ZZZNJ3234 Znakový jazyk

Vysoká škola zdravotnická
léto 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Garance
Vysoká škola zdravotnická
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh
Út 30. 3. 16:00–18:00 Učebna 1, Út 6. 4. 16:30–18:30 Učebna 1, Pá 9. 4. 10:00–12:00 Učebna 1, Po 12. 4. 9:00–11:00 Učebna 1, St 21. 4. 15:30–17:30 Učebna 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:

- poskytnout základní informace o psychosociální problematice handicapovaných lidí (neslyšící) se zaměřením především na schopnost dorozumění se s člověkem, který se ocitne ve zdravotnickém zařízení za pomocí znakového jazyka

- seznámit s problematikou neslyšícího dítěte v souvislosti se zásahem do života rodiny
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat základní znakové pojmy
- používat odborné pojmy ve vztahu k profesi
Osnova
 • Obsahové zaměření cvičení:
 • 1. Úvod do znakového jazyka
 • 2. Nácvik jednotlivých znakových pojmů:
 • - Pozdravy
 • - Spojky a předložky
 • - Osoby
 • - Číslovky
 • - Slovesa určená pro nutnou komunikaci v daném programu
 • - Zájmena
 • - Určení času a doby
 • - Pojmy z léčebné a pracovní terapie
 • - Obecné komunikační fráze při ošetřovatelské péči
 • - Anatomie člověka
 • 3. Průběžné opakování získaných pojmů formou jednoduchých vět
 • 4. Průběžný nácvik zpětné vazby ve znakovém jazyce
 • 5. Samostatné tvoření a ukazování jednoduchých vět v rámci získaných znaků
 • 6. Základní znaky pro oběhový aparát
 • 7. Průběžné opakování získaných pojmů formou jednoduchých vět
 • 8. Průběžný nácvik zpětné vazby ve znakovém jazyce
Literatura
  povinná literatura
 • HUDÁKOVÁ, A. Ve světě sluchového postižení: informační a vzdělávací publikace (nejen) pro zdravotnický personál o životě a potřebách neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých lidí a lidí s kochleárním implantátem. Praha: Tamtam: Středisko rané péče, 2005. info
  doporučená literatura
 • GABRIELOVÁ, D., J. PAUR a J. ZEMAN. Slovník znakové řeči. 1. vyd. Praha: Horizont, 1988. info
Metody hodnocení
Docházka 80 %, ověření získaných dovedností
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.