VŠZDRAV FY Fyzioterapie
Název anglicky: Physiotherapy
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: VŠZDRAV FY Fyzioterapie

Povinné předměty

1. ročník

zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:FYANA11111Anatomie 1 V. Janíkz 4/2/03 1P
VŠZDRAV:FYBIF1112Biofyzika J. Benešzk 1/0/01 1P
VŠZDRAV:FYCFY11111Cvičení z fyzioterapie 1 V. Kupkováz 0/0/402 1P
VŠZDRAV:FYDID11111Základy didaktiky tělesné výchovy 1 P. Málekz 0/2/01 1-
VŠZDRAV:FYFIL1111Filozofie a zdravotnická etika M. Krausez 1/0/01 1-
VŠZDRAV:FYINL1111Infekční lékařství L. Hamplováz 1/0/01 1-
VŠZDRAV:FYLAT1111Odborná latinská terminologie L. Hamplováz 0/2/01 1-
VŠZDRAV:FYPAK1111Pohybové aktivity v rehabilitaci P. Málekz 0/4/02 1-
VŠZDRAV:FYPP1111První pomoc -z 0/11 1-
VŠZDRAV:FYPSY11111Obecná, vývojová, sociální a zdravotnická psychologie 1 -z 2/12 1-
VŠZDRAV:FYREP1112Rehabilitační propedeutika -zk 2/02 1P
VŠZDRAV:FYSOP11111Souvislá odborná praxe 1 P. Málekz 0/0/1204 1-
VŠZDRAV:FYTER11111Fyzikální terapie  1 K. Havlíkováz 0/2/01 1Z
VŠZDRAV:FYVEZ1111Veřejné zdravotnictví -z 1/01 1P
VŠZDRAV:FYVYM11111Vyšetřovací metody 1 D. Vrbickýz 2/2/03 1Z
VŠZDRAV:FYZFY1112Základy fyzioterapie E. Žiakovázk 1/2/03 1P
29 kreditů
letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:FYANA11222Anatomie 2 -zk 2/1/03 2-
VŠZDRAV:FYCFY11212Cvičení z fyzioterapie 2 V. Kupkováz 0/0/402 2P
VŠZDRAV:FYCHI11211Chirurgie, traumatologie, ortopedie 1 -z 2/0/01 2P
VŠZDRAV:FYDID11212Základy didaktiky tělesné výchovy 2 -z 0/21 2-
VŠZDRAV:FYFYZ1122Fyziologie J. Matějkovázk 3/0/02 2-
VŠZDRAV:FYINS1121Informatika a informační systémy ve zdravotnictví -z 0/22 2-
VŠZDRAV:FYLTV11211Léčebná tělesná výchova 1 -z 2/2/02 2Z
VŠZDRAV:FYPED11211Pedagogika a edukační činnost ve fyzioterapii 1 -z 2/01 2P
VŠZDRAV:FYPSY11222Obecná, vývojová, sociální a zdravotnická psychologie 2 -zk 2/02 2P
VŠZDRAV:FYSOP11212Souvislá odborná praxe 2 V. Kupkováz 0/0/1204 2-
VŠZDRAV:FYTER11212Fyzikální terapie 2 -z 1/1/01 2Z
VŠZDRAV:FYVYM11212Vyšetřovací metody 2 -z 1/22 2Z
23 kreditů

