RACHI8909 Chirurgie

Vysoká škola zdravotnická
léto 2016
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Garance
Vysoká škola zdravotnická
Předpoklady
Anatomie, Fyziologie a patofyziologie, Genetika, Patologie, Latinský jazyk, Filosofie a etika, Farmakologie a toxikologie, Epidemiologie a hygiena, Komunikace, Rentgenová anatomie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na vědomosti z anatomie, patologie, patologické fyziologie. Obsahově je zaměřen tak, aby na něj mohly navázat odborné radiologické předměty a byl prakticky využitelný v praxi RA.

Cílem předmětu je naučit základům posuzování aktuálního klinického stavu v chirurgii, seznámit se standardními diagnostickými procedurami a testy, se standardní léčbou a ordinacemi lékaře u jednotlivých klinických stavů. Naučit se stanovit standardní ošetřovatelské diagnózy a intervence, naplánovat individuální ošetřovatelskou péči u jednotlivých klinických stavů v chirurgii.
Literatura
    povinná literatura
  • SLEZÁKOVÁ, L. Ošetřovatelství v chirurgii I. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3129-2. info
  • DOSTALÍK, J. a P. VÁVRA. Obecná chirurgie. Ostrava: OU FZS, 2009. ISBN 978-80-7368-670-3. info
    doporučená literatura
  • Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Praha: Leges, 2011. ISBN 978-80-87212-72-1. info
  • KALA, Z. a I. PEKA. Perioperační péče o pacienta v obecné chirurgii. Brno: NCO NZO, 2010. ISBN 978-80-7013-518-1. info
  • GURKOVÁ, E., K. ŹIAKOVÁ a J. ČÁP. Vybrané ošetrovateľské diagnózy v ošetrovateľskej praxi. Martin: Osveta, 2009. ISBN 978-80-8063-308-0. info
  • MARINELLA, M.A. Často přehlédnuté diagnózy v akutní péči. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1735-7. info
Informace učitele

Doporučený ročník a semestr: 2. ročník (LS)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.