PATVS3690 Tělesná výchova a sport

Vysoká škola zdravotnická
zima 2023
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
upevnit si vytrvalost, sílu, rychlost, obratnost, pohyblivost, pohybovou výkonnost, upevnit kolektiv, seznámit s možnostmi aktivního odpočinku, naučit odstranit fyzickou hrozbu a ovládat pacifikaci klienta
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- zná základy sportovních aktivit
- vnímat a utvářet kolektiv
- rozvíjet pohybovou aktivitu
- techniky eliminace násilí
- definovat zásady bezpečnosti při různých pohybových aktivitách
Osnova
 • Seznam sportovních aktivit – pro získání zápočtu je nutné dosáhnout: 10 bodů za semestr

  Zimní semestr

  SPORTOVNÍ VÍKENDY
 • Zaměření: Základy lezení na lezecké stěně, turistika, cyklistika, orientace v terénu, hry v přírodě, plavání, míčové hry
 • Fyzická náročnost: střední
 • Technické požadavky: sportovní výstroj a výzbroj nutná pro konkrétní sportovní činnost
 • Bodové hodnocení: 5 bodů

  Zaměření: Základy sebeobrany (obrana proti úchopům, škrcení, sexuálnímu násilí, držení)
 • Fyzická náročnost: střední
 • Technické požadavky: sportovní oblečení do tělocvičny
 • Bodové hodnocení 5 bodů

  LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ
 • Zaměření: výuka sjezdového a běžeckého lyžování, výuka jízdy na snowboardu, zvýšení kondice
 • Fyzická náročnost: střední
 • Technické požadavky: lyžařská a turistická výzbroj a výstroj,
 • Bodové hodnocení: 10 bodů

  Letní semestr

  SPORTOVNÍ VÍKENDY
 • Zaměření: Základy lezení na lezecké stěně, turistika, cyklistika, orientace v terénu, hry v přírodě, plavání, míčové hry, in–line bruslení, vodní sporty a vodáctví.
 • Fyzická náročnost: střední
 • Technické požadavky: Sportovní výstroj a výzbroj nutná pro konkrétní sportovní činnost
 • Bodové hodnocení: 5 bodů

  Zaměření: Obrana proti fyzickému násilí se zbraní Fyzická náročnost: střední Technické požadavky: sportovní oblečení do tělocvičny Bodové hodnocení 5 bodů
Literatura
  povinná literatura
 • DOUGHERTY, M. J. Sebeobrana Boj beze zbraně. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4676-0. info
 • VÁLKOVÁ, H., R. BARTOŇOVÁ a A. AHMETAŠEVIĆ. Manuál pro hodnocení inkluzivních vyučovacích jednotek tělesné výchovy: DIC-CIT pro ATV. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-2961-8. info
 • JONES, G. a A. MOORHOUSE. Jak získat psychickou odolnost. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3022-6. info
  doporučená literatura
 • TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry : Základní pravidla, organizace, historie. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1330-6. info
 • FIRST, R. a P. KRÁL. Metodika kondiční přípravy v sebeobraně. 1. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky, 2001. ISBN 80-7251-075-4. info
 • FIRST, R. a A. BLAHUT. Sebeobranné modelové situace. 1. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky, 1998. ISBN 80-85981-88-2. info
Informace učitele
Předmět je koncipován jako praktický. Tělesná příprava zdokonaluje a prohlubuje základní pohybové dovednosti, upevňuje a rozšiřuje poznatky z tělesné kultury. Vytváří a upevňuje pozitivní postoj k ní, zvláště návyk pohybové pravidelné činnosti. Tělesná výchova se také významně podílí na kompenzaci jednostranného zatížení studentů tím, že jim umožňuje aktivní odpočinek a osvěžení. Vede k rozvoji tělesné zdatnosti a formování pozitivních vlastností osobnosti. Seznámí se s fyzickými možnostmi obrany jakožto prevence násilí na pracovišti (základy fyzické sebeobrany).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2023/PATVS3690