PAPOR12413 Porodnictví 3

Vysoká škola zdravotnická
léto 2022
Rozsah
1/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc. (přednášející)
MUDr. Magdalena Kučerová (přednášející)
Mgr. Zuzana Garneková (cvičící)
Bc. Jana Libovická (cvičící)
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc. (cvičící)
PhDr. Markéta Školoudová (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh
St 16. 2. 15:30–19:35 Posluchárna ÚPMD, St 2. 3. 15:30–19:35 Posluchárna ÚPMD
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PAPOR12413/cv: Út 22. 2. 8:50–11:15 Učebna 7, Út 8. 3. 8:50–11:15 Učebna 7, Út 3. 5. 8:50–10:25 Učebna 7, Út 17. 5. 8:50–10:25 Učebna 7, M. Školoudová
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 87 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
aplikovat znalosti z anatomie, fyziologie rodidel a pánve na proces porodu. Objasnit patologické stavy během těhotenství, porodu a šestinedělí.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- popsat nepravidelnosti porodního mechanismu
- popsat poruchy vývoje plodu
- popsat nepravidelnosti jednotlivých dob porodních
- definovat možnosti alternativních metod v porodnictví
Osnova
 • Obsahová náplň přednášek:
 • 1. Nepravidelnosti porodního mechanismu.
 • 2. Nepravidelnosti porodních cest.
 • 3. Poruchy vypuzovacích sil.
 • 4. Nepravidelnosti plodového vejce, poruchy vývoje plodu.
 • 5. Hypotrofie plodu, IUGR.
 • 6. Odumření plodu.
 • 7. Polohy KP, příčné, šikmé.
 • 8. Vícečetné těhotenství.
 • 9. Poruchy v délce trvání těhotenství.
 • 10. Nepravidelnosti III. doby porodní.
 • 11. Hypoxie plodu.
 • 12. Poranění za porodu.
 • 13. Porodní bolest a její mechanismy.
 • 14. Analgezie a anestezie při porodu.
 • 15. Patologické šestinedělí.
 • 16. Porodnické operace.
 • 17. Alternativní metody v porodnictví, porod v domácnosti.
 • 18. Sociální a právní ochrana těhotné ženy.

  Obsahová náplň cvičení:
 • 1. Nepravidenosti a patologie v těhotenství, porodu, šestinedělí.
 • 2. Vícečetné těhotenství, prodloužené těhotenství, onemocnění těhotné ženy.
 • 3. Nepravidelnosti porodních cest, porodního mechanizmu, vypuzovacích sil, třetí doby porodní.
 • 4. Krvácení koncem těhotenství a za porodu, poranění za porodu, hypoxie plodu.
 • 5. Operace v souvislosti s těhotenstvím, porodem, náhlé příhody v gynekologii, mimoděložní těhotenství.
 • 6. Problematika porodů v domácnosti.
 • 7. Patologie v porodnictví, odumření plodu, patologické šestinedělí, mateřská úmrtí
Literatura
  povinná literatura
 • SLEZÁKOVÁ, L a KOL. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0214-3. info
 • HUDÁKOVÁ, Z. a M. KOPÁČIKOVÁ. Příprava na porod: fyzická a psychická profylaxe. Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0274-7. info
 • SIMOČKOVÁ, V. Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo: učebnica pre fakulty ošetrovateľstva. Martin: Osveta, 2011. ISBN 978-80-8063-362-2. info
  doporučená literatura
 • DOPORUČENÉ POSTUPY ČGPS ČLS JEP. Dostupné z: http://www.gynultrazvuk.cz/doporucene-postupy-cgps-cls-jep-k17.html
 • FAIT, T, M ZIKÁN a J MAŠATA. Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví. 2. rozšířené vydaní. Praha: Maxdorf, 2017. ISBN 978-80-7345-482-1. info
 • POLÁK, P, J LOUCKÝ a V TOMEK. Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad. Praha: Maxdorf, 2017. ISBN 978-80-7345-499-9. info
 • KROFTA, L a KOL. Ultrazvuk prvního trimestru. Praha: Maxdorf, 2017. ISBN 978-80-7345-528-6. info
 • KŘEPELKA, P, J ZÁHUMENSKÝ a M PROCHÁZKA. Dystokie ramének. Praha: Maxdorf, 2016. ISBN 978-80-7345-442-5. info
 • VACHEK, J, V TESAŘ O ZAKIYANOV K MAXOVÁ a KOL. Farmakoterapie v těhotenství a při kojení. 2. vydání. Praha: Maxdorf, 2016. ISBN 978-80-7345-497-5. info
 • ŠTEMBERA, Z. Rodička včera, dnes a zítra. Praha: Maxdorf, 2016. ISBN 978-80-7345-500-2. info
 • HRUBAN, L. Vaginální vedení porodu koncem pánevním. Praha: Maxdorf, 2016. ISBN 978-80-7345-480-7. info
 • BAŠKOVÁ, M. Metodika psychofyzické přípravy na porod. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5361-4. info
 • VLK, R, M PROCHÁZKA A MĚCHUROVÁ O ŠIMETKA a P JANKŮ. Preeklampsie. Praha: Maxdorf, 2015. ISBN 978-80-7345-460-9. info
 • HÁJEK, Z, E ČECH K MARŠÁL a KOL. Porodnictví. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4529-9. info
 • KOUCKÝ, M, J SMÍŠEK a KOL. Spontánní předčasný porod. Praha: Maxdorf, 2014. ISBN 978-80-7345-416-6. info
 • MĚCHUROVÁ, A. Kardiotokografie - Minimum pro zdraví. Praha: Maxdorf, 2012. ISBN 978-80-7345-274-2. info
 • ŠAMÁNKOVÁ, M. Lidské potřeby ve zdraví a nemoci aplikované v ošetřovatelském procesu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3223-7. info
 • SLEZÁKOVÁ, L. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3373-9. info
 • BINDER, T. Porodnictví. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1907-1. info
 • VONDRÁČEK, L., V. WIRTHOVÁ a J. PAVLICOVÁ. Základy praktické terminologie pro sestry. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3697-6. info
 • SOVOVÁ, O. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Praha: Leges, 2011. ISBN 978-80-87212-72-1. info
 • VONDRÁČEK, L. a V. WIRTHOVÁ. Právní minimum pro sestry. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3132-2. info
 • PAŘÍZEK, A. Kniha o těhotenství a dítěti. Praha: Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-594-9. info
 • ROZTOČIL, A. Moderní porodnictví. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1941-2. info
 • UHEREK, P. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2658-8. info
 • DOLEŽAL, A. Porodnické operace. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-0881-2. info
Informace učitele
Předmět je profilujícím odborným teoreticko-praktickým předmětem, který poskytuje absolventům komplexní poznatky z péče o těhotnou ženu, rodičku, plod, matku a novorozence s orientací na patologii v těhotenství, během porodu a při patologickém šestinedělí.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2022/PAPOR12413