PARET3135 Rétorika

Vysoká škola zdravotnická
zima 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hana Tošnarová, Ph.D., RN (cvičící)
Garance
Mgr. Hana Tošnarová, Ph.D., RN
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
seznámit se základy rétoriky. Seznámit s technikou výslovnosti, s významem prvního dojmu a zaujetí posluchačů a vést k používání nabytých dovedností a znalostí při výkonu profese i mimo ni.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- definovat zásady rétoriky, prvního dojmu
- zpracovat krátký text dle zásad rétoriky
- aplikovat zásady rétoriky do krátkého projevu
Osnova
 • Obsahová náplň cvičení:
 • 1. Vybrané zásady rétoriky
 • 2. Technika výslovnosti
 • 3. Příprava textu
 • 4. Modulace a frázování
 • 5. První dojem – image a charisma
 • 6. Zaujetí posluchače – sjednání pozornosti
 • 7. Mikrofon, gestikulace, obsah prezentace
 • 8. Videozáznam připraveného projevu – rozbor
Literatura
  povinná literatura
 • ALLHOFF, D. W. Rétorika a komunikace. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2283-2. info
 • FLUME, P. Rétorika v praxi: staňte se přesvědčivým řečníkem. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2216-0. info
  doporučená literatura
 • VONDRÁČEK, L., V. WIRTHOVÁ a J. PAVLICOVÁ. Základy praktické terminologie pro sestry. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3697-6. info
Informace učitele
Předmět je koncipován jako praktický a jsou v něm komentovány a ilustrovány vybrané zásady rétoriky, které patří do všech hlavních složek této disciplíny.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2021/PARET3135