PAZUD1241 Základy ultrazvukové diagnostiky

Vysoká škola zdravotnická
léto 2022
Rozsah
1/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Barbora Kubešová (přednášející)
PhDr. Markéta Školoudová (přednášející)
MUDr. Barbora Kubešová (cvičící)
Garance
MUDr. Barbora Kubešová
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh
Út 22. 2. 11:20–13:45 Učebna 7, Út 26. 4. 8:00–11:15 Učebna 7, Po 9. 5. 12:10–14:35 Učebna 7
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PAZUD1241/cv: Út 10. 5. 8:50–11:15 Učebna 7, Po 23. 5. 12:10–14:35 Učebna 7, Út 24. 5. 8:00–11:15 Učebna 7, M. Školoudová
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 87 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
získat vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- definovat význam, možnosti a limity ultrazvukového vyšetření
- připravit ženu k vyšetření ultrazvukem
- popsat vývojové zvláštnosti jednotlivých trimestrů
Osnova
 • Obsahové zaměření přednášek:
 • 1. Úvod – význam a využití ultrazvuku v porodnictví.
 • 2. Indikace – možnosti, limitace.
 • 3. Interpretace snímků.
 • 4. Příprava těhotné k vyšetření.
 • 5. Ultrazvukové vyšetření v I. trimestru těhotenství (porodnická patologie).
 • 6. VVV – poznatelné v I. trimestru.
 • 7. Ultrazvukové vyšetření ve II. a III. trimestru.
 • 8. VVV, vývojové zvláštnosti.
 • 9. Stanovení uložení a postavení plodu, stáří, proporcionality a hmotnosti, vitality – srdeční akce, pohyb.

  Obsahové zaměření cvičení:
 • 1. Sono pracoviště.
 • 2. Interpretace snímků.
 • 3. Příprava těhotné k vyšetření.
 • 4. Ultrazvukové vyšetření v I. trimestru těhotenství (porodnická patologie).
 • 5. VVV – poznatelné v I. trimestru.
 • 6. Ultrazvukové vyšetření ve II. a III. trimestru.
 • 7. VVV, vývojové zvláštnosti.
 • 8. Stanovení uložení a postavení plodu, stáří, proporcionality a hmotnosti, vitality – srdeční akce, pohyb.
Literatura
  povinná literatura
 • POLÁK, P, J LOUCKÝ a V TOMEK. Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad. Praha: Maxdorf, 2017. ISBN 978-80-7345-499-9. info
 • KROFTA, L a KOL. Ultrazvuk prvního trimestru. Praha: Maxdorf, 2017. ISBN 978-80-7345-528-6. info
 • CALDA, P., M. BŘEŠŤÁK a D. FISCHEROVÁ. Ultrazvuková diagnostika v těhotenství a gynekologii. Praha: Aprofema, 2010. ISBN 978-80-903706-2-3. info
  doporučená literatura
 • KREJČÍ, K., J. ZADRAŽIL a T. TICHÝ. Nefropatie v ultrazvukovém a histologickém obraze. Praha: Maxdorf, 2011. ISBN 978-80-7345-258-2. info
 • VONDRÁČEK, L., V. WIRTHOVÁ a J. PAVLICOVÁ. Základy praktické terminologie pro sestry. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3697-6. info
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický, je profilujícím předmětem pro porodní asistentky. Navazuje na poznatky ze základních oborových předmětů a rozšiřuje tyto poznatky o základy ultrazvukové diagnostiky. Studentky na přístrojově vybavených gynekologických pracovištích získají základní dovednosti a znalosti v oblasti ultrazvukové diagnostiky.

Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2022/PAZUD1241