Porodní asistence

Bakalářské studium

Porodní asistence

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024 - 1. kolo

Vysoká škola zdravotnická Porodní asistence prezenční,   čeština