Jak byly údaje získány.

Vyberte obor/plán:

Porodní asistence (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠZDRAV:PABIF1111 Biofyzika • 100 %
VŠZDRAV:PADOV11111 Dovednosti v porodní asistenci 1 • 100 %
VŠZDRAV:PAFYZ1112 Fyziologie • 100 %
VŠZDRAV:PAGEN1112 Genetika • 100 %
VŠZDRAV:PAOPR11111 Odborná praxe 1 • 100 %
VŠZDRAV:PAPSL1112 Psychologie • 100 %
VŠZDRAV:PAZTP1112 Základy teorie porodní asistence • 100 %
VŠZDRAV:PAZZS1111 Zdravý životní styl • 100 %
VŠZDRAV:PAANA1112 Anatomie • 99 %
VŠZDRAV:PALAT1111 Odborná latinská terminologie • 99 %
VŠZDRAV:PAANJ11111 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1 • 86 %
VŠZDRAV:PATVS3355 Tělesná výchova a sport • 17 %
VŠZDRAV:PAPPP3135 Poruchy příjmu potravy • 15 %
VŠZDRAV:PANEJ11111 Cizí jazyk - Německý jazyk 1 • 13 %
2. semestr
VŠZDRAV:PABIC1121 Biochemie • 100 %
VŠZDRAV:PADOV11222 Dovednosti v porodní asistenci 2 • 100 %
VŠZDRAV:PAEMB1121 Embryologie • 100 %
VŠZDRAV:PAINL1122 Infekční lékařství • 100 %
VŠZDRAV:PAKOM11211 Komunikace 1 • 100 %
VŠZDRAV:PAOPG11211 Ošetřovatelská péče v gynekologii 1 • 100 %
VŠZDRAV:PAOPR11212 Odborná praxe 2 • 100 %
VŠZDRAV:PAPAT1122 Patologie • 100 %
VŠZDRAV:PAPKP1122 Porodnická a klinická propedeutika • 100 %
VŠZDRAV:PAPP1122 První pomoc • 100 %
VŠZDRAV:PAVZD1121 Výživa a dietetika • 100 %
VŠZDRAV:PAPOR11221 Porodnictví 1 • 96 %
VŠZDRAV:PAANJ11212 Cizí jazyk - Anglický jazyk 2 • 80 %
VŠZDRAV:PATVS3690 Tělesná výchova a sport • 24 %
VŠZDRAV:PAMAD3240 Management agentury domácí ošetřovatelské péče v porodní asistenci • 20 %
VŠZDRAV:PANEJ11212 Cizí jazyk - Německý jazyk 2 • 16 %
VŠZDRAV:PAEKH3240 Etnické a kulturní hodnoty • 12 %
VŠZDRAV:PAPKO3246 Profesní komunikace a prevence násilí • 12 %
VŠZDRAV:PAZNJ3169 Znakový jazyk • 12 %
2. ročník
3. semestr
VŠZDRAV:PAECP1232 Edukační činnost porodní asistentky • 100 %
VŠZDRAV:PAFAR1232 Farmakologie • 100 %
VŠZDRAV:PAKOM12322 Komunikace 2 • 100 %
VŠZDRAV:PAOPG12322 Ošetřovatelská péče v gynekologii 2 • 100 %
VŠZDRAV:PAOPIN1232 Ošetřovatelská péče v interních oborech • 100 %
VŠZDRAV:PAOPR12313 Odborná praxe 3 • 100 %
VŠZDRAV:PAPOR12312 Porodnictví 2 • 100 %
VŠZDRAV:PAPRK1232 Primární a komunitní péče • 100 %
VŠZDRAV:PAZPSY1231 Zdravotnická psychologie • 100 %
VŠZDRAV:PAMZP3345 Masáže ve zdravotnické praxi • 32 %
VŠZDRAV:PARSV3350 Rodinná a sexuální výchova • 26 %
VŠZDRAV:PATVS3690 Tělesná výchova a sport • 11 %
VŠZDRAV:PAZNJ3169 Znakový jazyk • 11 %

Porodní asistentka (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠZDRAV:PABIC10922 Biochemie 2 • 100 %
VŠZDRAV:PAECP10958 Edukační činnost porodní asistentky • 100 %
VŠZDRAV:PAFAR1822 Farmakologie • 100 %
VŠZDRAV:PAKOM81552 Komunikace 2 • 100 %
VŠZDRAV:PAMIK8014 Mikrobiologie a imunologie • 100 %
VŠZDRAV:PAOPG89552 Ošetřovatelská péče v gynekologii 2 • 100 %
VŠZDRAV:PAOPR46673 Odborná praxe 3 • 100 %
VŠZDRAV:PAPOR9326 Porodnictví 2 • 100 %
VŠZDRAV:PAPRK4990 Primární a komunitní péče • 100 %
VŠZDRAV:PAZPSY1918 Zdravotnická psychologie • 100 %
VŠZDRAV:PAMZP4491 Masáže ve zdravotnické praxi • 19 %
2. semestr
VŠZDRAV:PABIC10923 Biochemie 1 • 100 %
VŠZDRAV:PADOV55312 Dovednosti v porodní asistenci 2 • 100 %
VŠZDRAV:PAEMB11613 Embryologie • 100 %
VŠZDRAV:PAFYZ381 Fyziologie • 100 %
VŠZDRAV:PAKOM81551 Komunikace 1 • 100 %
VŠZDRAV:PAOPG8955 Ošetřovatelská péče v gynekologii 1 • 100 %
VŠZDRAV:PAOPI2125 Odborná praxe individuální 1 • 100 %
VŠZDRAV:PAOPR46672 Odborná praxe 2 • 100 %
VŠZDRAV:PAPAT1133 Patologie • 100 %
VŠZDRAV:PAPKP4685 Porodnická a klinická propedeutika • 100 %
VŠZDRAV:PAPOR11053 Porodnictví 1 • 100 %
VŠZDRAV:PAANJ10492 Anglický jazyk 2 • 81 %
VŠZDRAV:PAZNJ5403 Znakový jazyk • 56 %
VŠZDRAV:PATVS3355 Tělesná výchova a sport • 38 %
VŠZDRAV:PAEKH5773 Etnické a kulturní hodnoty • 25 %
VŠZDRAV:PAPNL3389 Problematika užívání návykových látek • 25 %
VŠZDRAV:PAIT60112 Italský jazyk 2 • 19 %
VŠZDRAV:PANEJ86512 Německý jazyk 2 • 13 %
2. ročník
3. semestr
VŠZDRAV:PAHEM2558 Hematologie • 95 %
VŠZDRAV:PAINS10372 Informační systémy ve zdravotnictví 2 • 95 %
VŠZDRAV:PAONE5550 Ošetřovatelská péče v neonatologii • 95 %
VŠZDRAV:PAOPPE7630 Ošetřovatelská péče v pediatrii • 95 %
VŠZDRAV:PAOPR46675 Odborná praxe 5 • 95 %
VŠZDRAV:PAPP8190 První pomoc • 95 %
VŠZDRAV:PARAN5646 Radiologie a nukleární medicína • 95 %
VŠZDRAV:PASBP57072 Seminář k bakalářské práci 2 • 95 %
VŠZDRAV:PAVEZ9630 Veřejné zdravotnictví • 95 %
4. semestr
VŠZDRAV:PAAKR11805 Akutní a kritické stavy, resuscitace • 100 %
VŠZDRAV:PAINS10379 Informační systémy ve zdravotnictví 1 • 100 %
VŠZDRAV:PAOPCH8797 Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech • 100 %
VŠZDRAV:PAOPIN8173 Ošetřovatelská péče v interních oborech • 100 %
VŠZDRAV:PAOPNE045 Ošetřovatelská péče v neurologii • 100 %
VŠZDRAV:PAOVZ4861 Ochrana veřejného zdraví • 100 %
VŠZDRAV:PASBP5707 Seminář k bakalářské práci 1 • 100 %
VŠZDRAV:PASOC10253 Sociologie • 100 %
VŠZDRAV:PAVYP221 Výzkum v porodní asistenci • 100 %
VŠZDRAV:PAZUD3405 Základy ultrazvukové diagnostiky • 100 %
VŠZDRAV:PAOPR46674 Odborná praxe 4 • 97 %
VŠZDRAV:PAOPI27469 Odborná praxe individuální 2 • 91 %
VŠZDRAV:PARSV10443 Rodinná a sexuální výchova 1 • 21 %
3. ročník
5. semestr
VŠZDRAV:PAHEM2558 Hematologie • 100 %
VŠZDRAV:PAINS10372 Informační systémy ve zdravotnictví 2 • 100 %
VŠZDRAV:PAONE5550 Ošetřovatelská péče v neonatologii • 100 %
VŠZDRAV:PAOPPE7630 Ošetřovatelská péče v pediatrii • 100 %
VŠZDRAV:PAOPR46675 Odborná praxe 5 • 100 %
VŠZDRAV:PAPP8190 První pomoc • 100 %
VŠZDRAV:PARAN5646 Radiologie a nukleární medicína • 100 %
VŠZDRAV:PASBP57072 Seminář k bakalářské práci 2 • 100 %
VŠZDRAV:PAVEZ9630 Veřejné zdravotnictví • 100 %
VŠZDRAV:PARSV10442 Rodinná a sexuální výchova 2 • 42 %
VŠZDRAV:PATVS3690 Tělesná výchova a sport • 33 %
6. semestr
VŠZDRAV:PAEKP6989 Ekonomika a pojišťovnictví • 100 %
