PAMAN4717 Management

Vysoká škola zdravotnická
léto 2022
Rozsah
1/1. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Eva Marková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Eva Marková, Ph.D.
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh
St 16. 3. 10:30–12:55 Posluchárna P1, St 30. 3. 10:30–12:55 Posluchárna P1, St 13. 4. 11:20–12:55 Posluchárna P1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PAMAN4717/cv: Čt 24. 3. 13:50–15:25 Učebna 7, Čt 7. 4. 13:50–15:25 Učebna 7, Čt 21. 4. 13:50–15:25 Učebna 7, Čt 28. 4. 13:50–15:25 Učebna 7, E. Marková
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 142 )
Odborná latinská terminologie, Etika, Psychologie, Komunikace, Informační systémy ve zdravotnictví, Primární a komunitní péče
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit se zásadami implementace managementu zlepšování kvality zdravotní péče, s nástroji kontroly, s měřením a  zlepšováním kvality ve zdravotnictví, s metodami a principy auditu, akreditacemi zdravotnických zařízení, zvyšováním kvality ošetřovatelské péče a managementu mimořádných událostí.
Výstupy z učení
- správně používat odbornou terminologii
- definovat hlavní cíle, rysy systému kvality poskytované zdravotní péče
- popsat zásady obecného managementu a osobní management
- definovat standardy kvality a indikátory kvality
- vyjmenovat úlohy vrcholového, středního a liniového managementu při implementaci a řízení kvality
- charakterizovat zásady soustavného zlepšování a kontroly kvality
- vysvětlit management změn a krizový management
Osnova
 • 1. Úvod do managementu ve zdravotnictví.
 • 2. Regulace a snižování nákladů ve zdravotnictví.
 • 3. Manažerské funkce.
 • 4. Řízení materiálních a lidských zdrojů.
 • 5. Systémy řízení kvality a modely zajišťování kvality péče.
 • 6. Delegace pravomoci.
 • 7. Budování týmu.

  Obsahové zaměření cvičení:
 • 1. Asertivní chování a schopnosti působit na druhé lidi.
 • 2. Proces změny a zvládání odporu proti změně.
 • 3. Management konfliktu.
 • 4. Metodika tvorby standardů pro přímou péči.
 • 5. Auditní činnost.
 • 6. Krizový management.
 • 7. Přesvědčování.
Literatura
  povinná literatura
 • HEKELOVÁ, Z. Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4032-4. info
 • HLINOVSKÁ, J. a J. NĚMCOVÁ. Interaktivní procesy v ošetřovatelství a porodní asistenci. 1. vyd. Plzeň: Maurea, 2011. ISBN 978-80-904955-3-1. info
 • JOINT COMMISSION INTERNATIONAL. Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2436-2. info
 • ŠKRLA, P. a M. ŠKRLOVÁ. Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2616-8. info
  doporučená literatura
 • ŠKRLA, P., D. MARX a F. VLČEK. Národní akreditační standardy pro nemocnice: manuál a metodika plnění. 2. vyd. Praha: Spojená AK komise ČR, 2009. info
Informace učitele
Doporučený ročník a semestr: 3. ročník (LS)
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Poskytuje základy moderního managementu v oblasti materiálních a personálních zdrojů a se strategiemi řízení kvality v systémech zdravotních a sociálních služeb. Studenti se naučí teorii řízení kvality, metodikám vypracování standardů pro přímou ošetřovatelskou péči a metodám auditivní činnosti v porodní asistenci.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2022/PAMAN4717