PAPOR11221 Porodnictví 1

Vysoká škola zdravotnická
léto 2022
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc. (přednášející)
MUDr. Magdalena Kučerová (přednášející)
Bc. Jana Libovická (cvičící)
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc. (cvičící)
PhDr. Markéta Školoudová (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh
Po 21. 2. každé sudé pondělí 8:30–12:00 Posluchárna ÚPMD; a Po 7. 3. 8:30–12:00 Učebna 11, Po 21. 3. 8:30–12:00 Učebna 11, Po 4. 4. 8:30–12:00 Učebna 11, Po 25. 4. 8:30–12:00 Učebna 11
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PAPOR11221/cvA: St 16. 3. 8:50–12:55 Učebna 7, St 30. 3. 16:20–17:55 Učebna 7, St 13. 4. 9:40–12:55 Učebna 7, M. Školoudová
PAPOR11221/cvB: St 16. 3. 16:20–17:55 Učebna 7, St 30. 3. 8:50–12:55 Učebna 7, St 13. 4. 14:40–17:05 Učebna 7, M. Školoudová
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 25 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
aplikovat znalosti z anatomie, fyziologie rodidel a pánve na proces porodu. Objasnit vyšetřovací a preventivní metody používané v porodnictví, indikace, kontraindikace a podmínky jednotlivých vyšetřovacích metod. Profesně připravit porodní asistentky pro praxi metodou ošetřovatelského procesu v péči o ženu v různých věkových obdobích života s důrazem na primární péči, výchovu ke zdraví a prevenci.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- vysvětlit zákonitosti fyziologického těhotenství, porodu a šestinedělí
- aplikovat znalosti z anatomie, fyziologie rodidel a pánve na proces porodu
- objasnit vyšetřovací a preventivní metody používané v porodnictví, indikace, kontraindikace a podmínky jednotlivých vyšetřovacích metod.
Osnova
 • Obsahová náplň přednášek:
 • 1. Fyziologie těhotné ženy, životospráva v těhotenství.
 • 2. Fyziologické změny u ženy v těhotenství.
 • 3. Průběh těhotenství, prenatální péče.
 • 4. Anatomie porodních cest, anatomie malé pánve.
 • 5. Anatomie dítěte.
 • 6. Poloha, postavení, držení a naléhání plodu.
 • 7. Průběh fyziologického porodu.
 • 8. Porodnické vyšetření, porodnické nálezy.
 • 9. Mechanismus porodu.
 • 10. Fyziologické šestinedělí.
 • 11. Patologické těhotenství.
 • 12. Celková onemocnění ženy v těhotenství.
 • 13. Krvácení během těhotenství, při porodu a v šestinedělí.
 • 14. Hypertenze v těhotenství, preeklampsie, eklampsie.
 • 15. HELLP syndrom.
 • 16. Embolické příhody v těhotenství.
 • 17. Diabetes mellitus v těhotenství.

  Obsahová náplň cvičení:
 • 1. Filozofické a etické aspekty vzniku nového života, práva ženy a dítěte, etická dilemata – antikoncepce, interrupce. Etické problémy asistované reprodukce a humánní bioetiky.
 • 2. Anatomie a fyziologie ženských pohlavních orgánů, porodních cest. Vznik a vývoj těhotenství.
 • 3. Plánované rodičovství, antikoncepce, sexuální chování a psychosomatika v gynekologii.
 • 4. Pracovní zařazení ženy v těhotenství, životospráva.
 • 5. Porodnické vyšetřovácí metody, porodní cesty. Prenatální péče.
 • 6. Fyziologický porod, spontánní porod.
 • 7. Fyziologické šestinědělí.