VŠZDRAV:PAINS10373 Informační systémy ve zdravotnictví 3 • 100 %
VŠZDRAV:PAMAN4717 Management • 100 %
VŠZDRAV:PAOPR46676 Odborná praxe 6 • 100 %
VŠZDRAV:PAOPVP3229 Ošetřovatelská péče v psychiatrii • 100 %
VŠZDRAV:PAPTP9101 Psychoterapeutické techniky v práci porodní asistentky • 100 %
VŠZDRAV:PAREP3421 Rehabilitace v porodní asistenci • 100 %
VŠZDRAV:PASBP57073 Seminář k bakalářské práci 3 • 100 %
VŠZDRAV:PAVRZ3245 Výchova k reprodukčnímu zdraví • 100 %
VŠZDRAV:PAVZD6029 Výživa a dietetika • 100 %
VŠZDRAV:PAZPL10989 Zdravotnické právo a profesní legislativa • 100 %
VŠZDRAV:PABP2021 Bakalářská práce • 69 %
VŠZDRAV:PABP2020 Bakalářská práce • 31 %

Všeobecná sestra (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠZDRAV:VSFAR9694 Farmakologie • 100 %
VŠZDRAV:VSINS3691 Informační systémy ve zdravotnictví 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSKOM98352 Komunikace 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSKOPE4350 Komunitní péče • 100 %
VŠZDRAV:VSMIK1392 Mikrobiologie a imunologie 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSMUO2286 Multikulturní ošetřovatelství 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSONGP1198 Ošetřovatelská péče o nemocné v gynekologii a porodnictví • 100 %
VŠZDRAV:VSONIN1550 Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSOPPC3033 Ošetřovatelský proces a potřeby člověka 3 • 100 %
VŠZDRAV:VSOPR10638 Odborná praxe 3 • 100 %
VŠZDRAV:VSZPE1630 Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství • 100 %
VŠZDRAV:VSZPSY8334 Zdravotnická psychologie 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSMZP4587 Masáže ve zdravotnické praxi • 50 %
VŠZDRAV:VSZNJ4747 Znakový jazyk • 50 %
2. semestr
VŠZDRAV:VSBIC10269 Biochemie • 100 %
VŠZDRAV:VSFYZ4125 Fyziologie • 100 %
VŠZDRAV:VSKLP2941 Klinická propedeutika • 100 %
VŠZDRAV:VSKOM9835 Komunikace 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSMIK139 Mikrobiologie a imunologie 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSOPI5421 Odborná praxe individuální 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSOPPC3032 Ošetřovatelský proces a potřeby člověka 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSOPR10637 Odborná praxe 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSOSP50832 Ošetřovatelské postupy 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSPAT11069 Patologie • 100 %
VŠZDRAV:VSTEO70992 Teorie ošetřovatelství 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSANJ99952 Anglický jazyk 2 • 59 %
VŠZDRAV:VSPNL685 Problematika užívání návykových látek • 52 %
VŠZDRAV:VSEKH7533 Etnické a kulturní hodnoty • 30 %
VŠZDRAV:VSNEJ20912 Německý jazyk 2 • 22 %
VŠZDRAV:VSIT58352 Italský jazyk 2 • 19 %
VŠZDRAV:VSZNJ4747 Znakový jazyk • 19 %
VŠZDRAV:VSTVS8683 Tělesná výchova a sport • 15 %
2. ročník
3. semestr
VŠZDRAV:VSKOPE4350 Komunitní péče • 100 %
VŠZDRAV:VSMIK1392 Mikrobiologie a imunologie 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSONGP1198 Ošetřovatelská péče o nemocné v gynekologii a porodnictví • 100 %
VŠZDRAV:VSFAR9694 Farmakologie • 96 %
VŠZDRAV:VSINS3691 Informační systémy ve zdravotnictví 1 • 96 %
VŠZDRAV:VSKOM98352 Komunikace 2 • 96 %
VŠZDRAV:VSMUO2286 Multikulturní ošetřovatelství 1 • 96 %
VŠZDRAV:VSONIN1550 Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 • 96 %
VŠZDRAV:VSOPPC3033 Ošetřovatelský proces a potřeby člověka 3 • 96 %
VŠZDRAV:VSOPR10638 Odborná praxe 3 • 96 %
VŠZDRAV:VSZPE1630 Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství • 96 %
VŠZDRAV:VSZPSY8334 Zdravotnická psychologie 1 • 96 %
VŠZDRAV:VSMZP4587 Masáže ve zdravotnické praxi • 83 %
VŠZDRAV:VSZNJ4747 Znakový jazyk • 70 %
4. semestr
VŠZDRAV:VSINS36912 Informační systémy ve zdravotnictví 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSONCH6189 Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech • 100 %
VŠZDRAV:VSONIN1552 Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSOPD2251 Ošetřovatelská péče o dítě 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSOPI54212 Odborná praxe individuální 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSOPR10639 Odborná praxe 4 • 100 %
VŠZDRAV:VSOPS1645 Ošetřovatelská péče o seniory • 100 %
VŠZDRAV:VSOVZ1021 Ochrana veřejného zdraví • 100 %
VŠZDRAV:VSSBP5211 Seminář k bakalářské práci 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSSOC3277 Sociologie • 100 %
VŠZDRAV:VSVYO7293 Výzkum v ošetřovatelství • 100 %
VŠZDRAV:VSRSV11149 Rodinná a sexuální výchova 1 • 78 %
VŠZDRAV:VSTVS8683 Tělesná výchova a sport • 50 %
3. ročník
5. semestr
VŠZDRAV:VSSBP52112 Seminář k bakalářské práci 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSOPDV2494 Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii • 97 %
VŠZDRAV:VSOPD22512 Ošetřovatelská péče o dítě 2 • 97 %
VŠZDRAV:VSOPR10631 Odborná praxe 5 • 97 %
VŠZDRAV:VSOPST9134 Ošetřovatelská péče ve stomatologii • 97 %
VŠZDRAV:VSRAN3598 Radiologie a nukleární medicína • 97 %
VŠZDRAV:VSVEZ10414 Veřejné zdravotnictví • 97 %
VŠZDRAV:VSHEM8510 Hematologie • 94 %
VŠZDRAV:VSINS36913 Informační systémy ve zdravotnictví 3 • 94 %
VŠZDRAV:VSOORL2798 Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii • 94 %
VŠZDRAV:VSOPNE5630 Ošetřovatelská péče v neurologii • 94 %
VŠZDRAV:VSOPOF9214 Ošetřovatelská péče v oftalmologii • 94 %
VŠZDRAV:VSPAPE7598 Paliativní péče • 94 %
VŠZDRAV:VSRSV11150 Rodinná a sexuální výchova 2 • 37 %
VŠZDRAV:VSTVS3690 Tělesná výchova a sport • 31 %
6. semestr
VŠZDRAV:VSEKP8493 Ekonomika a pojišťovnictví • 100 %
VŠZDRAV:VSMAN109 Management 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSOPON7725 Ošetřovatelská péče v onkologii • 100 %
VŠZDRAV:VSOPPS7693 Ošetřovatelská péče o nemocné v psychiatrii • 100 %
VŠZDRAV:VSOPR10632 Odborná praxe 6 • 100 %
VŠZDRAV:VSREO7517 Rehabilitační ošetřovatelství • 100 %
VŠZDRAV:VSSBP52113 Seminář k bakalářské práci 3 • 100 %
