PAOPCH1242 Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

Vysoká škola zdravotnická
léto 2022
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. (přednášející)
doc., PhDr. Anna Mazalánová, Ph.D., MPH, RS (přednášející)
PhDr. Ivana Jahodová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Krause, Ph.D. (cvičící)
Garance
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh
Pá 18. 2. 8:50–14:35 Učebna 11, Pá 4. 3. 12:10–17:55 Učebna 11, Pá 20. 5. 8:50–14:35 Učebna 11
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PAOPCH1242/cv: Pá 11. 3. 13:00–17:05 Učebna 11, Pá 6. 5. 13:00–17:05 Učebna 13, Pá 13. 5. 8:50–12:55 Učebna 13, Pá 3. 6. 8:50–12:55 Učebna 9, M. Krause
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 87 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
naučit se základům hodnocení (posuzování) aktuálního klinického stavu v chirurgii, seznámit se standardními diagnostickými procedurami a testy, se standardní léčbou a ordinacemi lékaře u jednotlivých klinických stavů. Naučit se stanovit standardní ošetřovatelské diagnózy a intervence, naplánovat individuální ošetřovatelskou péči u jednotlivých klinických stavů v chirurgii z pohledu porodní asistence.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- připravit pacienta k jednotlivým diagnostickým a terapeutickým výkonům
- popsat patofyziologii, etiologii, symptomatologii, diagnostiku a terapii vybraných skupin chirurgických onemocnění
- aplikovat teoretické znalosti do ošetřovatelské péče
- zpracovat plán ošetřovatelské péče o pacienta u vybraného onemocnění včetně klasifikace potřeb pacientů s využitím NANDA II
- sestavit edukační plán směrem k přípravě na plánované propuštění
Osnova
 • Obsahové zaměření přednášek:
 • 1. Diagnostické a léčebné metody v chirurgii.
 • 2. Perioperační období – předoperační a pooperační péče.
 • 3. Chirurgie kardiovaskulárního systému.
 • 4. Chirurgie gastrointestinálního systému.
 • 5. Chirurgie pohybového aparátu.
 • 6. Chirurgie hlavy a nervového systému.
 • 7. Chirurgie ledvin a močových cest.
 • 8. Chirurgie dýchacího systému.
 • 9. Chirurgie mužských reprodukčních orgánů.
 • 10. Chirurgie ženských reprodukčních orgánů.

  Obsahové zaměření cvičení:
 • 1. Ošetřovatelský proces u nemocného v před a pooperačním období, zásady ošetřovatelské péče při konzervativní léčbě.
 • 2. Ošetřovatelský proces u nemocných s chorobami dýchacích cest.
 • 3. Ošetřovatelský proces u nemocných s chorobami srdce a cév.
 • 4. Ošetřovatelský proces u nemocných s chorobami jícnu a žaludku.
 • 5. Ošetřovatelský proces u nemocných s chorobami tenkého a tlustého střeva.
 • 6. Ošetřovatelský proces u nemocných s chorobami jater, žlučníku a žlučových cest, slinivky břišní.
 • 7. Ošetřovatelský proces u nemocných s chorobami ledvin a močových cest.
 • 8. Ošetřovatelský proces u nemocných s chorobami reprodukčních orgánů.
 • 9. Ošetřovatelský proces u nemocného s úrazy dlouhých kostí a kloubů, hlavy a páteře.
 • 10. Ošetřovatelský proces u nemocného s vrozenými vadami a deformitami.
Literatura
  povinná literatura
 • KOTÍK, L. Předoperační vyšetření dospělých. Druhé vydání. Praha: Mladá fronta, 2016. ISBN 978-80-204-4248-2. info
 • FERKO, A a KOL. Chirurgie v kostce. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-1005-1. info
 • LUCKEROVÁ, L. Ošetřovatelská péče o pacienta v traumatologii. Brno: NCO NZO, 2014. ISBN 978-80-7013-569-3. info
 • JANÍKOVÁ, E. a R. ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelská péče v chirurgii. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4412-4. info
  doporučená literatura
 • NANDA. Ošetřovatelské diagnózy Definice a klasifikace 2015-2017. 1. české vyd. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5412-3. info
 • BUŽGOVÁ, R. Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních: potřeby, hodnocení, kvalita života. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5402-4. info
 • HYTYCH, V, A TAŠKOVÁ a M VAŠÁKOVÁ. Plicní chirurgie v instruktivních kazuistikách. Praha: Maxdorf, 2014. ISBN 978-80-7013-543-3. info
 • ŠTÁDLER, P. Miniinvazivní přístupy v cévní chirurgii. Praha: Maxdorf, 2013. ISBN 978-80-7345-296-4. info
 • HORÁK, L, T SKŘIČKA P ŠLAUF a J ORHALMI. Praktická proktologie. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3595-5. info
 • HLINOVSKÁ, J. a J. NĚMCOVÁ. Interaktivní procesy v ošetřovatelství a porodní asistenci. 1. vyd. Plzeň: Maurea, 2011. ISBN 978-80-904955-3-1. info
 • ŠAMÁNKOVÁ, M. Lidské potřeby ve zdraví a nemoci aplikované v ošetřovatelském procesu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3223-7. info
 • SOVOVÁ, O. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Praha: Leges, 2011. ISBN 978-80-87212-72-1. info
 • NEMCOVÁ, J. a E. HLINKOVÁ. Moderná edukácia v ošetrovateĺstve. Martin: Osveta, 2010. ISBN 978-80-8063-321-9. info
 • SLEZÁKOVÁ, L. Ošetřovatelství v chirurgii I. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3129-2. info
 • SLEZÁKOVÁ, L. Ošetřovatelství v chirurgii II. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3130-8. info
 • KALA, Z. a I. PEKA. Perioperační péče o pacienta v obecné chirurgii. Brno: NCO NZO, 2010. ISBN 978-80-7013-518-1. info
 • GURKOVÁ, E., K. ŹIAKOVÁ a J. ČÁP. Vybrané ošetrovateľské diagnózy v ošetrovateľskej praxi. Martin: Osveta, 2009. ISBN 978-80-8063-308-0. info
 • MICHALSKÝ, R. Chirurgie břišní stěny, trávicí trubice a nitrobřišních orgánů pro studující ošetřovatelství. Opava: Slezská univerzita, 2008. ISBN 978-80-7248-465-2. info
 • ŠVÁB, J. Chirurgie vyššího věku. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2604-5. info
 • UHEREK, P. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2658-8. info
 • MARINELLA, M. A. Často přehlédnuté diagnózy v akutní péči. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1735-7. info
 • ŠVÁB, J. Náhlé příhody břišní. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-485-0. info
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Seznamuje s akutními a chronickými stavy, které vyžadují chirurgický zákrok s důrazem na chirurgickou problematiku dutiny břišní a náhlých stavů vyžadujících chirurgickou léčbu v orientaci na péči o ženu a dítě.

Studijní pomůcky:
JAHODA, D. Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v informačním studijním systému.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2022/PAOPCH1242