VŠZDRAV VSK Všeobecné ošetřovatelství
Název anglicky: General Nursing
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: VŠZDRAV VS Všeobecné ošetřovatelství

Povinné předměty

1.ročník

zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:VSANA2112Anatomie M. Nejedlázk 0/0/0 17k+33s.4 1-
VŠZDRAV:VSBIF2111Biofyzika S. Jexováz 0/0/0 7k+13s.1 1-
VŠZDRAV:VSFYZ2112Fyziologie M. Ambrušzk 0/0/0 9k+18s.2 1-
VŠZDRAV:VSGEN2111Genetika V. Melušz 0/0/0 3k+7s.1 1-
VŠZDRAV:VSLAT2111Latinská a lékařská terminologie B. Neškudlaz 0/0/0 7k+13s.1 1-
VŠZDRAV:VSOP21111Ošetřovatelský proces 1 E. Markováz 0/0/0 6k+12s.1 1Z
VŠZDRAV:VSOPR21111Odborná praxe 1 V. Kupkováz 0/0/0 240c za semestr.7 1P
VŠZDRAV:VSOSE21111Ošetřovatelství 1 J. Němcováz 0/0/0 3k+6s.1 1P
VŠZDRAV:VSOSP21111Ošetřovatelské postupy 1 J. Hlinovskáz 0/0/0 12k+24s.2 1P
VŠZDRAV:VSOVP21121Obecná, vývojová, sociální a zdravotnická psychologie 1 E. Kočovskázk 0/0/0 9k+17s.2 1Z
VŠZDRAV:VSPOZ2111Podpora zdraví – zdravotní gramotnost L. Hamplováz 0/0/0 3k+7s.1 1-
23 kreditů
letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:VSBIC2121 -- 0/01 2-
VŠZDRAV:VSINL21211Infekční lékařství 1 L. Hamplováz 0/0/0 6k+9s.1 2-
VŠZDRAV:VSKLP2122Klinická propedeutika -zk 0/0 9k+18s.2 2-
VŠZDRAV:VSKOM21211 -- 0/01 2P
VŠZDRAV:VSOP21222 -- 0/03 2Z
VŠZDRAV:VSOPR21212 -- 0/015 2P
VŠZDRAV:VSOSE21222Ošetřovatelství 2 J. Němcovázk 0/0/0 3k+7s.2 2-
VŠZDRAV:VSOSP21222 -- 0/03 2P
VŠZDRAV:VSPAT2122 -- 0/02 2-
VŠZDRAV:VSPP2122 -- 0/02 2-
VŠZDRAV:VSVZD2121 -- 0/01 2-
33 kreditů

2.ročník

zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:VSFAR2231Farmakologie J. Rychlíčkováz 0/0/0 5k+9s.2 3-
VŠZDRAV:VSIKT22311Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví 1 O. Měchuraz 0/0/0 3k+4s.1 3-
VŠZDRAV:VSINL22322Infekční lékařství 2 L. Hamplovázk 0/0/0 6k+11s.2 3-
VŠZDRAV:VSKOM22322Komunikace ve zdravotnictví 2 E. Markovázk 0/0/0 6k+11s.2 3P
VŠZDRAV:VSKOP2232Komunitní péče E. Markovázk 0/0/0 9k+12s.2 3P
VŠZDRAV:VSOPGP2232Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví A. Měchurovázk 0/0/0 10k+18s.3 3P
VŠZDRAV:VSOPI22311Ošetřovatelská péče v interních oborech 1 -z 0/0/0 16k+19s.2 3Z
VŠZDRAV:VSOPR22313Odborná praxe 3 V. Kupkováz 0/0/0 360c za semestr.11 3P
VŠZDRAV:VSOVP22312Obecná, vývojová, sociální a zdravotnická psychologie 2 E. Kočovskáz 0/0/0 10k+15s.1 3Z
VŠZDRAV:VSPED2232Pedagogika a edukace v ošetřovatelství J. Hlinovskázk 0/0/0 7k+14s.2 3Z
VŠZDRAV:VSPRA2231Praxe založená na důkazech v ošetřovatelství I. Jahodováz 0/0/0 3k+4s.1 3-
VŠZDRAV:VSTRA2231Transkulturní ošetřovatelství J. Pekaraz 0/0/0 5k+9s.1 3Z
30 kreditů
letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:VSIKT22412 -z 0/01 4-
VŠZDRAV:VSOPCH2242 -zk 0/04 4Z
VŠZDRAV:VSOPG2242 -zk 0/01 4P
VŠZDRAV:VSOPI22422 -zk 0/02 4Z
VŠZDRAV:VSOPP22411 -z 0/01 4P
VŠZDRAV:VSOPR22414 -z 0/017 4P
VŠZDRAV:VSOVZ2241 -z 0/01 4-
VŠZDRAV:VSSBP22411 -z 0/01 4P
VŠZDRAV:VSSOC2241 -z 0/01 4-
VŠZDRAV:VSVYO2242 -zk 0/02 4Z
31 kreditů

