PAREP3421 Rehabilitace v porodní asistenci

Vysoká škola zdravotnická
léto 2022
Rozsah
1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Ivana Jahodová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ivana Jahodová (přednášející)
Garance
PhDr. Ivana Jahodová, Ph.D.
Vysoká škola zdravotnická
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh
Po 14. 3. až Ne 8. 5. každý lichý čtvrtek 17:10–18:45 Učebna 11
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PAREP3421/cv: Po 14. 3. až Ne 8. 5. každý lichý čtvrtek 15:30–17:05 Učebna 11, I. Jahodová
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 142 )
Anatomie, Patologie, Fyziologie, Odborná latinská terminologie, Etika, Farmakologie, Porodnická a klinická propedeutika, Akutní a kritické stavy, resuscitace, Psychologie, Zdravotnická psychologie, Komunikace, Edukační činnost porodní asistentky, Ošetřovatelská péče v gynekologii, Porodnictví I., Porodnictví II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout souhrn zdravotnických, sociálních, ekonomických a jiných vědomostí, které směřují ke zlepšení nebo zachování funkční zdatnosti ženy, novorozence i kojence. Zaměřit se na styčné body v komplexní terapii o pacienta.Uvědomit si nutnost spolupráce obou profesí v rámci komplexní péče o pacienta. Zvládnout LTV v rozsahu práce porodní asistentky a tím předcházet změnám v těhotenství, cíleně reagovat a vést ženy k aktivní rehabilitaci a dalším metodám ke zlepšení tělesné kondice.
Výstupy z učení
- používat odbornou terminologii
- definovat možnosti rehabilitačního ošetřovatelství
- aplikovat získané dovednosti na různá věková období
Osnova
 • 1. Rehabilitační ošetřovatelství, kompenzační pomůcky.
 • 2. Léčebná rehabilitace – specifiky, organizace, vyšetřovací a terapeutické možnosti.
 • 3. Fyzioterapie, kineziterapie, ergoterapie, fyzikální terapie.
 • 4. Polohování P/K, rehabilitace s P/K dle druhů onemocnění.

  Obsahové zaměření cvičení:
 • 1. Skladba cvičební jednotky – dechová cvičení, polohování, pasivní a aktivní pohyby, příprava a nácvik sedu a stoje, příprava a nácvik chůze o berlích.
 • 2. Základy relaxace – Jacobsonova metoda, Schultzův autogenní trénink.
 • 3. Pasivní cvičení v kloubech HK, DK a aktivní cvičení – nácvik sebeobsluhy, podpora eliminačních funkcí.
 • 4. Přesuny, posazování, hygiena, oblékání, vertikalizace, chůze.
 • 5. Základní prostředky LTV v ortopedii.
Literatura
  povinná literatura
 • MÁČEK, M. a J. RADVANSKÝ. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-695-3. info
 • NOVOTNÁ, J. a J. DOBIÁŠ. Metoda Ludmily Mojžíšové: praktická cvičení. Praha: XYZ, 2012. ISBN 978-80-7388-653-0. info
 • STORCK, U. Technika masáže v rehabilitaci. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2663-2. info
 • VACEK, J. Manuál rehabilitační a fyzikální terapie. Praha: Raabe, 2011. ISSN 1805-0417. info
  doporučená literatura
 • ROKYTA, R. Bolest a jak s ní zacházet. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3012-7. info
 • ŘASOVÁ, K. Fyzioterapie u neurologicky nemocných. Praha: Ceros, 2007. ISBN 978-80-239-9300-4. info
 • VONDRÁČEK, L., V. WIRTHOVÁ a J. PAVLICOVÁ. Základy praktické terminologie pro sestry. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3697-6. info
 • WENDSCHE, P. Poranění míchy: Ucelená ošetřovatelsko-rehabilitační péče. 2. vyd. Brno: NCO NZO, 2009. ISBN 978-80-7013-504-4. info
Informace učitele
Doporučený ročník a semestr: 3. ročník (LS)
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický s převahou praktických činností. Předmět v intencích porodní asistence poskytuje dovednosti a vědomosti týkající se rehabilitačních úkonů využitelných v práci porodní asistentky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2022/PAREP3421