VŠZDRAV:VSVZD8557 Výživa a dietetika • 100 %
VŠZDRAV:VSZPR5805 Zdravotnické právo ve vztahu k ošetřovatelství 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSBP2020 Bakalářská práce • 61 %
VŠZDRAV:VSBP2021 Bakalářská práce • 42 %

Všeobecné ošetřovatelství (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠZDRAV:VSANA1112 Anatomie • 100 %
VŠZDRAV:VSBIF1111 Biofyzika • 100 %
VŠZDRAV:VSFYZ1112 Fyziologie • 100 %
VŠZDRAV:VSGEN1111 Genetika • 100 %
VŠZDRAV:VSLAT1111 Latinská a lékařská terminologie • 100 %
VŠZDRAV:VSOPR11111 Odborná praxe 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSOP11111 Ošetřovatelský proces 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSOSE11121 Ošetřovatelství 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSOSP11111 Ošetřovatelské postupy 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSOVP11121 Obecná, vývojová, sociální a zdravotnická psychologie 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSPOZ1111 Podpora zdraví – zdravotní gramotnost • 100 %
VŠZDRAV:VSANJ11111 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1 • 81 %
VŠZDRAV:VSPPP4135 Poruchy příjmu potravy • 72 %
VŠZDRAV:VSTVS3690 Tělesná výchova a sport • 34 %
VŠZDRAV:VSKRI4690 Krátké intervence • 21 %
VŠZDRAV:VSNEJ11111 Cizí jazyk - Německý jazyk 1 • 15 %
VŠZDRAV:VSCJPC3100 Český jazyk pro zahraniční studenty • 13 %
2. semestr
VŠZDRAV:VSBIC1121 Biochemie • 100 %
VŠZDRAV:VSINL11211 Infekční lékařství 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSKLP1122 Klinická propedeutika • 100 %
VŠZDRAV:VSKOM11211 Komunikace ve zdravotnictví 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSOPR11212 Odborná praxe 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSOP11222 Ošetřovatelský proces 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSOSE11222 Ošetřovatelství 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSOSP11222 Ošetřovatelské postupy 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSPAT1122 Patologie a patologická fyziologie • 100 %
VŠZDRAV:VSPP1122 První pomoc • 100 %
VŠZDRAV:VSVZD1121 Výživa a dietetika • 100 %
VŠZDRAV:VSANJ11212 Cizí jazyk - Anglický jazyk 2 • 68 %
VŠZDRAV:VSITVO3230 Infúzní technika v ošetřovatelské praxi • 32 %
VŠZDRAV:VSPKO4246 Profesní komunikace a prevence násilí • 29 %
VŠZDRAV:VSTVS3690 Tělesná výchova a sport • 29 %
VŠZDRAV:VSNEJ11212 Cizí jazyk - Německý jazyk 2 • 21 %
VŠZDRAV:VSFRJ11212 Cizí jazyk - Francouzský jazyk 2 • 14 %
VŠZDRAV:VSKRI4690 Krátké intervence • 14 %
VŠZDRAV:VSPNL4240 Problematika návykových látek • 11 %
VŠZDRAV:VSZNJ3169 Znakový jazyk • 11 %
2. ročník
3. semestr
VŠZDRAV:VSFAR1231 Farmakologie • 100 %
VŠZDRAV:VSIKT12311 Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSINL12322 Infekční lékařství 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSKOM12322 Komunikace ve zdravotnictví 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSKOP1232 Komunitní péče • 100 %
VŠZDRAV:VSOPGP1232 Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví • 100 %
VŠZDRAV:VSOPI12311 Ošetřovatelská péče v interních oborech 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSOPR12313 Odborná praxe 3 • 100 %
VŠZDRAV:VSOVP12312 Obecná, vývojová, sociální a zdravotnická psychologie 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSPED1232 Pedagogika a edukace v ošetřovatelství • 100 %
VŠZDRAV:VSPRA1231 Praxe založená na důkazech v ošetřovatelství • 100 %
VŠZDRAV:VSTRA1231 Transkulturní ošetřovatelství • 100 %
VŠZDRAV:VSMZP3345 Masáže ve zdravotnické praxi • 25 %
VŠZDRAV:VSZNJ3169 Znakový jazyk • 17 %
VŠZDRAV:VSTVS3690 Tělesná výchova a sport • 13 %

Zdravotnické záchranářství (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠZDRAV:ZZANA1112 Anatomie • 100 %
VŠZDRAV:ZZBIF1111 Biofyzika • 100 %
VŠZDRAV:ZZFYZ1112 Fyziologie • 100 %
VŠZDRAV:ZZKOM11111 Komunikace a krizová komunikace 1 • 100 %
VŠZDRAV:ZZLAT1111 Odborná latinská terminologie • 100 %
VŠZDRAV:ZZOPP11111 Ošetřovatelský proces a potřeby člověka 1 • 100 %
VŠZDRAV:ZZOPR11111 Odborná praxe 1 • 100 %
VŠZDRAV:ZZOSP11111 Ošetřovatelské postupy 1 • 100 %
VŠZDRAV:ZZOVP1112 Obecná a vývojová psychologie • 100 %
VŠZDRAV:ZZSEB11111 Sebeobrana a sebeochrana 1 • 100 %
VŠZDRAV:ZZTEO11111 Teorie ošetřovatelství 1 • 100 %
VŠZDRAV:ZZVEZ11111 Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví 1 • 100 %
VŠZDRAV:ZZANJ11111 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1 • 92 %
VŠZDRAV:ZZPPP3135 Poruchy příjmu potravy • 58 %
VŠZDRAV:ZZAGK3569 Konverzace v jazyce - anglický • 33 %
2. semestr
VŠZDRAV:ZZBIC1121 Biochemie • 100 %
VŠZDRAV:ZZIZS1122 Integrovaný záchranný systém • 100 %
VŠZDRAV:ZZKLP1122 Klinická propedeutika • 100 %
VŠZDRAV:ZZKOM11212 Komunikace a krizová komunikace 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZMIK1121 Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena • 100 %
VŠZDRAV:ZZOPP11212 Ošetřovatelský proces a potřeby člověka 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZOPR11212 Odborná praxe 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZOSP11222 Ošetřovatelské postupy 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZPAT1122 Patologie a patologická fyziologie • 100 %
VŠZDRAV:ZZPP1121 První pomoc • 100 %
VŠZDRAV:ZZSEB11212 Sebeobrana a sebeochrana 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZTECH1121 Zdravotnická technika • 100 %
VŠZDRAV:ZZTEO11212 Teorie ošetřovatelství 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZANJ11212 Cizí jazyk - Anglický jazyk 2 • 86 %
VŠZDRAV:ZZITVO3230 Infúzní technika v ošetřovatelské praxi • 86 %
VŠZDRAV:ZZOS3200 Odborné soustředění I • 57 %
VŠZDRAV:ZZPNL3240 Problematika návykových látek • 36 %
VŠZDRAV:ZZAGK3569 Konverzace v jazyce - anglický • 21 %
VŠZDRAV:ZZZNJ3234 Znakový jazyk • 21 %
2. ročník
3. semestr
VŠZDRAV:ZZANJ12313 Cizí jazyk - Anglický jazyk 3 • 100 %