Literatura
  povinná literatura
 • SLEZÁKOVÁ, L a KOL. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0214-3. info
 • HUDÁKOVÁ, Z. a M. KOPÁČIKOVÁ. Příprava na porod: fyzická a psychická profylaxe. Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0274-7. info
 • HRUBAN, L. Vaginální vedení porodu koncem pánevním. Praha: Maxdorf, 2016. ISBN 978-80-7345-480-7. info
 • HÁJEK, Z, E ČECH K MARŠÁL a KOL. Porodnictví. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4529-9. info
 • KOUCKÝ, M, J SMÍŠEK a KOL. Spontánní předčasný porod. Praha: Maxdorf, 2014. ISBN 978-80-7345-416-6. info
  doporučená literatura
 • DOPORUČENÉ POSTUPY ČGPS ČLS JEP. Dostupné z: http://www.gynultrazvuk.cz/doporucene-postupy-cgps-cls-jep-k17.html
 • FAIT, T, M ZIKÁN a J MAŠATA. Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví. 2. rozšířené vydaní. Praha: Maxdorf, 2017. ISBN 978-80-7345-482-1. info
 • POLÁK, P, J LOUCKÝ a V TOMEK. Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad. Praha: Maxdorf, 2017. ISBN 978-80-7345-499-9. info
 • KROFTA, L a KOL. Ultrazvuk prvního trimestru. Praha: Maxdorf, 2017. ISBN 978-80-7345-528-6. info
 • KŘEPELKA, P, J ZÁHUMENSKÝ a M PROCHÁZKA. Dystokie ramének. Praha: Maxdorf, 2016. ISBN 978-80-7345-442-5. info
 • VACHEK, J, V TESAŘ O ZAKIYANOV K MAXOVÁ a KOL. Farmakoterapie v těhotenství a při kojení. 2. vydání. Praha: Maxdorf, 2016. ISBN 978-80-7345-497-5. info
 • ŠTEMBERA, Z. Rodička včera, dnes a zítra. Praha: Maxdorf, 2016. ISBN 978-80-7345-500-2. info
 • BAŠKOVÁ, M. Metodika psychofyzické přípravy na porod. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5361-4. info
 • VLK, R, M PROCHÁZKA A MĚCHUROVÁ O ŠIMETKA a P JANKŮ. Preeklampsie. Praha: Maxdorf, 2015. ISBN 978-80-7345-460-9. info
 • MĚCHUROVÁ, A. Kardiotokografie - Minimum pro zdraví. Praha: Maxdorf, 2012. ISBN 978-80-7345-274-2. info
 • SIMOČKOVÁ, V. Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo: učebnica pre fakulty ošetrovateľstva. Martin: Osveta, 2011. ISBN 978-80-8063-362-2. info
 • ŠAMÁNKOVÁ, M. Lidské potřeby ve zdraví a nemoci aplikované v ošetřovatelském procesu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3223-7. info
 • SLEZÁKOVÁ, L. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3373-9. info
 • BINDER, T. Porodnictví. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1907-1. info
 • VONDRÁČEK, L., V. WIRTHOVÁ a J. PAVLICOVÁ. Základy praktické terminologie pro sestry. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3697-6. info
 • SOVOVÁ, O. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Praha: Leges, 2011. ISBN 978-80-87212-72-1. info
 • VONDRÁČEK, L. a V. WIRTHOVÁ. Právní minimum pro sestry. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3132-2. info
 • PAŘÍZEK, A. Kniha o těhotenství a dítěti. Praha: Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-594-9. info
 • ROZTOČIL, A. Moderní porodnictví. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1941-2. info
 • UHEREK, P. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2658-8. info
 • DOLEŽAL, A. Porodnické operace. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-0881-2. info
Informace učitele
Předmět je profilujícím odborným teoreticko-praktickým předmětem, který poskytuje absolventům komplexní poznatky z péče o těhotnou ženu, rodičku, plod, matku a novorozence. Zahrnuje porodnictví jako teoretickou část včetně anatomie a fyziologie ženy, fyziologie těhotenství, fyziologie porodu dítěte, fyziologické šestinedělí. Součástí předmětu jsou praktické semináře, které jsou základem komplexu oborových předmětů.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2022/PAPOR11221