Přihlášení přes údaje přihlášky

Přihlášení přes IS VŠZDRAV

Je nutné znát UČO a heslo.