ZZINF22411 Informatika ve zdravotnictví 1

Vysoká škola zdravotnická
léto 2024
Rozsah
2k+5s. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Radek Polák (přednášející)
Ing., Ing., Bc. Ondřej Měchura (cvičící)
Garance
Ing., Ing., Bc. Ondřej Měchura
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh
Pá 26. 4. 15:30–17:05 Učebna 9
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 78 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu: zprostředkovat znalosti a dovednosti, které budou studenti potřebovat k úspěšnému a efektivnímu využívání výpočetní techniky a jejího programového vybavení na trhu práce se zaměřením na zdravotnictví (NIS).
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- správně používat IT terminologii
- používat různé softwarové soubory
- zpracovávat text, data a statistické analýzy
- online vyhledávat v odborné literatuře a jiných informačních zdrojích
- pracovat s elektronickou dokumentací v rozsahu příslušné zdravotnické profese.
Osnova
 • Obsahové zaměření individuální práce studentů:
 • 1. Ergonomie počítačového pracoviště. Kartotéka. Práce se schránkou
 • 2. Tvorba tiskové stránky. Předávání dat na dálku. Archivace dokumentů
 • 3. Práce s CD ROM. Vyhledávání dat (např. Biblomedica, encyklopedie- např. Encarta apod.). Rešerše
 • 4. PowerPointová prezentace
Literatura
  povinná literatura
 • PECINOVSKÝ, J. Excel 2013: podrobný průvodce. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4729-3. info
 • PECINOVSKÝ, J. Microsoft Office 2013: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-4102-1. info
 • PECINOVSKÝ, J. Microsoft Word 2013: podrobná uživatelská příručka. Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3831-1. info
  doporučená literatura
 • LAURENČÍK, M. Excel – pokročilé nástroje: funkce, marka, databáze, kontingenční tabulky, prezentace, příklady. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5570-0. info
 • LAURENČÍK, M a BUREŠ. Excel 2013: práce s databázemi a kontingenčními tabulkami. Praha: Grada, 2014. info
 • KRÁL, M. Excel 2013: snadno a rychle. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4726-2. info
 • MAGERA, I. Microsoft Excel 2013: jednoduše. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-4110-6. info
 • ŠIMEK, T. Word 2013: podrobný průvodce. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4730-9. info
 • KRÁL, M. Word 2013: snadno a rychle. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4727-9. info
 • CHÁBERA, J. ECDL – Průvodce přípravou na testy. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3144-2. info
Metody hodnocení
Na webovém portálu IS student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test, který je náhodně vygenerován ze složky, která obsahuje minimálně 450 otázek. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále IS v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů. Studenti dále řeší zadané úkoly, např. prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Předmět je koncipován jako praktický a poskytuje úvod do používání různých softwarových souborů, klinických informačních systémů, zpracování textu, prezentace dat, statistické analýzy a vyhledávání odborných zdrojů v elektronických vědeckých databázích. Podává informace o statistickém zpracování dat je jeho využití v ošetřovatelské praxi.

Studijní pomůcky:
POLÁK, R. Informační systémy ve zdravotnictví. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v informačním studijním systému.
MĚCHURA, O. Prezentace závěrečné práce. In: NĚMCOVÁ, J. a kol. Skripta k předmětům Výzkum v ošetřovatelství, Výzkum v porodní asistenci a Seminář k bakalářské práci. [online]. 2014-. ISBN 978-80-902876-9-3, v informačním studijním systému.
Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV).
Pozn. Vývoj v oblasti informačních technologií jde velmi rychle dopředu, literaturu a počítačové programy bude vždy nutno aktualizovat.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2024/ZZINF22411