PAEKH3240 Etnické a kulturní hodnoty

Vysoká škola zdravotnická
léto 2022
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc., PhDr. Anna Mazalánová, Ph.D., MPH, RS (přednášející)
PhDr. Dušan Sysel, Ph.D., MPH (přednášející)
Garance
PhDr. Dušan Sysel, Ph.D., MPH
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh
Pá 18. 2. 14:40–18:45 Učebna 11, Pá 4. 3. 8:00–12:05 Učebna 11
Předpoklady
Anatomie, Odborná latinská terminologie, Etika, Filozofie, Psychologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je objasnit podstatu kultury, identifikovat univerzální atributy kultury. Identifikovat specifické a zvláštní problémy etnických minorit při poskytování ošetřovatelské péče.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- definovat význam transkulturního ošetřovatelství
- použít vhodný ošetřovatelský model
- aplikovat specifika péče do ošetřovatelského procesu
Osnova
 • Obsahové zaměření přednášek:
 • 1. Etnicita a kultura
 • 2. Etnika a kulturní skupiny
 • 3. Náchylnost k onemocněním
 • 4. Léčitelství a tradiční medicína, ošetřovatelská péče
 • 5. Systém ošetřovatelského procesu v jednotlivých etnických kulturách
 • 6. Ošetřovatelský výzkum
Literatura
  povinná literatura
 • TÓTHOVÁ, V. Zabezpečení efektivní ošetřovatelské péče o vietnamskou a čínskou minoritu. Praha: Triton, 2010. ISBN 978-80-7387-414-8. info
 • HLADÍK, J. Multikulturní kompetence studentů pomáhajících profesí. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. ISBN 978-80-7454-426-2. info
 • KUTNOHORSKÁ, J. Multikulturní ošetřovatelství pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4413-1. info
  doporučená literatura
 • NOVÁKOVÁ, I. Kapitoly z multikulturního ošetřovatelství. Liberec: Technická univerzita, 2008. ISBN 978-80-7372-404-7. info
 • RYŠLINKOVÁ, M. Česká sestra v arabském světě. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2856-8. info
 • UHEREK, P. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2658-8. info
 • VONDRÁČEK, L. a V. WIRTHOVÁ. Právní minimum pro sestry. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3132-2. info
 • VONDRÁČEK, L., V. WIRTHOVÁ a J. PAVLICOVÁ. Základy praktické terminologie pro sestry. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3697-6. info
 • HÁJEK, M, CH a BAHBOUH. Muslimský pacient: principy diagnostiky, terapie a komunikace: manuál o zásadách medicínského přístupu pro české či slovenské lékaře a zdravotníky praktikující v zemích islámu. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5631-8. info
 • TÓTHOVÁ, V. Prevence obezity a nadváhy u romské minority v komunitním ošetřovatelství. Praha: NLN: Nakladatelství Lidové noviny,, 2015. ISBN 978-80-7422-467-6. info
 • KOKAISL, P. Etnické minority v Evropě. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta,, 2014. ISBN 978-80-213-2524-1. info
 • SOVOVÁ, O. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Praha: Leges, 2011. ISBN 978-80-87212-72-1. info
Informace učitele
Předmět se zabývá kulturou minorit a zdůrazňuje transkulturní přístup porodní asistentky.

Studijní pomůcky:
PEKARA, J. Multikulturní ošetřovatelství. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v informačním studijním systému.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2022/PAEKH3240