2.ročník

zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:FYBIM1232Biomechanika D. Hadrabazk 1/0/01 3Z
VŠZDRAV:FYCFY12313Cvičení z fyzioterapie 3 V. Kupkováz 0/0/402 3P
VŠZDRAV:FYCHI12312Chirurgie, traumatologie, ortopedie 2 R. Pohnánz 2/0/01 3P
VŠZDRAV:FYGYN1231Gynekologie -z 2/01 3-
VŠZDRAV:FYLTV12312Léčebná tělesná výchova 2 -z 2/22 3Z
VŠZDRAV:FYNEU12311Neurologie 1 -z 2/02 3P
VŠZDRAV:FYPAT1232Patologie a patofyziologie J. Bártovázk 2/0/02 3P
VŠZDRAV:FYPDI12311Pediatrie 1 -z 2/0/01 3P
VŠZDRAV:FYPED12322Pedagogika a edukační činnost ve fyzioterapii 2 -zk 2/02 3P
VŠZDRAV:FYSOP12313Souvislá odborná praxe 3 V. Kebrdlováz 0/0/1605 3-
VŠZDRAV:FYTER12313Fyzikální terapie 3 -z 2/2/03 3Z
VŠZDRAV:FYVNL12311Vnitřní lékařství 1 J. Lupínkováz 2/0/02 3P
VŠZDRAV:FYVYM12313Vyšetřovací metody 3 -z 1/11 3Z
25 kreditů
letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:FYCFY12414Cvičení z fyzioterapie 4 V. Kupkováz 0/0/402 4P
VŠZDRAV:FYCHI12423Chirurgie, traumatologie, ortopedie 3 J. Chomičzk 2/0/02 4P
VŠZDRAV:FYERG1241Ergoterapie -z 0/2/01 4P
VŠZDRAV:FYFAR1241Farmakologie -z 2/01 4-
VŠZDRAV:FYKIN12411Kineziologie a patokineziologie 1 -z 2/01 4Z
VŠZDRAV:FYLTV12413Léčebná tělesná výchova 3 -z 2/22 4Z
VŠZDRAV:FYMOB12411Měkké mobilizační techniky 1 -z 1/22 4Z
VŠZDRAV:FYNEU12412Neurologie 2 -z 2/02 4P
VŠZDRAV:FYPDI12412Pediatrie 2 -z 2/01 4P
VŠZDRAV:FYSBP12411Seminář k bakalářské práci 1 -z 0/11 4-
VŠZDRAV:FYSOP12414Souvislá odborná praxe 4 V. Kupkováz 0/0/1605 4-
VŠZDRAV:FYTER12414Fyzikální terapie  4 -z 1/11 4Z
VŠZDRAV:FYVNL12422Vnitřní lékařství 2 -zk 2/03 4P
VŠZDRAV:FYVYM12424Vyšetřovací metody 4 -zk 1/12 4Z
VŠZDRAV:FYVYZ12411Výzkum ve fyzioterapii 1 -z 1/11 4P
27 kreditů

3.ročník

zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:FYCFY13515Cvičení z fyzioterapie 5 -z 0/0/402 5P
VŠZDRAV:FYKIN13512Kineziologie a patokineziologie 2 -z 3/02 5Z
VŠZDRAV:FYLTV13524Léčebná tělesná výchova 4 D. Vrbickýzk 2/2/03 5Z
VŠZDRAV:FYMNE13511Úvod do metodik na neurovývojovém podkladě 1 -z 1/22 5Z
VŠZDRAV:FYMOB13512Měkké mobilizační techniky 2 -z 0/21 5Z
VŠZDRAV:FYNEU13523Neurologie 3 -zk 2/03 5P
VŠZDRAV:FYPSCH1351Psychiatrie 1 -z 1/01 5-
VŠZDRAV:FYSBP13512Seminář k bakalářské práci 2 -z 0/11 5-
VŠZDRAV:FYSOP13525Souvislá odborná praxe 5 M. Říhazk 0/0/1606 5-
VŠZDRAV:FYTER13525Fyzikální terapie 5 -zk 1/1/01 5Z
VŠZDRAV:FYVYZ13522Výzkum ve fyzioterapii 2 -zk 0/11 5P
VŠZDRAV:FYZPL1351Zdravotnické právo a profesní legislativa -z 1/01 5P
24 kreditů
letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:FYCFY13616Cvičení z fyzioterapie 6 -z 0/0/32010 6P
VŠZDRAV:FYGER1362Geriatrie -zk 2/01 6P
VŠZDRAV:FYKIN13623Kineziologie a patokineziologie 3 -zk 2/02 6Z
VŠZDRAV:FYMEP1361Management, ekonomika a pojišťovnictví -z 1/1/01 6P
VŠZDRAV:FYMNE13622Úvod do metodik na neurovývojovém podkladě 2 -zk 0/22 6Z
VŠZDRAV:FYMOB13623Měkké mobilizační techniky 3 -zk 0/33 6Z
VŠZDRAV:FYSBP13613Seminář k bakalářské práci 3 -z 0/11 6-
VŠZDRAV:FYTER13616Fyzikální terapie 6 -z 1/12 6Z
22 kreditů