VŠZDRAV:ZZFAT1231 Farmakologie a toxikologie • 100 %
VŠZDRAV:ZZKOM12313 Komunikace a krizová komunikace 3 • 100 %
VŠZDRAV:ZZKOPE1231 Komunitní péče • 100 %
VŠZDRAV:ZZOPG1232 Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví • 100 %
VŠZDRAV:ZZOPR12313 Odborná praxe 3 • 100 %
VŠZDRAV:ZZORP1232 Operační řízení přednemocniční neodkladné péče • 100 %
VŠZDRAV:ZZPED1231 Základy pedagogiky a edukace • 100 %
VŠZDRAV:ZZPVO12311 Ošetřovatelská péče ve vybraných oborech 1 • 100 %
VŠZDRAV:ZZRES12311 Ošetřovatelská péče v resuscitační a intenzivní péči 1 • 100 %
VŠZDRAV:ZZSEB12313 Sebeobrana a sebeochrana 3 • 100 %
VŠZDRAV:ZZTRO1231 Transkulturní ošetřovatelství • 100 %
VŠZDRAV:ZZURG12311 Urgentní medicína 1 • 100 %
VŠZDRAV:ZZVNL1232 Ošetřovatelská péče v oborech vnitřního lékařství • 100 %
VŠZDRAV:ZZZPSY1231 Zdravotnická psychologie • 100 %
VŠZDRAV:ZZOS3300 Odborné soustředění II • 58 %
VŠZDRAV:ZZZNJ3234 Znakový jazyk • 50 %

Zdravotnický záchranář (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠZDRAV:ZZFAT8478 Farmakologie a toxikologie • 100 %
VŠZDRAV:ZZMED11595 Medicína katastrof a hromadných neštěstí 1 • 100 %
VŠZDRAV:ZZNPA8126 Neodkladná péče při akutních a kritických stavech • 100 %
VŠZDRAV:ZZNPG1150 Neodkladná péče v geriatrii • 100 %
VŠZDRAV:ZZODS10302 Odborné soustředění 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZOPR0753 Odborná praxe 3 • 100 %
VŠZDRAV:ZZPKO39473 Profesionální komunikace a prevence násilí 3 • 100 %
VŠZDRAV:ZZSPV10238 Sociálně psychologický výcvik • 100 %
VŠZDRAV:ZZTEV48913 Tělesná výchova a sebeobrana 3 • 100 %
VŠZDRAV:ZZTPN5966 Technika v přednemocniční neodkladné péči • 100 %
VŠZDRAV:ZZURV4011 Urgentní a válečná medicína 1 • 100 %
VŠZDRAV:ZZVLN9646 Vnitřní lékařství a neodkladná péče v interních oborech • 100 %
VŠZDRAV:ZZZNJ8859 Znakový jazyk • 100 %
VŠZDRAV:ZZANJ11173 Anglický jazyk 3 • 71 %
VŠZDRAV:ZZNEJ63153 Německý jazyk 3 • 29 %
2. semestr
VŠZDRAV:ZZEMH6237 Epidemiologie, mikrobiologie a hygiena • 100 %
VŠZDRAV:ZZFYP5437 Fyziologie a patofyziologie • 100 %
VŠZDRAV:ZZCHIT6269 Chirurgie a traumatologie • 100 %
VŠZDRAV:ZZKLP2269 Klinická propedeutika • 100 %
VŠZDRAV:ZZODS4285 Odborné soustředění 1 • 100 %
VŠZDRAV:ZZOPR0752 Odborná praxe 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZOVZ11133 Ochrana veřejného zdraví • 100 %
VŠZDRAV:ZZPAT8765 Patologie • 100 %
VŠZDRAV:ZZPED8781 Vybrané kapitoly z pedagogiky a edukační činnost • 100 %
VŠZDRAV:ZZPKO39472 Profesionální komunikace a prevence násilí 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZSOC7613 Sociologie • 100 %
VŠZDRAV:ZZTEV48912 Tělesná výchova a sebeobrana 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZVKB10189 Vybrané kapitoly z biochemie • 100 %
VŠZDRAV:ZZEKH3437 Etnické a kulturní hodnoty • 67 %
VŠZDRAV:ZZANJ11172 Anglický jazyk 2 • 56 %
VŠZDRAV:ZZNEJ63152 Německý jazyk 2 • 33 %
2. ročník
3. semestr
VŠZDRAV:ZZINS76752 Informační systémy ve zdravotnictví 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZMED11593 Medicína katastrof a hromadných neštěstí 3 • 100 %
VŠZDRAV:ZZNAR2686 Neodkladná péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči • 100 %
VŠZDRAV:ZZNEN2958 Neodkladná péče v neurologii • 100 %
VŠZDRAV:ZZODS4782 Odborné soustředění 3 • 100 %
VŠZDRAV:ZZOPR0755 Odborná praxe 5 • 100 %
VŠZDRAV:ZZPKO39475 Profesionální komunikace a prevence násilí 5 • 100 %
VŠZDRAV:ZZSBP25392 Seminář k bakalářské práci 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZTEV48915 Tělesná výchova a sebeobrana 5 • 100 %
VŠZDRAV:ZZURV40113 Urgentní a válečná medicína 3 • 100 %
VŠZDRAV:ZZZNJ8859 Znakový jazyk • 25 %
VŠZDRAV:ZZRID27131 Řidičské dovednosti 2 • 13 %
VŠZDRAV:ZZSPV10238 Sociálně psychologický výcvik • 13 %
4. semestr
VŠZDRAV:ZZINS7675 Informační systémy ve zdravotnictví 1 • 100 %
VŠZDRAV:ZZMED11592 Medicína katastrof a hromadných neštěstí 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZMVS9549 Metody výzkumu, statistika • 100 %
VŠZDRAV:ZZNEG1037 Neodkladná péče v gynekologii a porodnictví • 100 %
VŠZDRAV:ZZNEV2349 Neodkladná péče ve vybraných oborech • 100 %
VŠZDRAV:ZZNPP9373 Neodkladná péče v pediatrii • 100 %
VŠZDRAV:ZZOPR0754 Odborná praxe 4 • 100 %
VŠZDRAV:ZZPKO39474 Profesionální komunikace a prevence násilí 4 • 100 %
VŠZDRAV:ZZRARO1981 Základy radiologie a radiační ochrany • 100 %
VŠZDRAV:ZZSBP2539 Seminář k bakalářské práci 1 • 100 %
VŠZDRAV:ZZTEV48914 Tělesná výchova a sebeobrana 4 • 100 %
VŠZDRAV:ZZURV40112 Urgentní a válečná medicína 2 • 100 %
3. ročník
5. semestr
VŠZDRAV:ZZINS76752 Informační systémy ve zdravotnictví 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZMED11593 Medicína katastrof a hromadných neštěstí 3 • 100 %
VŠZDRAV:ZZNAR2686 Neodkladná péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči • 100 %
VŠZDRAV:ZZNEN2958 Neodkladná péče v neurologii • 100 %
VŠZDRAV:ZZOPR0755 Odborná praxe 5 • 100 %
VŠZDRAV:ZZPKO39475 Profesionální komunikace a prevence násilí 5 • 100 %
VŠZDRAV:ZZSBP25392 Seminář k bakalářské práci 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZTEV48915 Tělesná výchova a sebeobrana 5 • 100 %
VŠZDRAV:ZZURV40113 Urgentní a válečná medicína 3 • 100 %
VŠZDRAV:ZZODS4782 Odborné soustředění 3 • 83 %
6. semestr
VŠZDRAV:ZZBP2021 Bakalářská práce • 100 %
VŠZDRAV:ZZINS76753 Informační systémy ve zdravotnictví 3 • 100 %
VŠZDRAV:ZZMAK2893 Management a kvalita péče • 100 %
VŠZDRAV:ZZMED11594 Medicína katastrof a hromadných neštěstí 4 • 100 %
VŠZDRAV:ZZNEP2621 Neodkladná péče v psychiatrii • 100 %
VŠZDRAV:ZZOPR0756 Odborná praxe 6 • 100 %
VŠZDRAV:ZZPRL10877 Právo a legislativa • 100 %
VŠZDRAV:ZZSBP25393 Seminář k bakalářské práci 3 • 100 %
VŠZDRAV:ZZURV40114 Urgentní a válečná medicína 4 • 100 %
VŠZDRAV:ZZAGK5131 Anglický jazyk - konverzace • 25 %
VŠZDRAV:ZZEKH3437 Etnické a kulturní hodnoty • 13 %
