PABIC1121 Biochemie

Vysoká škola zdravotnická
léto 2022
Rozsah
1/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Barbora Staňková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Lucie Vávrová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Staňková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Barbora Staňková, Ph.D.
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh
Pá 4. 3. 13:50–16:15 Posluchárna P1, Pá 11. 3. 13:50–18:45 Posluchárna P1, Pá 18. 3. 16:20–17:55 Posluchárna P1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PABIC1121/cv1: Pá 8. 4. 10:30–13:45 mimo, Pá 22. 4. 13:50–16:15 mimo, Pá 29. 4. 13:50–16:15 mimo, B. Staňková
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 25 )
Odborná latinská terminologie, Etika, Genetika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit s významem indikace laboratorního vyšetření, s důležitostí správného odběru, uchování a transportu biologického materiálu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat terminologii obecné a klinické biochemie
- vyjmenovat fyziologická referenční rozmezí biochemických vzorků
- popsat základní metabolické pochody probíhající v organismu
Osnova
 • Obsahové zaměření přednášek:
 • 1. Preanalytická příprava biologického materiálu – odběry vzorků, příprava pacienta, označení, transport a skladování vzorků, biologické faktory ovlivňující složení vzorků.
 • 2. Indikace, spolehlivost a interpretace biochemických vyšetření. Referenční hodnoty – metody jejich získání, stanovení fyziologických rozmezí biochemických parametrů.
 • 3. Sacharidy – diabetologický soubor vyšetření. Klasifikace, funkce a metabolismus sacharidů. Patofyziologie – poruchy metabolismu sacharidů, laboratorní diagnostika, fyziologická rozmezí, klinické aplikace, interpretace výsledků.
 • 4. Lipidy – lipidový soubor vyšetření. Klasifikace, funkce a metabolismus lipidů. Patofyziologie – poruchy metabilosmu lipidů, laboratorní diagnostika, fyziologická rozmezí, klinické aplikace, interpretace výsledků.
 • 5. Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny - přehled a rozdělení, struktura, funkce v organismu a metabolismus. Onemocnění spojená s metabolismem aminokyselin a jejich klinické projevy. Koncentrace proteinů a patologické stavy-používané testy, fyziologická rozmezí, klinické aplikace, interpretace výsledků.
 • 6. Enzymy - struktura a funkce, klinicky významné enzymy- používané testy, fyziologická rozmezí, klinické aplikace, interpretace výsledků.
 • 7. Jaterní soubor vyšetření. Popis, funkce a patofyziologie jater. Jaterní testy- fyziologická rozmezí, klinické aplikace, interpretace výsledků.
 • 8. Acidobazická rovnováha - regulační mechanismy organismu, acidobazická rovnováha při patologických stavech a v těhotenství.
 • 9. Hormony - laboratorní diagnostika funkce štítné žlázy.

  Obsahové zaměření cvičení:
 • 1. Bezpečnost práce s biologickým materiálem.
 • 2. Odběr biologického materiálu na biochemická vyšetření - příprava příslušné dokumentace, odběrových pomůcek, zkumavek a jejich řádné označení. Zásady správného odběru, možnosti kontaminace.
 • 3. Praktická interpretace výsledků-příklady posouzení laboratorního nálezu.
 • 4. Vyšetření glukózy v moči a krvi-orální glukózový toleranční test.
 • 5. Prenatální diagnostika a screening - vyšetření, testy a kontroly v průběhu těhotenství.
 • 6. Analýza proteinů v moči. Hodnocení průkazu a klinický význam stanovení proteinů v moči.
 • 7. Vyšetření moče testačními papírky - urobilinogen, bilirubin, ketolátky a krevní barvivo.
 • 8. Stanovení enzymové aktivity - biochemická vyšetření pankreatu.
 • 9. Ledvinová clearence - základní vyšetření funkce ledvin.
Literatura
  povinná literatura
 • PTÁČEK, R, M NOVOTNÝ a KOLEKTIV. Biofeedback v teorii a praxi. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-247-5694-3. info
 • KODÍČEK, M, O VALENTOVÁ a R HYNEK. Biochemie: chemický pohled na biologický svět. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. ISBN 978-80-7080-927-3. info
 • SVAČINA, Š, M SOUČEK A ŠMAHELOVÁ a R ČEŠKA. Metabolický syndrom. Praha: Grada,, 2011. ISBN 978-80-247-4092-8. info
  doporučená literatura
 • ČERMÁKOVÁ, Z., M. KOŘÍSTKA a A. MALUŠKOVÁ. Imunohematologie. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. ISBN 978-80-7368-600-0. info
 • ZIMA, T. Laboratorní diagnostika. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-372-3. info
 • KOOLMAN, J. a K. H. RÖHM. Barevný atlas biochemie. 4. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-2977-0. info
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický, jeho obsahem jsou základní poznatky z oblasti biochemie. Informuje o biochemické rovnováze vnitřního prostředí organismu a jeho změnách v souvislosti s různými druhy onemocnění a poruch. Důležitou součástí jsou informace o metodách a technikách odběru biologického materiálu, jeho označování, uchovávání a odesílání ke zpracování do laboratoří. Seznamuje studenty s jednoduchými metodami biochemických vyšetření, které se používají v primární péči.

Studijní pomůcky:
STAŇKOVÁ, B. Biochemie. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v informačním studijním systému.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2022/PABIC1121