VSOPI22422 Ošetřovatelská péče v interních oborech 2

Vysoká škola zdravotnická
léto 2023
Rozsah
14k+14s. 2 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D. (cvičící)
Garance
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Škorpíková
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 86 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
porozumět odlišnostem péče o zdraví populace v rámci léčby o interně nemocné systému primární péče, sekundární a terciární péče. Naučit se základům posuzování aktuálního klinického stavu pacienta v interně. Seznámit standardními diagnostickými procedurami a testy. Seznámit standardní léčbou a ordinacemi lékaře u jednotlivých klinických stavů. Naučit stanovovat standardní ošetřovatelské diagnózy, intervence a naplánovat individuální ošetřovatelskou péči u jednotlivých klinických stavů včetně edukace pacienta a rodiny.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- připravit pacienta k jednotlivým diagnostickým a terapeutickým výkonům
- popsat patofyziologii, etiologii, symptomatologii, diagnostiku a terapii u vybraných skupin interních onemocnění
- zpracovat plán ošetřovatelské péče o pacienta u vybraného onemocnění včetně klasifikace potřeb pacientů s využitím NANDA I taxonomie II
- sestavit edukační plán směrem k přípravě na plánované propuštění.
Osnova
 • Obsahové zaměření přednášek:
 • 1. Úvod do vnitřního lékařství, základní a speciální způsoby vyšetřování
 • 2. Základy bezpečné farmakoterapie v těhotenství (kategorie podle FDA)
 • 3. Onemocnění dýchacího systému
 • 4. Onemocnění srdce a cév
 • 5. Onemocnění trávicího systému
 • 6. Onemocnění ledvin a močových cest
 • 7. Onemocnění krve a krvetvorby – nemoci bílé a červené krevní řady, krvácivé choroby, choroby sleziny
 • 8. Onemocnění pohybového ústrojí
 • 9. Onemocnění metabolismu a výživy
 • 10. Diabetes mellitus
 • 11. Onemocnění žláz s vnitřní sekrecí – nemoci hypofýzy a hypothalamu, nemoci štítné žlázy a příštitných tělísek, nemoci nadledvin
 • 12. Onkologická onemocnění
 • 13. Imunologicky podmíněné choroby
 • 14. Onemocnění infekční
 • 15. Akutní stavy v interním lékařství
Literatura
  povinná literatura
 • ZLATOHLÁVEK, L. Interna pro bakalářské a magisterské obory. 1. vydání. Praha: Current Media, 2017. ISBN 978-80-88129-23-3. info
 • NAVRÁTIL, L. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 2. vyd.: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0210-5. info
 • ČEŠKA, R a KOL. Interna. Praha: Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-895-5. info
  doporučená literatura
 • PIŤHA, J a KOL. Akutní stavy na interním oddělení. Praha: Triton, 2017. ISBN 978-80-7387-682-1. info
 • BULAVA, A. Intrakardiální echokardiografie v elektrofyziologii. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5482-6. info
 • NANDA. Ošetřovatelské diagnózy Definice a klasifikace 2015-2017. 1. české vyd. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5412-3. info
 • BUŽGOVÁ, R. Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních: potřeby, hodnocení, kvalita života. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5402-4. info
 • HALUZÍK, M. Průvodce léčbou diabetu 2. typu pro internisty. Praha: Mladá fronta, 2015. ISBN 978-80-204-3660-3. info
 • VOROSOVÁ, G. Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2011. ISBN 978-80-8063-358-5. info
 • LATA, J., J. BUREŠ a T. VAŇÁSEK. Gastroenterologie. Praha: Galén, 2010. ISBN 978-80-7262-692-2. info
 • FILIPOVÁ, T. Ošetřovatelství - interna. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3212-1. info
 • KOLÁŘ, J. Kardiologie pro sestry v intenzivní péči. 4. vyd. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-604-5. info
 • LEBL, J., Š. PRŮHOVÁ a Z. ŠUMNÍK. Abeceda diabetu. 3. vyd. Praha: Maxdorf, 2008. ISBN 978-80-7345-141-7. info
 • SOVOVÁ, E., Y. HRČKOVÁ, J. MAREČKOVÁ a A. KMONÍČKOVÁ. Hypertenze pro praxi. Olomouc: UP Olomouc, 2008. ISBN 978-80-244-1968-8. info
Metody hodnocení
Způsob kontroly samostatného studia:
V informačním systému student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %.
Studenti dále řeší zadané úkoly, např. prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Charakterizuje klinické stavy v interním lékařství z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s interními chorobami, jejich etiologii, symptomatologii a diagnostiku při onemocněních dýchacího ústrojí, oběhového ústrojí, nemocích krve, zažívacího traktu, ledvin a močových cest, poruchách metabolismu a výživy, endokrinologických onemocněních, onemocněních pohybového aparátu, imunologicky podmíněných chorobách, akutních otravách, infekčních onemocněních. Seznamuje se specifikami diagnostiky oboru, léčby a ošetřovatelské péče nemocných v interních oborech.

Studijní pomůcky:
HLINOVSKÁ, J. Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.

Cvičné kazuistiky.

Instruktážní videa.

Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2023/VSOPI22422