VŠZDRAV:ZZSPV10238 Sociálně psychologický výcvik • 13 %

Všeobecná sestra (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠZDRAV:VSANJ11273 Anglický jazyk 3 • 100 %
VŠZDRAV:VSETI6782 Etika • 100 %
VŠZDRAV:VSFAR2766 Farmakologie • 100 %
VŠZDRAV:VSMEI9566 Mikrobiologie, epidemiologie a imunologie • 100 %
VŠZDRAV:VSMUO1371 Multikulturní ošetřovatelství 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSONCH8587 Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSONIN3467 Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSOPD3147 Ošetřovatelská péče o dítě 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSOPR56113 Odborná praxe 3 • 100 %
VŠZDRAV:VSZPS11723 Zdravotnická psychologie 1 • 100 %
2. semestr
VŠZDRAV:VSBIC9021 Biochemie • 100 %
VŠZDRAV:VSFI3565 Filozofie • 100 %
VŠZDRAV:VSGEN4269 Genetika • 100 %
VŠZDRAV:VSINS61392 Informační systémy ve zdravotnictví 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSKLP8301 Klinická propedeutika • 100 %
VŠZDRAV:VSKOM17552 Komunikace 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSOPI4525 Odborná praxe individuální 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSOPPC7802 Ošetřovatelský proces a potřeby člověka 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSOPR56112 Odborná praxe 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSOSP52432 Ošetřovatelské postupy 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSOVP11242 Obecná a vývojová psychologie 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSOVZ11677 Ochrana veřejného zdraví • 100 %
VŠZDRAV:VSPAT10109 Patologie • 100 %
VŠZDRAV:VSPP11693 První pomoc • 100 %
VŠZDRAV:VSRAN317 Radiologie a nukleární medicína • 100 %
VŠZDRAV:VSSOC7245 Sociologie • 100 %
VŠZDRAV:VSTEO70672 Teorie ošetřovatelství 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSVEZ7741 Veřejné zdravotnictví • 100 %
VŠZDRAV:VSANJ11272 Anglický jazyk 2 • 81 %
VŠZDRAV:VSNEJ14992 Německý jazyk 2 • 19 %
2. ročník
3. semestr
VŠZDRAV:VSETI6782 Etika • 100 %
VŠZDRAV:VSMEI9566 Mikrobiologie, epidemiologie a imunologie • 100 %
VŠZDRAV:VSONIN3467 Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSOPR56113 Odborná praxe 3 • 100 %
VŠZDRAV:VSZPS11723 Zdravotnická psychologie 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSFAR2766 Farmakologie • 97 %
VŠZDRAV:VSMUO1371 Multikulturní ošetřovatelství 1 • 97 %
VŠZDRAV:VSONCH8587 Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1 • 97 %
VŠZDRAV:VSOPD3147 Ošetřovatelská péče o dítě 1 • 97 %
VŠZDRAV:VSANJ11273 Anglický jazyk 3 • 74 %
VŠZDRAV:VSNEJ14993 Německý jazyk 3 • 23 %
4. semestr
VŠZDRAV:VSKOP11565 Komunitní péče • 98 %
VŠZDRAV:VSMUO13712 Multikulturní ošetřovatelství 2 • 98 %
VŠZDRAV:VSONGP6365 Ošetřovatelská péče o nemocné v gynekologii a porodnictví • 98 %
VŠZDRAV:VSONCH8582 Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 2 • 98 %
VŠZDRAV:VSONIN3462 Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 • 98 %
VŠZDRAV:VSOPD31472 Ošetřovatelská péče o dítě 2 • 98 %
VŠZDRAV:VSOPI45252 Odborná praxe individuální 2 • 98 %
VŠZDRAV:VSOPR56114 Odborná praxe 4 • 98 %
VŠZDRAV:VSSBP5051 Seminář k bakalářské práci 1 • 98 %
VŠZDRAV:VSVYO53231 Výzkum v ošetřovatelství 1 • 98 %
VŠZDRAV:VSZPS11722 Zdravotnická psychologie 2 • 98 %
VŠZDRAV:VSANJ11274 Anglický jazyk 4 • 77 %
VŠZDRAV:VSNEJ14994 Německý jazyk 4 • 21 %
3. ročník
5. semestr
VŠZDRAV:VSMAN2011 Management 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSONIN3463 Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 3 • 100 %
VŠZDRAV:VSOORL1454 Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii • 100 %
VŠZDRAV:VSOPNE9278 Ošetřovatelská péče o nemocné v neurologii • 100 %
VŠZDRAV:VSOPOF526 Ošetřovatelská péče v oftalmologii • 100 %
VŠZDRAV:VSOPON4766 Ošetřovatelská péče o nemocné v onkologii • 100 %
VŠZDRAV:VSOPR56115 Odborná praxe 5 • 100 %
VŠZDRAV:VSOPS9054 Ošetřovatelská péče o seniory • 100 %
VŠZDRAV:VSSBP50512 Seminář k bakalářské práci 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSVYO53232 Výzkum v ošetřovatelství 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSZPR11099 Zdravotnické právo ve vztahu k ošetřovatelství 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSANJ11276 Anglický jazyk 5 • 80 %
VŠZDRAV:VSNEJ14995 Německý jazyk 5 • 20 %
6. semestr
VŠZDRAV:VSEKP4909 Ekonomika a pojišťovnictví • 100 %
VŠZDRAV:VSMAN20112 Management 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSOPDV5453 Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii • 100 %
VŠZDRAV:VSOPPS8541 Ošetřovatelská péče o nemocné v psychiatrii • 100 %
VŠZDRAV:VSOPR56116 Odborná praxe 6 • 100 %
VŠZDRAV:VSOPST5949 Ošetřovatelská péče ve stomatologii • 100 %
VŠZDRAV:VSPAPE7437 Paliativní péče • 100 %
VŠZDRAV:VSREO2637 Rehabilitační ošetřovatelství • 100 %
VŠZDRAV:VSSBP50513 Seminář k bakalářské práci 3 • 100 %
VŠZDRAV:VSZPR11092 Zdravotnické právo ve vztahu k ošetřovatelství 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSANJ11277 Anglický jazyk 6 • 86 %
VŠZDRAV:VSNEJ14996 Německý jazyk 6 • 14 %

Všeobecné ošetřovatelství (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠZDRAV:VSANA2112 Anatomie • 100 %
VŠZDRAV:VSFYZ2112 Fyziologie • 100 %
VŠZDRAV:VSGEN2111 Genetika • 100 %
VŠZDRAV:VSOP21111 Ošetřovatelský proces 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSOSE21121 Ošetřovatelství 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSOSP21111 Ošetřovatelské postupy 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSOVP21121 Obecná, vývojová, sociální a zdravotnická psychologie 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSBIF2111 Biofyzika • 99 %
VŠZDRAV:VSLAT2111 Latinská a lékařská terminologie • 99 %
VŠZDRAV:VSPOZ2111 Podpora zdraví – zdravotní gramotnost • 99 %
VŠZDRAV:VSOPR21111 Odborná praxe 1 • 98 %
VŠZDRAV:VSANJ21111 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1 • 70 %
