akademické kvalifikace (Operace pro pověřené osoby) Založit záznam osobě
  Informační systém (Lidé) Personální Akademické kvalifikace (Operace pro pověřené osoby) Seznam dosud nepotvrzených záznamů
  Informační systém (Lidé) Personální Akademické kvalifikace (Operace pro pověřené osoby) Zobrazit seznam záznamů z fakulty

  Naleznete-li nepřesnosti v údajích, obraťte se na své Personální oddělení, které Vám údaje upraví.

  V případě problémů s fungováním aplikace kontaktujte koordinátora IS na své škole.

  Tip

  S agendou Akademické kvalifikace souvisí možnost evidovat garanty studijních programů a oborů v určitém období (od-do). Pro majitele přístupového práva katal_a je k dispozici aplikace:

  Informační systém Studium (Studijní programy, obory a směry) Evidence garantů programů a oborů


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na vszdravis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.