ZZORP2232 Operační řízení přednemocniční neodkladné péče

Vysoká škola zdravotnická
zima 2022
Rozsah
13k+27s. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jan Bradna (přednášející)
MUDr. Jiří Knor, Ph.D. (přednášející)
Garance
MUDr. Jiří Knor, Ph.D.
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Rozvrh
So 5. 11. 10:30–15:25 Učebna 13, Pá 6. 1. 8:50–14:35 Učebna 13
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
Studující získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro obsluhování zdravotnického operačního střediska zdravotnické záchranné služby a komunikaci s orgány krizového řízení.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- příjmout a vyhodnotit tísňové výzvy
- popsat spolupráci s dalšími složkami integrovaného záchranného systému a orgány krizového řízení
- popsat koordinaci výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby
- demonstrovat poskytování informací k provádění první pomoci do příjezdu výjezdové skupiny
- popsat spolupráci s ostatními operačními středisky složek integrovaného záchranného systému
- popsat řízení činnosti dalších pomocných zdravotnických operačních středisek
- charakterizovat zajišťování komunikace mezi poskytovatelem odborné přednemocniční neodkladné péče a poskytovatelem akutní lůžkové péče
Osnova
 • Obsahové zaměření individuální práce studentů:
 • 1. Příjem a vyhodnocení tísňové výzvy
 • 2. Koordinaci hromadného neštěstí, trauma plán
 • 3. Komunikaci po telefonu s cílovým poskytovatelem akutní lůžkové péče (CPALP)
 • 4. Komunikaci po telefonu s orgány krizového řízení
 • 5. Komunikaci po telefonu s výjezdovými skupinami
 • 6. Komunikaci po telefonu s volajícím ve stresové situaci
 • 7. Psychosociální intervenční péče
 • 8. Specifická komunikace po telefonu
Literatura
  povinná literatura
 • BÖHM, K. Rádiové komunikace. Praha: VŠZ, o. p. s., 2015. ISBN 978-80-905728-4-3. info
 • BÖHM, K. Základy radiokomunikace, telefonní a datové komunikace a satelitní navigace. Praha: VŠZ, o. p. s., 2015. ISBN 978-80-905728-6-7. info
  neurčeno
 • EVANGELU, J.E. Krizová komunikace - Efektivní zvládání krizových a zátěžových situací. Ostrava: KEY Publishing,, 2013. ISBN 978-80-7418-175-7. info
 • FRANĚK, O. Manuál dispečera zdravotnického operačního střediska. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-254-5910-2. info
 • FIALA, M a VILÁŠEK. Vybrané kapitoly z ochrany obyvatelstva. Praha: Karolinum, 2010. 208 s. ISBN 978-80-246-1856-2. info
Metody hodnocení
Na webovém portálu IS student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále IS v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů.
Studenti dále řeší zadané úkoly, např. prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Předmět seznamuje s příjmem a vyhodnocováním tísňových výzev a koordinací jednotlivých výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby.

Studijní pomůcky:
BÖHM, K. Rádiové komunikace. Studijní materiál – e-learningová opora v IS.
BÖHM, K. Základy radiokomunikace, telefonní a datové komunikace a satelitní navigace. Studijní materiál – e-learningová opora v IS.
VLK, R. Integrovaný záchranný systém. Studijní materiál – e-learningová opora v IS.
Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2022/ZZORP2232