Porodní asistentka

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 

Podrobnosti o oboru nejsou k dispozici.

0
Aktivní studenti
44

Specifikace oboru

Obor: Porodní asistentka
Zkratka: PA
Kód: 5341R007
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Program: B5349 POR Porodní asistence
Vysoká škola zdravotnická
Obor zajišťuje:
Vysoká škola zdravotnická

Nejčastěji zapisované předměty