ZZTRO2231 Transkulturní ošetřovatelství

Vysoká škola zdravotnická
zima 2023
Rozsah
7k+13s. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Krause, Ph.D. (přednášející)
doc., PhDr. Anna Mazalánová, Ph.D., MPH, RS (přednášející)
PhDr. Jana Kocurová (cvičící)
Garance
doc., PhDr. Anna Mazalánová, Ph.D., MPH, RS
Vysoká škola zdravotnická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZZTRO2231/cvA: Pá 22. 9. 8:50–12:05 Učebna 6, Pá 15. 12. 8:50–11:15 Učebna 4, J. Kocurová
ZZTRO2231/cvB: Pá 22. 9. 12:10–15:25 Učebna 6, Pá 15. 12. 11:20–13:45 Učebna 2, J. Kocurová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
Objasnit podstatu kultury, identifikovat univerzální atributy kultury. Identifikovat specifické a zvláštní problémy etnických minorit při poskytování ošetřovatelské péče.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- definovat význam transkulturního ošetřovatelství
- použít vhodný ošetřovatelský model
- aplikovat specifika péče.
Osnova
 • Obsahové zaměření individuální práce studentů:
 • 1. Etnicita a kultura
 • 2. Etnika a kulturní skupiny
 • 3. Náchylnost k onemocněním
 • 4. Léčitelství a tradiční medicína, ošetřovatelská péče
 • 5. Systém ošetřovatelského procesu v jednotlivých etnických kulturách
 • 6. Etická dilemata v transkulturní péči
 • 7. Multikulturní centra v ČR
Literatura
  povinná literatura
 • PEKARA, J. Multikulturní ošetřovatelství: pro studující zdravotnická nelékařská povolání. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2019. ISBN 978-80-88249-05-4. info
 • HLADÍK, J. Multikulturní kompetence studentů pomáhajících profesí. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. ISBN 978-80-7454-426-2. info
  doporučená literatura
 • HÁJEK, M, CH a BAHBOUH. Muslimský pacient: principy diagnostiky, terapie a komunikace: manuál o zásadách medicínského přístupu pro české či slovenské lékaře a zdravotníky praktikující v zemích islámu. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5631-8. info
 • KOKAISL, P. Etnické minority v Evropě. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta,, 2014. ISBN 978-80-213-2524-1. info
 • KUTNOHORSKÁ, J. Multikulturní ošetřovatelství pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4413-1. info
 • TÓTHOVÁ, V. Zabezpečení efektivní ošetřovatelské péče o vietnamskou a čínskou minoritu. Praha: Triton, 2010. ISBN 978-80-7387-414-8. info
 • RYŠLINKOVÁ, M. Česká sestra v arabském světě. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2856-8. info
 • NOVÁKOVÁ, I. Kapitoly z multikulturního ošetřovatelství. Liberec: Technická univerzita, 2008. ISBN 978-80-7372-404-7. info
Metody hodnocení
Na webovém portálu IS student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test, který je náhodně vygenerován ze složky, která obsahuje minimálně 300 otázek. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále IS v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů.
Studenti dále řeší zadané úkoly, např. případové studie, prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Předmět se zabývá kulturou minorit a zdůrazňuje transkulturní přístup zdravotnického záchranáře v péči o nemocné.

Studijní pomůcky:
PEKARA, J. a A. MAZALÁNOVÁ. Multikulturní ošetřovatelství. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v IS.
Cvičné kazuistiky, v informačním studijním systému.
Instruktážní videa v informačním studijním systému.
Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2023/ZZTRO2231