VŠZDRAV VSP Všeobecné ošetřovatelství
Název anglicky: General Nursing
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: VŠZDRAV VS Všeobecné ošetřovatelství

Povinné předměty

1.ročník

zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:VSANA1112Anatomie M. Ambrušzk 3/2/04 1-
VŠZDRAV:VSBIF1111Biofyzika J. Benešz 1/1/01 1-
VŠZDRAV:VSFYZ1112Fyziologie M. Ambrušzk 2/1/02 1-
VŠZDRAV:VSGEN1111Genetika V. Melušz 1/0/01 1-
VŠZDRAV:VSLAT1111Latinská a lékařská terminologie B. Neškudlaz 0/2/01 1-
VŠZDRAV:VSOP11111Ošetřovatelský proces 1 E. Markováz 1/0/01 1Z
VŠZDRAV:VSOPR11111Odborná praxe 1 E. Markováz 0/0/0 240c za semestr.7 1P
VŠZDRAV:VSOSE11121Ošetřovatelství 1 J. Němcováz 1/0/01 1Z
VŠZDRAV:VSOSP11111Ošetřovatelské postupy 1 J. Hlinovskáz 2/2/02 1P
VŠZDRAV:VSOVP11121Obecná, vývojová, sociální a zdravotnická psychologie 1 -zk 2/1/02 1Z
VŠZDRAV:VSPOZ1111Podpora zdraví – zdravotní gramotnost L. Hamplováz 1/0/01 1-
23 kreditů
letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:VSBIC1121Biochemie B. Staňkováz 1/1/01 2-
VŠZDRAV:VSINL11211Infekční lékařství 1 L. Hamplováz 2/0/01 2-
VŠZDRAV:VSKLP1122Klinická propedeutika -zk 2/1/02 2-
VŠZDRAV:VSKOM11211Komunikace ve zdravotnictví 1 -z 1/1/01 2-
VŠZDRAV:VSOPR11212Odborná praxe 2 K. Moravcováz 0/0/0 480c za semestr.15 2P
VŠZDRAV:VSOSP11222Ošetřovatelské postupy 2 J. Hlinovskázk 0/4/03 2P
VŠZDRAV:VSOP11222Ošetřovatelský proces 2 E. Markovázk 2/2/03 2Z
VŠZDRAV:VSOSE11222Ošetřovatelství 2 J. Němcovázk 1/0/02 2Z
VŠZDRAV:VSPAT1122Patologie a patologická fyziologie J. Duškovázk 2/1/02 2-
VŠZDRAV:VSPP1122První pomoc -zk 1/1/02 2-
VŠZDRAV:VSVZD1121Výživa a dietetika L. Hamplováz 1/0/01 2-
33 kreditů

2.ročník

zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:VSFAR1231Farmakologie L. Hamplováz 2/0/02 3-
VŠZDRAV:VSIKT12311Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví 1 O. Měchuraz 0/1/01 3-
VŠZDRAV:VSINL12322Infekční lékařství 2 L. Hamplovázk 2/0/02 3-
VŠZDRAV:VSKOM12322Komunikace ve zdravotnictví 2 -zk 0/2/02 3P
VŠZDRAV:VSKOP1232Komunitní péče E. Markovázk 3/0/02 3P
VŠZDRAV:VSOPGP1232Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví A. Měchurovázk 3/1/03 3P
VŠZDRAV:VSOPI12311Ošetřovatelská péče v interních oborech 1 -z 2/3/02 3Z
VŠZDRAV:VSOPR12313Odborná praxe 3 E. Markováz 0/0/0 360c za semestr.11 3P
VŠZDRAV:VSOVP12312Obecná, vývojová, sociální a zdravotnická psychologie 2 -z 2/1/01 3Z
VŠZDRAV:VSPED1232Pedagogika a edukace v ošetřovatelství J. Hlinovskázk 2/1/02 3Z
VŠZDRAV:VSPRA1231Praxe založená na důkazech v ošetřovatelství I. Jahodováz 1/0/01 3-
VŠZDRAV:VSTRA1231Transkulturní ošetřovatelství J. Pekaraz 1/1/01 3Z
30 kreditů
letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:VSIKT12412Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví 2 O. Měchuraz 0/1/01 4-
VŠZDRAV:VSOPCH1242Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech -zk 3/6/04 4Z
VŠZDRAV:VSOPG1242Ošetřovatelská péče v geriatrii I. Jahodovázk 1/2/01 4P
VŠZDRAV:VSOPI12422Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 -zk 1/3/02 4Z
VŠZDRAV:VSOPP12411Ošetřovatelská péče v pediatrických oborech 1 J. Davidz 2/2/01 4P
VŠZDRAV:VSOPR12414Odborná praxe 4 E. Markováz 0/0/0 560c za semestr.17 4P
VŠZDRAV:VSOVZ1241Ochrana veřejného zdraví L. Hamplováz 2/0/01 4-
VŠZDRAV:VSSBP12411Seminář k bakalářské práci 1 J. Němcováz 0/1/01 4P
VŠZDRAV:VSSOC1241Sociologie Z. Ticháčkováz 1/1/01 4-
VŠZDRAV:VSVYO1242Výzkum v ošetřovatelství J. Němcovázk 2/1/02 4Z
31 kreditů