VŠZDRAV:VSNEJ21111 Cizí jazyk - Německý jazyk 1 • 30 %
2. semestr
VŠZDRAV:VSBIC2121 Biochemie • 100 %
VŠZDRAV:VSINL21211 Infekční lékařství 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSKLP2122 Klinická propedeutika • 100 %
VŠZDRAV:VSKOM21211 Komunikace ve zdravotnictví 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSOPR21212 Odborná praxe 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSOP21222 Ošetřovatelský proces 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSOSE21222 Ošetřovatelství 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSOSP21222 Ošetřovatelské postupy 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSPAT2122 Patologie a patologická fyziologie • 100 %
VŠZDRAV:VSPP2122 První pomoc • 100 %
VŠZDRAV:VSVZD2121 Výživa a dietetika • 100 %
VŠZDRAV:VSANJ21212 Cizí jazyk - Anglický jazyk 2 • 79 %
VŠZDRAV:VSNEJ21212 Cizí jazyk - Německý jazyk 2 • 21 %
2. ročník
3. semestr
VŠZDRAV:VSFAR2231 Farmakologie • 100 %
VŠZDRAV:VSIKT22311 Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSINL22322 Infekční lékařství 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSKOM22322 Komunikace ve zdravotnictví 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSKOP2232 Komunitní péče • 100 %
VŠZDRAV:VSOPGP2232 Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví • 100 %
VŠZDRAV:VSOPI22311 Ošetřovatelská péče v interních oborech 1 • 100 %
VŠZDRAV:VSOPR22313 Odborná praxe 3 • 100 %
VŠZDRAV:VSOVP22312 Obecná, vývojová, sociální a zdravotnická psychologie 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSPED2232 Pedagogika a edukace v ošetřovatelství • 100 %
VŠZDRAV:VSPRA2231 Praxe založená na důkazech v ošetřovatelství • 100 %
VŠZDRAV:VSTRA2231 Transkulturní ošetřovatelství • 100 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
VŠZDRAV:VSFIL2352 Filozofie a zdravotnická etika • 100 %
VŠZDRAV:VSHEM2351 Hematologie a transfúzní medicína • 100 %
VŠZDRAV:VSIKT23513 Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví 3 • 100 %
VŠZDRAV:VSOPMO2351 Ošetřovatelská péče v malých oborech • 100 %
VŠZDRAV:VSOPNE2352 Ošetřovatelská péče v neurologii • 100 %
VŠZDRAV:VSOPP23522 Ošetřovatelská péče v pediatrických oborech 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSOPR23515 Odborná praxe 5 • 100 %
VŠZDRAV:VSPAL2351 Paliativní péče • 100 %
VŠZDRAV:VSRAN2351 Radiologie a nukleární medicína • 100 %
VŠZDRAV:VSSBP23512 Seminář k bakalářské práci 2 • 100 %
VŠZDRAV:VSVEZ2352 Veřejné zdravotnictví • 100 %
VŠZDRAV:VSANA2112 Anatomie • 95 %
VŠZDRAV:VSBIC2121 Biochemie • 95 %
VŠZDRAV:VSBIF2111 Biofyzika • 95 %
VŠZDRAV:VSFAR2231 Farmakologie • 95 %
VŠZDRAV:VSFYZ2112 Fyziologie • 95 %
VŠZDRAV:VSGEN2111 Genetika • 95 %
VŠZDRAV:VSIKT22311 Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví 1 • 95 %
VŠZDRAV:VSIKT22412 Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví 2 • 95 %
VŠZDRAV:VSINL21211 Infekční lékařství 1 • 95 %
VŠZDRAV:VSINL22322 Infekční lékařství 2 • 95 %
VŠZDRAV:VSKLP2122 Klinická propedeutika • 95 %
VŠZDRAV:VSKOM21211 Komunikace ve zdravotnictví 1 • 95 %
VŠZDRAV:VSKOM22322 Komunikace ve zdravotnictví 2 • 95 %
VŠZDRAV:VSKOP2232 Komunitní péče • 95 %
VŠZDRAV:VSLAT2111 Latinská a lékařská terminologie • 95 %
VŠZDRAV:VSOPGP2232 Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví • 95 %
VŠZDRAV:VSOPG2242 Ošetřovatelská péče v geriatrii • 95 %
VŠZDRAV:VSOPCH2242 Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech • 95 %
VŠZDRAV:VSOPI22311 Ošetřovatelská péče v interních oborech 1 • 95 %
VŠZDRAV:VSOPI22422 Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 • 95 %
VŠZDRAV:VSOPP22411 Ošetřovatelská péče v pediatrických oborech 1 • 95 %
VŠZDRAV:VSOPR21111 Odborná praxe 1 • 95 %
VŠZDRAV:VSOPR21212 Odborná praxe 2 • 95 %
VŠZDRAV:VSOPR22313 Odborná praxe 3 • 95 %
VŠZDRAV:VSOPR22414 Odborná praxe 4 • 95 %
VŠZDRAV:VSOP21111 Ošetřovatelský proces 1 • 95 %
VŠZDRAV:VSOP21222 Ošetřovatelský proces 2 • 95 %
VŠZDRAV:VSOSE21121 Ošetřovatelství 1 • 95 %
VŠZDRAV:VSOSE21222 Ošetřovatelství 2 • 95 %
VŠZDRAV:VSOSP21111 Ošetřovatelské postupy 1 • 95 %
VŠZDRAV:VSOSP21222 Ošetřovatelské postupy 2 • 95 %
VŠZDRAV:VSOVP21121 Obecná, vývojová, sociální a zdravotnická psychologie 1 • 95 %
VŠZDRAV:VSOVP22312 Obecná, vývojová, sociální a zdravotnická psychologie 2 • 95 %
VŠZDRAV:VSOVZ2241 Ochrana veřejného zdraví • 95 %
VŠZDRAV:VSPAT2122 Patologie a patologická fyziologie • 95 %
VŠZDRAV:VSPED2232 Pedagogika a edukace v ošetřovatelství • 95 %
VŠZDRAV:VSPOZ2111 Podpora zdraví – zdravotní gramotnost • 95 %
VŠZDRAV:VSPP2122 První pomoc • 95 %
VŠZDRAV:VSPRA2231 Praxe založená na důkazech v ošetřovatelství • 95 %
VŠZDRAV:VSSBP22411 Seminář k bakalářské práci 1 • 95 %
VŠZDRAV:VSSOC2241 Sociologie • 95 %
VŠZDRAV:VSTRA2231 Transkulturní ošetřovatelství • 95 %
VŠZDRAV:VSVYO2242 Výzkum v ošetřovatelství • 95 %
VŠZDRAV:VSVZD2121 Výživa a dietetika • 95 %
VŠZDRAV:VSANJ21111 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1 • 86 %
VŠZDRAV:VSANJ21212 Cizí jazyk - Anglický jazyk 2 • 86 %
VŠZDRAV:VSRZK2122 Rozdílové zkoušky VS-NA-K • 84 %
VŠZDRAV:VSNEJ21111 Cizí jazyk - Německý jazyk 1 • 25 %
VŠZDRAV:VSNEJ21212 Cizí jazyk - Německý jazyk 2 • 25 %
6. semestr
VŠZDRAV:VSBPP2361 Bakalářská práce a příprava na SZZK • 100 %
VŠZDRAV:VSOIP2362 Ošetřovatelská intenzivní péče • 100 %
VŠZDRAV:VSOPON2361 Ošetřovatelská péče v onkologii • 100 %
VŠZDRAV:VSOPPS2362 Ošetřovatelská péče v psychiatrii • 100 %
VŠZDRAV:VSOPR23626 Odborná praxe 6 • 100 %
VŠZDRAV:VSPRZ2362 Právo ve zdravotnictví • 100 %
VŠZDRAV:VSREO2361 Rehabilitační ošetřovatelství • 100 %
VŠZDRAV:VSSBP23613 Seminář k bakalářské práci 3 • 100 %
VŠZDRAV:VSZMEP2361 Zdravotnický management, ekonomika a pojišťovnictví • 100 %

Zdravotnické záchranářství (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠZDRAV:ZZANA2112 Anatomie • 100 %
