PAZUD3405 Základy ultrazvukové diagnostiky

Vysoká škola zdravotnická
léto 2018
Rozsah
1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Barbora Kubešová (přednášející)
Garance
MUDr. Barbora Kubešová
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Předpoklady
Anatomie, Fyziologie, Biofyzika, Patologie, Odborná latinská terminologie, Edukační činnost porodní asistentky, Farmakologie, Komunikace
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický, je profilujícím předmětem pro porodní asistentky. Navazuje na poznatky ze základních oborových předmětů a rozšiřuje tyto poznatky o základy ultrazvukové diagnostiky. Studentky na přístrojově vybavených gynekologických pracovištích získají základní dovednosti a znalosti v oblasti ultrazvukové diagnostiky.

Cílem předmětu je získat vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.
Osnova
 • Úvod - význam a využití ultrazvuku v porodnictví.
 • Indikace - možnosti, limitace.
 • Interpretace snímků.
 • Příprava těhotné k vyšetření.
 • Ultrazvukové vyšetření v I. trimestru těhotenství (porodnická patologie).
 • VVV - poznatelné v I. trimestru.
 • Ultrazvukové vyšetření ve II. a III. trimestru.
 • VVV, vývojové zvláštnosti.
 • Stanovení uložení a postavení plodu, stáří, proporcionality a hmotnosti, vitality - srdeční akce, pohyb.

 • Obsahové zaměření cvičení:
 • Sono pracoviště.
 • Interpretace snímků.
 • Příprava těhotné k vyšetření.
 • Ultrazvukové vyšetření v I. trimestru těhotenství (porodnická patologie).
 • VVV - poznatelné v I. trimestru.
 • Ultrazvukové vyšetření ve II. a III. trimestru.
 • VVV, vývojové zvláštnosti.
 • Stanovení uložení a postavení plodu, stáří, proporcionality a hmotnosti, vitality - srdeční akce, pohyb.
Literatura
  povinná literatura
 • CALDA, P., M. BŘEŠŤÁK a D. FISCHEROVÁ. Ultrazvuková diagnostika v těhotenství a gynekologii. Praha: Aprofema, 2010. ISBN 978-80-903706-2-3. info
  doporučená literatura
 • VONDRÁČEK, L., V. WIRTHOVÁ a J. PAVLICOVÁ. Základy praktické terminologie pro sestry. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3697-6. info
Informace učitele

Doporučený ročník a semestr: 2. ročník (LS)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021.