3.ročník

zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:VSFIL2352Filozofie a zdravotnická etika J. Němcovázk 0/0 12k+23s.3 5Z
VŠZDRAV:VSHEM2351Hematologie a transfúzní medicína J. Haberz 0/0 5k+9s.1 5-
VŠZDRAV:VSIKT23513Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví 3 O. Měchuraz 0/0 3k+4s.1 5-
VŠZDRAV:VSOPMO2351Ošetřovatelská péče v malých oborech A. Mazalánováz 0/0/0 9k+19s.2 5P
VŠZDRAV:VSOPNE2352Ošetřovatelská péče v neurologii Z. Seidlzk 0/0/0 14k+7s.2 5P
VŠZDRAV:VSOPP23522Ošetřovatelská péče v pediatrických oborech 2 -zk 0/0 10k+20s.2 5P
VŠZDRAV:VSOPR23515Odborná praxe 5 V. Kupkováz 0/0/0 360c za semestr.11 5P
VŠZDRAV:VSPAL2351Paliativní péče E. Markováz 0/0/0 7k+7s.1 5P
VŠZDRAV:VSRAN2351Radiologie a nukleární medicína Z. Seidlz 0/0 5k+9s.1 5-
VŠZDRAV:VSSBP23512Seminář k bakalářské práci 2 J. Němcováz 0/0 3k+5s.1 5P
VŠZDRAV:VSVEZ2352Veřejné zdravotnictví L. Hamplovázk 0/0/0 13k+8s.2 5-
27 kreditů
letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:VSOPR23626 -zk 0/010 6P
VŠZDRAV:VSOIP2362 -zk 0/02 6-
VŠZDRAV:VSOPON2361 -z 0/02 6P
VŠZDRAV:VSOPPS2362 -zk 0/02 6P
VŠZDRAV:VSPRZ2362 -zk 0/01 6P
VŠZDRAV:VSREO2361 -z 0/02 6P
VŠZDRAV:VSSBP23613 -z 0/01 6P
VŠZDRAV:VSZMEP2361 -z 0/02 6-
22 kreditů

Povinně volitelné předměty

1.ročník zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:VSANJ21111Cizí jazyk - Anglický jazyk 1 E. Jansaz 0/0 7k+12s.1 1-
VŠZDRAV:VSFRJ21111 -z 0/01 1-
VŠZDRAV:VSNEJ21111Cizí jazyk - Německý jazyk 1 E. Jansaz 0/0 7k+12s.1 1-
VŠZDRAV:VSRUJ21111 -z 0/01 1-
4 kredity

1.ročník letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:VSANJ21212 -- 0/01 2-
VŠZDRAV:VSFRJ21212 -- 0/01 2-
VŠZDRAV:VSNEJ21212 -- 0/01 2-
VŠZDRAV:VSRUJ21212 -z 0/01 2-
4 kredity