VŠZDRAV:ZZANJ21111 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1 • 100 %
VŠZDRAV:ZZBIF2111 Biofyzika • 100 %
VŠZDRAV:ZZFYZ2112 Fyziologie • 100 %
VŠZDRAV:ZZKOM21111 Komunikace a krizová komunikace 1 • 100 %
VŠZDRAV:ZZLAT2111 Odborná latinská terminologie • 100 %
VŠZDRAV:ZZOPP21111 Ošetřovatelský proces a potřeby člověka 1 • 100 %
VŠZDRAV:ZZOPR21111 Odborná praxe 1 • 100 %
VŠZDRAV:ZZOSP21111 Ošetřovatelské postupy 1 • 100 %
VŠZDRAV:ZZOVP2112 Obecná a vývojová psychologie • 100 %
VŠZDRAV:ZZSEB21111 Sebeobrana a sebeochrana 1 • 100 %
VŠZDRAV:ZZTEO21111 Teorie ošetřovatelství 1 • 100 %
VŠZDRAV:ZZVEZ21111 Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví 1 • 100 %
2. semestr
VŠZDRAV:ZZBIC2121 Biochemie • 100 %
VŠZDRAV:ZZIZS2122 Integrovaný záchranný systém • 100 %
VŠZDRAV:ZZKLP2122 Klinická propedeutika • 100 %
VŠZDRAV:ZZKOM21212 Komunikace a krizová komunikace 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZOPP21212 Ošetřovatelský proces a potřeby člověka 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZPP2121 První pomoc • 100 %
VŠZDRAV:ZZSEB21212 Sebeobrana a sebeochrana 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZTECH2121 Zdravotnická technika • 100 %
VŠZDRAV:ZZTEO21212 Teorie ošetřovatelství 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZMIK2121 Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena • 95 %
VŠZDRAV:ZZOPR21212 Odborná praxe 2 • 95 %
VŠZDRAV:ZZOSP21222 Ošetřovatelské postupy 2 • 95 %
VŠZDRAV:ZZPAT2122 Patologie a patologická fyziologie • 95 %
VŠZDRAV:ZZANJ21212 Cizí jazyk - Anglický jazyk 2 • 79 %
VŠZDRAV:ZZOS5200 Odborné soustředění I • 16 %
VŠZDRAV:ZZNEJ21212 Cizí jazyk - Německý jazyk 2 • 11 %
2. ročník
3. semestr
VŠZDRAV:ZZFAT2231 Farmakologie a toxikologie • 100 %
VŠZDRAV:ZZKOM22313 Komunikace a krizová komunikace 3 • 100 %
VŠZDRAV:ZZKOPE2231 Komunitní péče • 100 %
VŠZDRAV:ZZOPG2232 Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví • 100 %
VŠZDRAV:ZZOPR22313 Odborná praxe 3 • 100 %
VŠZDRAV:ZZORP2232 Operační řízení přednemocniční neodkladné péče • 100 %
VŠZDRAV:ZZPED2231 Základy pedagogiky a edukace • 100 %
VŠZDRAV:ZZPVO22311 Ošetřovatelská péče ve vybraných oborech 1 • 100 %
VŠZDRAV:ZZRES22311 Ošetřovatelská péče v resuscitační a intenzivní péči 1 • 100 %
VŠZDRAV:ZZSEB22313 Sebeobrana a sebeochrana 3 • 100 %
VŠZDRAV:ZZTRO2231 Transkulturní ošetřovatelství • 100 %
VŠZDRAV:ZZURG22311 Urgentní medicína 1 • 100 %
VŠZDRAV:ZZVNL2232 Ošetřovatelská péče v oborech vnitřního lékařství • 100 %
VŠZDRAV:ZZZPSY2231 Zdravotnická psychologie • 100 %
VŠZDRAV:ZZANJ22313 Cizí jazyk - Anglický jazyk 3 • 80 %
VŠZDRAV:ZZNEJ22313 Cizí jazyk - Německý jazyk 3 • 13 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
VŠZDRAV:ZZETI2352 Etika ve zdravotnictví • 100 %
VŠZDRAV:ZZHEMT2351 Hematologie a transfúzní lékařství • 100 %
VŠZDRAV:ZZINF23512 Informatika ve zdravotnictví 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZKOM23525 Komunikace a krizová komunikace 5 • 100 %
VŠZDRAV:ZZMED23511 Medicína katastrof 1 • 100 %
VŠZDRAV:ZZOPNE2352 Ošetřovatelská péče v neurologii • 100 %
VŠZDRAV:ZZOPR23515 Odborná praxe 5 • 100 %
VŠZDRAV:ZZPAL2351 Paliativní péče • 100 %
VŠZDRAV:ZZPVO23512 Ošetřovatelská péče ve vybraných oborech 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZRAO2351 Základy radiologie a radiační ochrana • 100 %
VŠZDRAV:ZZRES23512 Ošetřovatelská péče v resuscitační a intenzivní péči 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZSBP23512 Seminář k bakalářské práci 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZSEB23515 Sebeobrana a sebeochrana 5 • 100 %
VŠZDRAV:ZZURG23513 Urgentní medicína 3 • 100 %
VŠZDRAV:ZZVEZ23512 Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZANA2112 Anatomie • 88 %
VŠZDRAV:ZZANJ21111 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1 • 88 %
VŠZDRAV:ZZANJ21212 Cizí jazyk - Anglický jazyk 2 • 88 %
VŠZDRAV:ZZBIC2121 Biochemie • 88 %
VŠZDRAV:ZZBIF2111 Biofyzika • 88 %
VŠZDRAV:ZZFYZ2112 Fyziologie • 88 %
VŠZDRAV:ZZIZS2122 Integrovaný záchranný systém • 88 %
VŠZDRAV:ZZKLP2122 Klinická propedeutika • 88 %
VŠZDRAV:ZZKOM21111 Komunikace a krizová komunikace 1 • 88 %
VŠZDRAV:ZZLAT2111 Odborná latinská terminologie • 88 %
VŠZDRAV:ZZOPP21111 Ošetřovatelský proces a potřeby člověka 1 • 88 %
VŠZDRAV:ZZOPP21212 Ošetřovatelský proces a potřeby člověka 2 • 88 %
VŠZDRAV:ZZOPR21111 Odborná praxe 1 • 88 %
VŠZDRAV:ZZOPR21212 Odborná praxe 2 • 88 %
VŠZDRAV:ZZOPR22313 Odborná praxe 3 • 88 %
VŠZDRAV:ZZOPR22414 Odborná praxe 4 • 88 %
VŠZDRAV:ZZOSP21111 Ošetřovatelské postupy 1 • 88 %
VŠZDRAV:ZZOSP21222 Ošetřovatelské postupy 2 • 88 %
VŠZDRAV:ZZPAT2122 Patologie a patologická fyziologie • 88 %
VŠZDRAV:ZZPP2121 První pomoc • 88 %
VŠZDRAV:ZZSEB21111 Sebeobrana a sebeochrana 1 • 88 %
VŠZDRAV:ZZSEB21212 Sebeobrana a sebeochrana 2 • 88 %
VŠZDRAV:ZZTECH2121 Zdravotnická technika • 88 %
VŠZDRAV:ZZTEO21111 Teorie ošetřovatelství 1 • 88 %
VŠZDRAV:ZZTEO21212 Teorie ošetřovatelství 2 • 88 %
VŠZDRAV:ZZVEZ21111 Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví 1 • 88 %
VŠZDRAV:ZZVNL2232 Ošetřovatelská péče v oborech vnitřního lékařství • 88 %
VŠZDRAV:ZZANJ22313 Cizí jazyk - Anglický jazyk 3 • 75 %
VŠZDRAV:ZZFAT2231 Farmakologie a toxikologie • 75 %
VŠZDRAV:ZZINF22411 Informatika ve zdravotnictví 1 • 75 %
VŠZDRAV:ZZKOM21212 Komunikace a krizová komunikace 2 • 75 %
VŠZDRAV:ZZKOM22313 Komunikace a krizová komunikace 3 • 75 %
VŠZDRAV:ZZKOM22414 Komunikace a krizová komunikace 4 • 75 %
VŠZDRAV:ZZKOPE2231 Komunitní péče • 75 %
VŠZDRAV:ZZMIK2121 Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena • 75 %
VŠZDRAV:ZZOPED2242 Ošetřovatelská péče v pediatrii • 75 %
VŠZDRAV:ZZOPG2232 Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví • 75 %
VŠZDRAV:ZZOPG2242 Ošetřovatelská péče v geriatrii • 75 %
