PAFAR1232 Farmakologie

Vysoká škola zdravotnická
zima 2022
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Lucie Vávrová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 63 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
poskytnout vědomosti o působení léku v organismu v závislosti na jeho aplikaci, jeho distribuci v organismu a způsobu vylučování u léčivých přípravků významných pro práci porodní asistentky. Získat základní informace o lékové politice státu a předpisech týkající se distribuce a hrazení léků.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- zařadit lék do lékové skupiny
- popsat hlavní a vedlejší účinky léků a hlavní lékové interakce
- popsat základní léčbu vybraných onemocnění v gynekologii a porodnictví
- dokázat poučit pacientku o způsobu užití a dodržování účelné farmakoterapie
- vyjmenovat zásady bezpečného skladování, manipulace s léky a bezpečného podávání léků.
Osnova
 • Obsahové zaměření přednášek:
 • 1. Základy klinické farmakologie a farmakoterapie (lékopis, pojem léku, názvosloví, farmakokinetika, legislativa, předpisy).
 • 2. Přehled anatomicko-terapeuticko-chemických skupin.
 • 3. Léčiva užívaná v gynekologii a porodnictví.
 • 4. Léčiva používaná k terapii nemocí gastrointestinálního ústrojí (antacida, antiulcerosa, acida, spasmolytika, laxativa, antidiarhoika, pankreatické a proteolytické enzymy, hepatoprotektiva).
 • 5. Léčiva používaná k terapii kardiovaskulárního systému (vasodilatancia, antihypertenziva, betablokátory, diuretika, kardiotonika, sympatomimetika, antiarytmika, antikoagulancia, antiagregancia, hemostatika a krevní produkty, venofarmaka).
 • 6. Léčiva používaná k terapii nemocí respiračního systému (antiastmatika, dechová stimulancia a surfaktanty, antitusika, antihistaminika).
 • 7. Léčiva používaná k terapii nemocí centrální nervové soustavy (antiepileptika, antiparkinsonika, myorelaxancia, psychofarmaka, antimigrenika, analgetika).
 • 8. Léčiva používaná k terapii infekčních a parazitálních nemocí (antibakteriální léčba, antimykotická léčba, antivirová léčba, antiparazitální léčba).
 • 9. Léčiva používaná k terapii nemocí endokrinního systému (antidiabetika, kortikosteroidy, mužské a ženské pohlavní hormony, hypotalamo-hypofysární hormony, minerály, agonisté dopaminu).
 • 10. Léčiva používaná v terapii nemocí močo-pohlavního systému (kontraceptiva, léčiva urologická).
 • 11. Léčiva používaná k terapii nádorových onemocnění (chemoterapeutika, imunosupresiva).
 • 12. Léčiva používaná k terapii nemocí krevního systému (léčiva používaná k terapii anémie, leukémie).
 • 13. Minerály, vitamíny, stopové prvky.
 • 14. Antirevmatika. Antiflogistika.
 • 15. Léčiva užívaná v anesteziologii (léčiva užívaná v premedikaci, lokální a celková anestetika, opoidy, anxiolytika, neuroleptika, antiemetika, antidota).
 • 16. Základní informace o terapii intoxikací (intoxikace: digoxin, etanol a metanol, analgetika, sedativa, stimulancia, pesticidy, houby, insekticida).
Literatura
  povinná literatura
 • FAIT, T, M ZIKÁN a J MAŠATA. Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví. 2. rozšířené vydaní. Praha: Maxdorf, 2017. ISBN 978-80-7345-482-1. info
 • VACHEK, J, V TESAŘ O ZAKIYANOV K MAXOVÁ a KOL. Farmakoterapie v těhotenství a při kojení. 2. vydání. Praha: Maxdorf, 2016. ISBN 978-80-7345-497-5. info
  doporučená literatura
 • BENO, P., Miron ŠRAMKA a P. VIŠŇOVSKY. Základy farmakológie pre nelekárske zdravotnícke odbory. 1. vyd. Bratislava: Samosato, 2012. ISBN 978-80-89464-09-8. info
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoretický. Obsahuje oblast farmakokinetiky a farmakodynamiky. Cílem předmětu je seznámit studenty se skupinami léčivých přípravků, jejich formami a zásadami podávání. Předmět podává informace o interakci léčivých přípravků a lidského organismu, o úkolech při sledování žádoucích a nežádoucích účinků léků na jedince. V rámci speciální farmakologie je zvláštní pozornost věnována tématům úzce propojených s gynekologií a porodnictvím.

Studijní pomůcky:
STAŇKOVÁ, B. a L. VÁVROVÁ. Farmakologie. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004 v informačním studijním systému.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2022/PAFAR1232