Všeobecné ošetřovatelství

Bakalářské studium

Všeobecné ošetřovatelství

Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 - 2. kolo

Vysoká škola zdravotnická Všeobecné ošetřovatelství prezenční,   čeština