Porodní asistentka (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
VŠZDRAV:PARSV10442 Rodinná a sexuální výchova 2 • 100 %
VŠZDRAV:PATVS3690 Tělesná výchova a sport • 100 %
4. semestr
VŠZDRAV:PAAKR11805 Akutní a kritické stavy, resuscitace • 100 %
VŠZDRAV:PAINS10379 Informační systémy ve zdravotnictví 1 • 100 %
VŠZDRAV:PAOPCH8797 Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech • 100 %
VŠZDRAV:PAOPIN8173 Ošetřovatelská péče v interních oborech • 100 %
VŠZDRAV:PAOPNE045 Ošetřovatelská péče v neurologii • 100 %
VŠZDRAV:PAOPR46674 Odborná praxe 4 • 100 %
VŠZDRAV:PAOVZ4861 Ochrana veřejného zdraví • 100 %
VŠZDRAV:PASBP5707 Seminář k bakalářské práci 1 • 100 %
VŠZDRAV:PASOC10253 Sociologie • 100 %
VŠZDRAV:PAVYP221 Výzkum v porodní asistenci • 100 %
VŠZDRAV:PAZUD3405 Základy ultrazvukové diagnostiky • 100 %
VŠZDRAV:PAOPI27469 Odborná praxe individuální 2 • 85 %
VŠZDRAV:PARSV10443 Rodinná a sexuální výchova 1 • 31 %
3. ročník
5. semestr
VŠZDRAV:PAHEM2558 Hematologie • 100 %
VŠZDRAV:PAINS10372 Informační systémy ve zdravotnictví 2 • 100 %
VŠZDRAV:PAONE5550 Ošetřovatelská péče v neonatologii • 100 %
VŠZDRAV:PAOPPE7630 Ošetřovatelská péče v pediatrii • 100 %
VŠZDRAV:PAOPR46675 Odborná praxe 5 • 100 %
VŠZDRAV:PAPP8190 První pomoc • 100 %
VŠZDRAV:PARAN5646 Radiologie a nukleární medicína • 100 %
VŠZDRAV:PASBP57072 Seminář k bakalářské práci 2 • 100 %
VŠZDRAV:PAVEZ9630 Veřejné zdravotnictví • 100 %
VŠZDRAV:PARSV10442 Rodinná a sexuální výchova 2 • 42 %
VŠZDRAV:PATVS3690 Tělesná výchova a sport • 33 %
6. semestr
VŠZDRAV:PAEKP6989 Ekonomika a pojišťovnictví • 100 %
VŠZDRAV:PAINS10373 Informační systémy ve zdravotnictví 3 • 100 %
VŠZDRAV:PAMAN4717 Management • 100 %
VŠZDRAV:PAOPR46676 Odborná praxe 6 • 100 %
VŠZDRAV:PAOPVP3229 Ošetřovatelská péče v psychiatrii • 100 %
VŠZDRAV:PAPTP9101 Psychoterapeutické techniky v práci porodní asistentky • 100 %
VŠZDRAV:PAREP3421 Rehabilitace v porodní asistenci • 100 %
VŠZDRAV:PASBP57073 Seminář k bakalářské práci 3 • 100 %
VŠZDRAV:PAVRZ3245 Výchova k reprodukčnímu zdraví • 100 %
VŠZDRAV:PAVZD6029 Výživa a dietetika • 100 %
VŠZDRAV:PAZPL10989 Zdravotnické právo a profesní legislativa • 100 %
VŠZDRAV:PABP2021 Bakalářská práce • 63 %
VŠZDRAV:PABP2022 Bakalářská práce • 38 %

Údaje byly předpočítány: 18. 3. 2023 12:58

Všechny obory fakulty