PAVZD1121 Výživa a dietetika

Vysoká škola zdravotnická
léto 2021
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh
Po 15. 2. až Ne 2. 5. každý lichý čtvrtek 8:00–9:30 Učebna 9
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 25 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
seznámit s riziky podvýživy a nadměrné výživy a s odlišnostmi podávání a přijímání potravy ve stáří, s klinickými stavy při poruchách výživy a enterálními i parenterálními způsoby podávání výživy v zařízeních i v domácnosti. Poskytnout ucelené informace o správné výživě člověka se zaměřením na výživu těhotných a kojících žen a novorozenců, kojenců, žen se specifickým onemocněním. Vysvětlit a objasnit příčiny a důsledky poruch výživy. Aplikovat metodu krátké intervence v podpoře kojení jako nejlepšího způsobu výživy novorozenců a kojenců
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- definovat zásady racionální výživy těhotné ženy a výživy novorozenců
- popsat význam výživy v rámci prevence civilizačních chorob
- popsat metody umělé výživy
- pracovat s dietním systémem
- určit stav výživy
- definovat poruchy příjmu potravy.
Osnova
 • Obsahové zaměření přednášek:
 • 1. Výživa a metabolismus. Výživa jako faktor vnějšího prostředí, který se uplatňuje při vzniku, ale i prevenci onemocnění.
 • 2. Kritéria zdravé výživy, faktory, které negativně ovlivňují zdravotní stav jednotlivce. Pyramida zdravé výživy, pitný režim. Výživová doporučení pro obyvatelstvo.
 • 3. Určování stavu výživy, index BMI, whist hip ratio, stanovení množství tuku v těle bodyfatem.
 • 4. Vliv některých onemocnění na stav výživy, léčebná výživa, dietní systém.
 • 5. Poruchy příjmu potravy, hlad, chronická podvýživa, obezita, mentální anorexie, bulimie.
 • 6. Enterální výživa – alternativní metody, jednotlivé složky výživy, porcovaná a kontinuální výživa. Prostředky pro umělou výživu, příprava stravy, prevence komplikací. Řešení problémových situací při výživě sondou do žaludku, duodena, při jejunostomii.
 • 7. Parenterální výživa, prostředky, komplikace, druhy výživných roztoků, dodržování časového režimu při podávání výživných roztoků.
 • 8. Výživa novorozence a kojence, složení mateřského mléka. Podpora kojení. Doporučení WHO – výživa novorozenců a kojenců. Aplikace metody krátké intervence v podpoře kojení jako nejlepšího způsobu výživy novorozenců a kojenců.
Literatura
  povinná literatura
 • KASPER, H. Výživa v medicíně a dietetika. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4533-6. info
 • LAMSCHOVÁ, P. a P. HAVLÍČEK. Jídlo jako životní styl III.: aneb Naučte se správně jíst. Praha: Mladá fronta, 2014. ISBN 978-80-204-3492-0. info
 • KOHOUT, P., Z. RUŠAVÝ a Z. ŠERCLOVÁ. Vybrané kapitoly z klinické výživy. Praha: Forsapi, 2010. ISBN 978-80-87250-08-2. info
  doporučená literatura
 • MZ ČR. Strategie bezpečnosti potravin a výživy pro ČR na období let 2010-2013. (UV 61/2010)
 • ČERMÁKOVÁ, B. K porodu bez obav. Brno: Cpress, 2017. ISBN 978-80-265-0579-2. info
 • SAIBERTOVÁ, S. Vybrané kapitoly ošetřovatelství pro nutriční terapeuty. Brno: 201: Masarykova univerzita,, 2016. ISBN 978-80-210-8155-0. info
 • VONDRÁČEK, L., V. WIRTHOVÁ a J. PAVLICOVÁ. Základy praktické terminologie pro sestry. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3697-6. info
 • KRCH, D. F. Mentální anorexie. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-807-4. info
 • PAPEŽOVÁ, H. Spektrum poruch příjmu potravy: interdisciplinární přístup. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2425-6. info
 • NOVÁK, M. Společnost, kultura a poruchy příjmu potravin. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-657-7. info
 • KOHOUT, P., Z. RUŠAVÝ a Z. ŠERCLOVÁ. Vybrané kapitoly z klinické výživy. Praha: Forsapi, 2010. ISBN 978-80-87250-08-2. info
 • GREGORA, M. a D. ZÁKOSTELECKÁ. Jídelníček kojenců a malých dětí: kojení a umělé mléko, nemléčné příkrmy, dětská obezita, vegetariánské stravování. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2716-5. info
 • BRETŠNAJDROVÁ, A. a Š. SVAČINA. Dietologický slovník. Praha: Triton, 2008. ISBN 978-80-7387-062-1. info
 • SVAČINA, Š. Klinická dietologie. 1.vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2256-6. info
Informace učitele
Předmět je součástí teoretického základu pro ošetřovatelskou péči v práci porodní asistentky. Je úvodem do péče o základní potřebu člověka – výživu. Poskytuje ucelené informace o výživě a jejím významu pro celkový zdravotní stav člověka.

Studijní pomůcky:
STUCHLÍKOVÁ, K. Výživa a dietetika. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v informačním studijním systému..

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023.