ZZOS5400 Odborné soustředění III

Vysoká škola zdravotnická
léto 2024
Rozsah
40c za semestr. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.
Předpoklady
Sebeobrana a sebeochrana
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
Znát zásady ošetření a prakticky zvládat použití zimních transportních prostředků v podmínkách sjezdových tratí, dokázat ošetřit a vhodně zajistit raněného pro transport v horském terénu, umět využívat fixační pomůcky při ošetření v terén, zvládat vytvoření a použití improvizovaných transportních prostředků. Být schopen zbudování stanoviště pro vytahování nebo spouštění raněného, za dodržení všech pravidel bezpečnosti. Seznámit se s používanými jistícími prostředky, mačky a cepíny, charakterizovat jejich využití u HS.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka:
- rozpozná příznaky podchlazení a omrznutí, znát zásady prevence podchlazení a omrzlin v zimním horském prostředí.
- zná pravidla pohybu po sjezdových tratích a v horském terénu.
- zná charakteristiku terénu s lavinovým nebezpečím a organizaci záchranných prací v tomto terénu, včetně možností využití letecké záchranné služby.
Literatura
  • ČESKO. Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. In Sbírka zákonů. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2011. info
  • ČESKO. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. In Sbírka zákonů. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2000. info
  • ČESKO. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). 2000. info
Metody hodnocení
Docházka 100 %
Absolvování kurzu s instruktorem horské služby
Informace učitele
Jeho hlavním cílem je rozšíření znalostí a dovedností vztahujících se k dalším složkám integrovaného záchranného systému, se kterými bude zdravotnický záchranář úzce spolupracovat.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023, zima 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2024/ZZOS5400