PAFYZ1112 Fyziologie

Vysoká škola zdravotnická
zima 2022
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Miloslav Ambruš (přednášející)
MUDr. Miloslav Ambruš (cvičící)
Mgr. Pavel Málek (cvičící)
Garance
MUDr. Miloslav Ambruš
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
seznámit s fyziologií jednotlivých orgánových systémů a zdravého organismu jako celku tak, aby bylo možné chápat jeho reakce za patologických podmínek.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- správně používat odbornou terminologii
- popsat funkci a regulaci činnosti lidského organismu na buněčné úrovni, na úrovni
jednotlivých orgánů a systémů a na úrovni celého organismu
- uplatňovat teoretické poznatky o funkci zdravého organismu ve studiu navazujících klinických předmětů
- demonstrovat a používat základní měřící techniky.
Osnova
 • Obsahové zaměření přednášek:
 • 1. Fyziologické principy.
 • 2. Fyziologie a patofyziologie krve.
 • 3. Fyziologie a patofyziologie imunity.
 • 4. Fyziologie a patofyziologie dýchání.
 • 5. Fyziologie a patofyziologie oběhu krve a lymfy.
 • 6. Fyziologie a patofyziologie trávení a vstřebávání.
 • 7. Fyziologie a patofyziologie jater.
 • 8. Fyziologie a patofyziologie metabolismu.
 • 9. Fyziologie a patofyziologie výživy.
 • 10. Fyziologie a patofyziologie výměny tepla a kůže.
 • 11. Fyziologie a patofyziologie ledvin a vylučování.
 • 12. Fyziologie a patofyziologie vnitřního prostředí.
 • 13. Fyziologie a patofyziologie žláz s vnitřní sekrecí
 • 14. Fyziologie a patofyziologie rozmnožování a těhotenství.
 • 15. Obecná neurofyziologie.
 • 16. Fyziologie a patofyziologie svalstva a pohybového aparátu.
 • 17. Fyziologie a patofyziologie CNS.
 • 18. Fyziologie práce.
 • 19. Vliv životního prostředí na fyziologické funkce.

  Obsahové zaměření cvičení:
 • 1. Pozorování fagocytózy a pinocytózy, mitotického dělení.
 • 2. Vyšetření svalového tonusu a reflexní činnosti.
 • 3. Vyšetření sedimentace a osmotické rezistence.
 • 4. Vyšetření krevního obrazu (určení počtu erytrocytů a leukocytů, diferenciální obraz krevní).
 • 5. Měření vitální kapacity plic. Poslech a poklep, stanovení hranic pleury.
 • 6. Vyšetření srdce EKG. Poslech a poklep, stanovení hranic, měření TK.
 • 7. Pozorování účinků pepsinu na svalovou tkáň. Pozorování emulgačních účinků žluči.
 • 8. Měření bazálního metabolizmu. Stanovení BMI (Body mass index).
 • 9. Měření pH moči, vyšetření sedimentu. Vyšetření kožní citlivosti.
 • 10. Vyšetření zraku, sluchu a rovnováhy.
 • 11. Zjišťování IQ. Vyšetření krátkodobé paměti (Kimova a Setonova hra v lékařské praxi).
Literatura
  povinná literatura
 • NAIR, M a PEATE. Patofyziologie pro zdravotnické obory. 1. vydání. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0229-7. info
 • ROKYTA, R a KOL. Fyziologie a patologická fyziologie: pro klinickou praxi. 1. vydání. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4867-2. info
 • MOUREK, J. Fyziologie. Učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2. dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3918-2. info
  doporučená literatura
 • KAŠÁKOVÁ, E, M VOKURKA a J HUGO. Výkladový slovník pro zdravotní sestry. Praha: Maxdorf, 2015. ISBN 978-80-7345-424-1. info
 • SLAVÍKOVÁ, J. a J. ŠVÍGLEROVÁ. Fyziologie dýchání. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2065-7. info
 • KITTNAR, O. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3068-4. info
 • ČALKOVSKÁ, A. Fyziológia človeka. Martin: Osveta, 2010. ISBN 978-80-8063-344-8. info
 • PLACHETA, Z. a J. SIEGLOVÁ. Praktická cvičení z klinické fyziologie. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-3620-8. info
 • GALBAVÝ, Š. a M. ŠRAMKA. Somatológia- základy anatómie a fyziológie pre humanitné smery. Bratislava: Samosato, 2010. ISBN 978-80-89464-01-2. info
 • KITTNAR, O. a M. MLČEK. Atlas fyziologických regulací. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2722-6. info
 • LANGMEIER, M. Základy lékařské fyziologie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2526-0. info
 • BUŽGA, M. Praktická cvičení z fyziologie. Ostrava: FZS OU, 2007. ISBN 978-80-7368-465-5. info
Informace učitele
Předmět svým obsahem navazuje na poznatky získané v anatomii. Cílem předmětu je seznámení se s fyziologií jednotlivých orgánových systémů, zvláštní pozornost je věnována systémům propojených s gynekologií a porodnictvím.

Studijní pomůcky: Audionahrávky tematických celků v informačním studijním systému. Fyziologie – obrazový atlas v informačním studijním systému.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2022/PAFYZ1112