ZZSEB23515 Sebeobrana a sebeochrana 5

Vysoká škola zdravotnická
zima 2023
Rozsah
6k+6s. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.
Vysoká škola zdravotnická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZZSEB23515/cv1: Pá 13. 10. 12:10–17:05 Tělocvična, J. Pekara
ZZSEB23515/cv2: Pá 1. 12. 8:50–13:45 Tělocvična, J. Pekara
ZZSEB23515/cv3: Pá 5. 1. 13:50–18:45 Tělocvična, J. Pekara
ZZSEB23515/cv4: Pá 8. 12. 13:00–17:55 Tělocvična, J. Pekara
ZZSEB23515/cv5: Pá 5. 1. 8:50–13:45 Tělocvična, J. Pekara
ZZSEB23515/cv6: Pá 12. 1. 8:50–13:45 Tělocvična, J. Pekara
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
Cílem je upevnit vytrvalost, sílu, rychlost, obratnost, pohyblivost, pohybovou výkonnost, upevnit kolektiv, seznámit s možnostmi sebeobrany a sebeochrany, aktivního odpočinku, naučit odstranit fyzickou hrozbu, ovládat pacifikaci pacientů.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- demonstrovat základy sportovních aktivit
- rozvíjet pohybovou aktivitu
- používat techniky eliminace násilí (deeskalace, sebeochrana)
- definovat zásady bezpečnosti při různých pohybových aktivitách
Osnova
 • Rozsah individuální práce studentů:
 • 1. Význam sebeobrany a sebeochrany
 • 2. Bezpečná vzdálenost
 • 3. Neverbální komunikace
 • 4. Verbální řešení konfliktů
 • 5. Bezpečná pacifikace
 • 6. Více útočníků
 • 7. Sebeobrana a sebeochrana při kopech
 • 8. Sebeobrana a sebeochrana při úderech
 • 9. Sebeobrana a sebeochrana při škrcení
 • 10. Sebeobrana a sebeochrana při napadení zezadu
 • 11. Sebeobrana a sebeochrana při znásilnění
 • 12. Sebeobrana a sebeochrana při střelném napadení
 • 13. Sebeobrana a sebeochrana při napadení na ulici
 • 14. Sebeobrana a sebeochrana při napadení v restauraci
 • 15. Sebeobrana a sebeochrana při napadení v bytě
 • 16. Sebeobrana a sebeochrana při napadení na ubytovně
 • 17. Sebeobrana a sebeochrana při napadení v čekárně
 • 18. Sebeobrana a sebeochrana při napadení na oddělení
 • 19. Sebeobrana a sebeochrana při napadení v ambulanci
 • 20. Sebeobrana a sebeochrana při napadení v dopravním prostředku

  K nácviku lze využít videa dostupná na stránkách:
 • - https://sebeobrana.utvs.cvut.cz/video/index/id/24
 • - https://www.youtube.com/watch?v=lEXNFJ0pFCg

  Výuka probíhá v učebně č. 12 jako kardio-trénink s využitím prvků sebeochrany (mua thai, krav maga, judo).
Literatura
  povinná literatura
 • DOUGHERTY, M. J. Sebeobrana Boj beze zbraně. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4676-0. info
  doporučená literatura
 • EVANGELU, J.E. Krizová komunikace - Efektivní zvládání krizových a zátěžových situací. Ostrava: KEY Publishing,, 2013. ISBN 978-80-7418-175-7. info
 • JONES, G. a A. MOORHOUSE. Jak získat psychickou odolnost. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3022-6. info
 • FIRST, R. a P. KRÁL. Metodika kondiční přípravy v sebeobraně. 1. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky, 2001. ISBN 80-7251-075-4. info
 • FIRST, R. a A. BLAHUT. Sebeobranné modelové situace. 1. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky, 1998. ISBN 80-85981-88-2. info
Metody hodnocení
Studenti pro získání zápočtu zpracují videoprojekt a prezentaci při jednání s agresivní a násilnou osobou. Tento způsob kontroly hodnotí, jak bylo dosaženo pochopení dané sebeochranné techniky. Na zápočet navazuje případná další konzultace s vyučujícím.
Informace učitele
Předmět je koncipován jako praktický. Sebeochrana a sebeobrana zdokonaluje a prohlubuje základní pohybové dovednosti, upevňuje a rozšiřuje poznatky z tělesné kultury a sebeochrany při kontaktu s lidmi ve stresu, pod vlivem omamných látek a agresivních pacientů či jejich příbuzných. Předmět vytváří a upevňuje pozitivní postoj k pacientům, zvláště návyk pohybové pravidelné činnosti rozvíjí kondiční připravenost. Sebeochrana a sebeobrana se také významně podílí na kompenzaci jednostranného zatížení studentů tím, že jim umožňuje aktivní odpočinek a osvěžení. Vede k rozvoji tělesné zdatnosti a formování pozitivních vlastností osobnosti. Seznámí se s fyzickými možnostmi obrany jakožto prevence násilí na pracovišti (základy fyzické sebeobrany).

Studijní pomůcky:
KYMROVÁ, E. Komunikace. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v IS.
MARVÁNOVÁ VARGOVÁ B., L. HORÁK, J. PEKARA a I. PAVLÍKOVÁ. Intervence v případech domácího násilí: Manuál pro zdravotníky. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Rosy "Stop násilí pro zdravotnictví" podpořeným Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů, partnerem Rosy v projektu je Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Opora je dostupná v v IS.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2023/ZZSEB23515