3.ročník

zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:VSFIL1352 -zk 0/03 5Z
VŠZDRAV:VSHEM1351 -z 0/01 5-
VŠZDRAV:VSIKT13513 -z 0/01 5-
VŠZDRAV:VSOPMO1351 -z 0/02 5P
VŠZDRAV:VSOPNE1352 -zk 0/02 5P
VŠZDRAV:VSOPP13522 -zk 0/02 5P
VŠZDRAV:VSOPR13515 -z 0/011 5P
VŠZDRAV:VSPAL1351 -z 0/01 5P
VŠZDRAV:VSRAN1351 -z 0/01 5-
VŠZDRAV:VSSBP13512 -z 0/01 5P
VŠZDRAV:VSVEZ1352 -zk 0/02 5-
27 kreditů
letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:VSOIP1362 -zk 0/02 6-
VŠZDRAV:VSOPON1361 -z 0/02 6P
VŠZDRAV:VSOPPS1362 -zk 0/02 6P
VŠZDRAV:VSOPR13626 -zk 0/010 6P
VŠZDRAV:VSPRZ1362 -zk 0/01 6P
VŠZDRAV:VSREO1361 -z 0/02 6P
VŠZDRAV:VSSBP13613 -z 0/01 6P
VŠZDRAV:VSZMEP1361 -z 0/02 6-
22 kreditů

Povinně volitelné předměty

zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:VSANJ11111Cizí jazyk - Anglický jazyk 1 E. Jansaz 0/2/01 1-
VŠZDRAV:VSFRJ11111Cizí jazyk - Francouzský jazyk 1 E. Jansaz 0/2/01 1-
VŠZDRAV:VSNEJ11111Cizí jazyk - Německý jazyk 1 E. Jansaz 0/2/01 1-
VŠZDRAV:VSRUJ11111 -z 0/01 1-
4 kredity

letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:VSANJ11212Cizí jazyk - Anglický jazyk 2 E. Jansaz 0/2/01 2-
VŠZDRAV:VSFRJ11212 -z 0/01 2-
VŠZDRAV:VSNEJ11212Cizí jazyk - Německý jazyk 2 E. Jansaz 0/2/01 2-
VŠZDRAV:VSRUJ11212 -z 0/01 2-
4 kredity

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:VSCJPC3100Český jazyk pro zahraniční studenty M. Jíchováz 1/0/01 --
VŠZDRAV:VSEKH3240Etnické a kulturní hodnoty D. Syselz 1/0/01 --
VŠZDRAV:VSITVO3230Infúzní technika v ošetřovatelské praxi J. Pekaraz 0/0/0 8c.1 --
VŠZDRAV:VSMZP3345Masáže ve zdravotnické praxi I. Jahodováz 0/1/01 --
VŠZDRAV:VSRET3135Rétorika H. Tošnarováz 0/1/01 --
VŠZDRAV:VSRSV3169Rodinná a sexuální výchova L. Hamplováz 1/0/01 --
VŠZDRAV:VSSCVO3450Simulační cvičení v ošetřovatelství J. Pekaraz 0/0/0 8c.1 --
VŠZDRAV:VSSTA3560 -z 0/01 --
VŠZDRAV:VSTVS3690Tělesná výchova a sport J. Pekaraz 0/1/01 --
VŠZDRAV:VSZNJ3169Znakový jazyk -z 0/1/01 --
10 kreditů

Povinně volitelné předměty skupina 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:VSKRI4690Krátké intervence L. Hamplováz 0/0/0 2p+8c.1 --
VŠZDRAV:VSPKO4246Profesní komunikace a prevence násilí J. Pekaraz 0/1/01 --
VŠZDRAV:VSPNL4240Problematika návykových látek L. Hamplováz 1/0/01 --
VŠZDRAV:VSPPP4135Poruchy příjmu potravy L. Hamplováz 1/0/01 --
4 kredity