ZZOS5200 Odborné soustředění I

Vysoká škola zdravotnická
léto 2024
Rozsah
40c za semestr. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
Prakticky zvládat práci s lanem a dalším horolezeckým materiálem, včetně uzlování; znát zásady jištění při práci s lanem v rámci záchranných akcí v terénu; naučit se samostatně zřídit stanoviště pro záchranné práce v terénu, za dodržení všech pravidel bezpečnosti, s využitím lanové techniky. Prakticky zvládat techniku spouštění a vytahování osob v exponovaném terénu, včetně raněných naučit se vyšetřit a ošetřit raněného, zajistit jej pro transport v terénu za využití prostředků Horské služby (dále jen HS), za dodržení všech předepsaných zásad.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- zvládat práci s lanem a horolezeckým materiálem
- správně používat transportní prostředky
- ošetřit a transportovat raněného v horském terénu
Osnova
 • Obsahové zaměření cvičení:
 • 1. Lanová technika – práce s lanem a horolezeckým materiálem, zásady jištění, slaňování, prusíkování, spouštění a vytahování raněných
 • 2. Uzlování – osmičkový protisměrný, půllodní, lodní a Prušákův uzel
 • 3. Zřizování stanoviště pro záchranné práce v terénu s využitím lanové techniky
 • 4. Technika spouštění a vytahování osob v exponovaném terénu, na budově apod.
 • 5. Transportní prostředky HS – rakouský vozík, nosítka a jejich improvizace, transportní vak apod.
 • 6. Zásady ošetření a transportu v horském terénu
Literatura
  doporučená literatura
 • ČESKO. Vyhláška č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě. In Sbírka zákonů. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2012. info
 • ČESKO. Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. In Sbírka zákonů. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2011. info
 • ČESKO. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. In Sbírka zákonů. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2000. info
Metody hodnocení
Docházka 100 %
Absolvování kurzu s certifikovaným instruktorem záchrany ve skalách a nad volnou hloubkou
Informace učitele
Jeho hlavním cílem je rozšíření znalostí a dovedností vztahujících se k dalším složkám integrovaného záchranného systému, se kterými bude zdravotnický záchranář úzce spolupracovat.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2024/ZZOS5200