VŠZDRAV:ZZOPCH2242 Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech a traumatologii • 75 %
VŠZDRAV:ZZORP2232 Operační řízení přednemocniční neodkladné péče • 75 %
VŠZDRAV:ZZOVP2112 Obecná a vývojová psychologie • 75 %
VŠZDRAV:ZZPED2231 Základy pedagogiky a edukace • 75 %
VŠZDRAV:ZZPVO22311 Ošetřovatelská péče ve vybraných oborech 1 • 75 %
VŠZDRAV:ZZRES22311 Ošetřovatelská péče v resuscitační a intenzivní péči 1 • 75 %
VŠZDRAV:ZZSBP22411 Seminář k bakalářské práci 1 • 75 %
VŠZDRAV:ZZSEB22313 Sebeobrana a sebeochrana 3 • 75 %
VŠZDRAV:ZZSEB22414 Sebeobrana a sebeochrana 4 • 75 %
VŠZDRAV:ZZTRO2231 Transkulturní ošetřovatelství • 75 %
VŠZDRAV:ZZURG22311 Urgentní medicína 1 • 75 %
VŠZDRAV:ZZURG22422 Urgentní medicína 2 • 75 %
VŠZDRAV:ZZVYZ2242 Základy výzkumu • 75 %
VŠZDRAV:ZZZPSY2231 Zdravotnická psychologie • 75 %
VŠZDRAV:ZZNEJ21212 Cizí jazyk - Německý jazyk 2 • 63 %
VŠZDRAV:ZZRZK2122 Rozdílové zkoušky ZZ-NA-K • 50 %
VŠZDRAV:ZZANJ11212 Cizí jazyk - Anglický jazyk 2 • 13 %
VŠZDRAV:ZZNEJ11212 Cizí jazyk - Německý jazyk 2 • 13 %
VŠZDRAV:ZZNEJ21111 Cizí jazyk - Německý jazyk 1 • 13 %
VŠZDRAV:ZZRZK2021 Rozdílové zkoušky ZZ-NA-K • 13 %

Zdravotnický záchranář (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠZDRAV:ZZEMH10702 Epidemiologie, mikrobiologie a hygiena • 100 %
VŠZDRAV:ZZFAT1806 Farmakologie a toxikologie • 100 %
VŠZDRAV:ZZNPP6798 Neodkladná péče v pediatrii • 100 %
VŠZDRAV:ZZOPR9233 Odborná praxe 3 • 100 %
VŠZDRAV:ZZPED6875 Vybrané kapitoly z pedagogiky a edukační činnost • 100 %
VŠZDRAV:ZZPKO38033 Profesionální komunikace a prevence násilí 3 • 100 %
VŠZDRAV:ZZTEV53553 Tělesná výchova a sebeobrana 3 • 100 %
VŠZDRAV:ZZTPN8270 Technika v přednemocniční neodkladné péči • 100 %
VŠZDRAV:ZZANJ10041 Anglický jazyk 3 • 90 %
VŠZDRAV:ZZODS10302 Odborné soustředění 2 • 90 %
2. semestr
VŠZDRAV:ZZKLP8605 Klinická propedeutika • 100 %
VŠZDRAV:ZZODS9533 Odborné soustředění 1 • 100 %
VŠZDRAV:ZZOPR9232 Odborná praxe 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZOPV95952 Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZOP74032 Ošetřovatelský proces 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZOVZ7837 Ochrana veřejného zdraví • 100 %
VŠZDRAV:ZZPAT6957 Patologie • 100 %
VŠZDRAV:ZZPKO38032 Profesionální komunikace a prevence násilí 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZPPM8077 První pomoc v mimořádných a krizových situacích • 100 %
VŠZDRAV:ZZPSL28272 Psychologie 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZRAR12034 Základy radiologie a radiační ochrana • 100 %
VŠZDRAV:ZZSOC1661 Sociologie • 100 %
VŠZDRAV:ZZTEO73392 Teorie ošetřovatelství 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZTEV53552 Tělesná výchova a sebeobrana 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZVKB5501 Vybrané kapitoly z biochemie • 100 %
VŠZDRAV:ZZANJ10042 Anglický jazyk 2 • 91 %
2. ročník
3. semestr
VŠZDRAV:ZZINS15312 Informační systémy ve zdravotnictví 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZMAK974 Management a kvalita péče • 100 %
VŠZDRAV:ZZMED95152 Medicína katastrof a hromadných neštěstí 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZNAR8894 Neodkladná péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči • 100 %
VŠZDRAV:ZZNEN7886 Neodkladná péče v neurologii • 100 %
VŠZDRAV:ZZNEV9803 Neodkladná péče ve vybraných oborech 1 • 100 %
VŠZDRAV:ZZNPG9614 Neodkladná péče v geriatrii • 100 %
VŠZDRAV:ZZODS4782 Odborné soustředění 3 • 100 %
VŠZDRAV:ZZOPR9235 Odborná praxe 5 • 100 %
VŠZDRAV:ZZPRL955 Právo a legislativa 1 • 100 %
VŠZDRAV:ZZSBP67152 Seminář k bakalářské práci 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZTEV53555 Tělesná výchova a sebeobrana 5 • 100 %
VŠZDRAV:ZZURV1712 Urgentní a válečná medicína 2 • 100 %
4. semestr
VŠZDRAV:ZZCHIT3181 Chirurgie a traumatologie • 100 %
VŠZDRAV:ZZINS1531 Informační systémy ve zdravotnictví 1 • 100 %
VŠZDRAV:ZZMED9515 Medicína katastrof a hromadných neštěstí 1 • 100 %
VŠZDRAV:ZZMVS7645 Metody výzkumu, statistika • 100 %
VŠZDRAV:ZZNEG8525 Neodkladná péče v gynekologii a porodnictví • 100 %
VŠZDRAV:ZZNPA4141 Neodkladná péče při akutních a kritických stavech • 100 %
VŠZDRAV:ZZOPR9234 Odborná praxe 4 • 100 %
VŠZDRAV:ZZPKO38034 Profesionální komunikace a prevence násilí 4 • 100 %
VŠZDRAV:ZZSBP6715 Seminář k bakalářské práci 1 • 100 %
VŠZDRAV:ZZTEV53554 Tělesná výchova a sebeobrana 4 • 100 %
VŠZDRAV:ZZURV171 Urgentní a válečná medicína 1 • 100 %
VŠZDRAV:ZZVLN573 Vnitřní lékařství a neodkladná péče v interních oborech • 100 %
3. ročník
5. semestr
VŠZDRAV:ZZMAK974 Management a kvalita péče • 91 %
VŠZDRAV:ZZMED95152 Medicína katastrof a hromadných neštěstí 2 • 91 %
VŠZDRAV:ZZNAR8894 Neodkladná péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči • 91 %
VŠZDRAV:ZZNEN7886 Neodkladná péče v neurologii • 91 %
VŠZDRAV:ZZNPG9614 Neodkladná péče v geriatrii • 91 %
VŠZDRAV:ZZOPR9235 Odborná praxe 5 • 91 %
VŠZDRAV:ZZPRL955 Právo a legislativa 1 • 91 %
VŠZDRAV:ZZSBP67152 Seminář k bakalářské práci 2 • 91 %
VŠZDRAV:ZZTEV53555 Tělesná výchova a sebeobrana 5 • 91 %
VŠZDRAV:ZZURV1712 Urgentní a válečná medicína 2 • 91 %
VŠZDRAV:ZZINS15312 Informační systémy ve zdravotnictví 2 • 82 %
VŠZDRAV:ZZNEV9803 Neodkladná péče ve vybraných oborech 1 • 82 %
VŠZDRAV:ZZODS4254 Odborné soustředění 3 • 82 %
6. semestr
VŠZDRAV:ZZINS15313 Informační systémy ve zdravotnictví 3 • 100 %
VŠZDRAV:ZZMED95153 Medicína katastrof a hromadných neštěstí 3 • 100 %
VŠZDRAV:ZZNEP1965 Neodkladná péče v psychiatrii • 100 %
VŠZDRAV:ZZNEV98032 Neodkladná péče ve vybraných oborech 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZOPR9236 Odborná praxe 6 • 100 %
VŠZDRAV:ZZPRL9552 Právo a legislativa 2 • 100 %
VŠZDRAV:ZZSBP67153 Seminář k bakalářské práci 3 • 100 %
VŠZDRAV:ZZURV1713 Urgentní a válečná medicína 3 • 100 %

Údaje byly předpočítány: 22. 1. 2022 12:23