Povinně volitelné předměty typu A

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:FYAPB4400Aplikovaná biomechanika -zk 2/02 4-
VŠZDRAV:FYBAL4400Balneologie -z 0/21 4-
VŠZDRAV:FYEPR4600Ergodiagnostika a pracovní rehabilitace -zk 1/22 6P
VŠZDRAV:FYHYD4400Hydrokinezioterapie -z 0/21 4-
VŠZDRAV:FYJOG45001Jóga 1 -z 0/2/01 5-
VŠZDRAV:FYJOG46002Jóga 2 -z 0/21 6-
VŠZDRAV:FYNOW4600Nordic Walking -z 0/21 6-
VŠZDRAV:FYORT4500Ortotika -z 0/21 5-
VŠZDRAV:FYPAD4300Palpační dovednosti -z 0/21 3-
VŠZDRAV:FYPAZ4600Pohybové aktivity zdravotně postižených -z 0/21 6-
VŠZDRAV:FYPOA49561Pohybové aktivity 1 -z 0/22 1-
VŠZDRAV:FYPOA49562Pohybové aktivity 2 -z 0/22 2-
VŠZDRAV:FYPOA49563Pohybové aktivity 3 -z 0/22 3-
VŠZDRAV:FYPOA49564Pohybové aktivity 4 -z 0/22 4-
VŠZDRAV:FYSCH4400Škola chůze P. Málekz 0/2/01 4-
VŠZDRAV:FYSKZ4200Škola zad -z 0/21 2-
VŠZDRAV:FYSMT4600Speciální mobilizační techniky -z 0/21 6-
VŠZDRAV:FYSOR4400Sociální rehabilitace -z 3/01 4-
VŠZDRAV:FYSPM4300Sportovní masáž -z 0/21 3-
VŠZDRAV:FYVKT4400Vybrané kapitoly z topografické anatomie horní a dolní končetiny -z 0/21 4-
VŠZDRAV:FYVYP4500Využití přístrojů v diagnostice a terapii -z 0/21 5-
27 kreditů

Povinně volitelné typu B

zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:FYANJ11111Cizí jazyk - anglický jazyk 1 -z 0/22 1-
VŠZDRAV:FYNEJ11111Cizí jazyk - německý jazyk 1 -z 0/12 1-
4 kredity

letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:FYANJ11212Cizí jazyk - anglický jazyk 2 -z 0/22 2-
VŠZDRAV:FYNEJ11212Cizí jazyk - německý jazyk 2 -z 0/22 2-
4 kredity

Volitelné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:FYAGK3129Konverzace v jazyce - anglický jazyk -z 0/11 --
VŠZDRAV:FYCJ3100Český jazyk pro zahraniční studenty -z 1/01 --
VŠZDRAV:FYFRK3129Konverzace v jazyce - francouzský jazyk -z 0/11 --
VŠZDRAV:FYNEK3129Konverzace v jazyce - německý jazyk -z 0/11 --
VŠZDRAV:FYPNL3400Problematika návykových látek L. Hamplováz 1/0/01 4-
VŠZDRAV:FYPPP3300Poruchy příjmu potravy L. Hamplováz 1/0/01 3-
VŠZDRAV:FYRUK3129Konverzace v jazyce - ruský jazyk -z 0/11 --
VŠZDRAV:FYSTA3500Statistické zpracování dat S. Jexováz 0/1/01 --
VŠZDRAV:FYTVS3345Tělesná výchova a sport P. Málekz 0/1/01 --
VŠZDRAV:FYVZD3100Výživa a dietetika -z 1/0/01 --
VŠZDRAV:FYZNJ3345Znakový jazyk -z 0/11 --
VŠZDRAV:FYZZS3100Zdravý životní styl -z 1/01 --
12 kreditů